Τα δεδομένα που συγκέντρωσε από την έρευνά της για την οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της Ελλάδας κατά τον Μάρτιο του 2024 δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Όπως προκύπτει βάσει των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν, τον συγκεκριμένο μήνα το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (δημόσιας και ιδιωτικής), ανήλθε σε 3.756 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 873.036 τ.μ. επιφάνειας και 3.285.556 κ.μ. όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 39,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,8% στην επιφάνεια και κατά 11,2% στον όγκο, σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023.

Οι άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας που εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2024 σε όλη τη χώρα ήταν 3.728, αντιστοιχώντας σε 864.988 τ.μ. επιφάνειας και 3.248.483 τ.μ. όγκου. Ήτοι, παρουσίασαν αύξηση κατά 39,6% στον αριθμό, κατά 37,7% στην επιφάνεια και κατά 13,1% στον όγκο, συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2023. Όσο για τις εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον Μάρτιο του 2024, ήταν 28 και αντιστοιχούν σε 8.048 τ.μ. επιφάνειας και 37.073 κ.μ. όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον περασμένο Μάρτιο, ήταν 1,1%.

Τα στοιχεία για το τελευταίο δωδεκάμηνο
Παράλληλα, την περίοδο από τον Απρίλιο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (δημόσιας-ιδιωτικής) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Ελλάδας, ανήλθε σε 29.512 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.780.660 τ.μ. επιφάνειας και 30.754.562 κ.μ. όγκου. Σε σχέση, λοιπόν, με το δωδεκάμηνο Απρίλιος 2022-Μάρτιος 2023, καταγράφηκε αύξηση κατά 14% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,3% στην επιφάνεια και κατά 16,2% στον όγκο. Ακόμη, το δωδεκάμηνο Απρίλιος 2023-Μάρτιος 2024 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα εμφάνισε αύξηση κατά 14,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν, κατά 16,8% στην επιφάνεια και κατά 16,7% στον όγκο, σε σύγκριση με το διάστημα Απριλίου 2022-Μαρτίου 2023. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,2%.

Τα στοιχεία του τριμήνου
Τέλος, το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 42% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,3% στην επιφάνεια και κατά 25% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Κατά την ίδια περίοδο (σ.σ. Ιανουάριος-Μάρτιος 2024), η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια αυξήθηκε κατά 42,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,4% στην επιφάνεια και κατά 26,7% στον όγκο, σε σχέση με το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023.