Διττή εικόνα παρουσίασε στη διάρκεια του 2023 ο κλάδος του ελληνικού αλουμινίου. Ο τομέας που εκπροσωπείται από περίπου 3.000 επιχειρήσεις εμφάνισε αύξηση των πωλήσεων σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων στην εσωτερική αγορά όπως ο κλάδος της διέλασης, λόγω της ανάπτυξης που παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας. Οι πωλήσεις πρωτόχυτου αλουμινίου έφτασαν στους 196.000 τόνους και κινήθηκαν σε αντίστοιχα επίπεδα με εκείνα του 2022, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά που αντιστοιχούν στο 53% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου, κατέγραψαν αύξηση κατά 10%, όπως προκύπτει από στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου και της ΕΛΣΤΑΤ.

Είναι ο τρίτος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με αξία εξαγωγών 2,52 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση κατά 12,9% σε σχέση με το 2022. Επίσης, είναι ο δεύτερος κλάδος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο στα 1,04 δισεκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 17,4% σε σχέση με το 2022. Αντίστροφη, ωστόσο, ήταν η εικόνα πωλήσεων πρωτόχυτου αλουμινίου στις εξαγωγές, οι οποίες έφεραν κατά την περασμένη χρονιά το 47% του συνολικού τζίρου της αγοράς καθότι συρρικνώθηκαν κατά περίπου 9%.

Διψήφιο ποσοστό αύξησης στην οικοδομική δραστηριότητα
Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) από τον Ιανουάριο 2023 έως τον Δεκέμβριο 2023, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 26.962 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.238.016 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 29.171.122 κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,0% στον όγκο.

Αυξημένες πωλήσεις για προϊόντα αλουμινίου πρώτης μεταποίησης
Σε ό,τι αφορά στα προϊόντα πρώτης μεταποίησης, εμφάνισαν αύξηση κατά 1,7% στις πωλήσεις τους. Σε αυτό το πεδίο, η ζήτηση στην ελληνική αγορά έφερε το 15% των συνολικών πωλήσεων, ενώ μειώθηκε κατά 8% σε σύγκριση με το 2022. Στον αντίποδα, οι εξαγωγές που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 85% των πωλήσεων μεταποιημένου αλουμινίου κινήθηκαν ανοδικά κατά 4%. Επιπλέον, οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2023 αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το 2022. Ως προς την ελληνική αγορά που απορρόφησε το 8,5% των συνολικών πωλήσεων, καταγράφηκε μείωση 20% σε σχέση με το 2022, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5%. Οι πωλήσεις προϊόντων διέλασης παρέμειναν σχεδόν στα επίπεδα του 2022. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 30% των συνολικών πωλήσεων και σημείωσε αύξηση σε σχέση με το 2022 κατά 3%. Το 70% των πωλήσεων προήλθε από τις αγορές του εξωτερικού και παρουσίασε μείωση 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.