Τα αποτελέσματα έρευνάς της για την οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα για τον Φεβρουάριο του 2024 δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ. Τον μήνα αυτό, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (δημόσιας-ιδιωτικής), ανήλθε σε 2.744 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 627.270 τ.μ. επιφάνειας και 2.581.030 κ.μ. όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 77,8% στον αριθμό των αδειών, κατά 70,2% στην επιφάνεια και κατά 72% στον όγκο, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023.

Επίσης, οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν 2.722, αντιστοιχώντας σε 613.059 τ.μ. επιφάνειας και 2.521.191 τ.μ. όγκου και παρουσιάζοντας αύξηση κατά 78,8% στον αριθμό των αδειών, κατά 73,5% στην επιφάνεια και κατά 75,6% στον όγκο, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023. Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας τον Φεβρουάριο του 2024, ήταν 22 και αντιστοιχούν σε 14.211 τ.μ. επιφάνειας και 59.839 κ.μ. όγκου. Σε 2,3% ανέρχεται το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον Φεβρουάριο 2024.

Τα δεδομένα για το δωδεκάμηνο
Επιπλέον, από τον Μάρτιο 2023 έως τον Φεβρουάριο 2024 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (δημόσιας-ιδιωτικής) ήταν 28.442 οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούν σε 6.555.179 τ.μ. επιφάνειας και 30.424.052 κ.μ. όγκου. Σε σχέση με την περίοδο Μαρτίου 2022-Φεβρουαρίου 2023, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 12,8% στον αριθμό των αδειών, κατά 17,7% στην επιφάνεια και κατά 20,5% στον όγκο.

Το ίδιο διάστημα (Μάρτιος 2023-Φεβρουάριος 2024), η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση κατά 13% στον αριθμό των αδειών, κατά 17,7% στην επιφάνεια και κατά 20,6% στον όγκο, συγκριτικά με το Μάρτιος 2022-Φεβρουάριος 2023. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,3%. Τέλος, το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε αύξηση κατά 43,7% στον αριθμό των αδειών, κατά 41,3% στην επιφάνεια και κατά 37,2% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2023.