Λεπτομέρειες για το πώς κινήθηκε ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών τον Απρίλιο του 2024 έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. Όπως προκύπτει, ο δείκτης εμφάνισε αύξηση 5,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου του 2023. Πάντως, κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του 2023 με το 2022, είχε καταγραφεί αύξηση κατά 8,4%. Στο διάστημα που προαναφέρθηκε, οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες: τούβλα (13,5%), χάλκινοι αγωγοί (8,7%), πλαστικοί σωλήνες (8,5%) και υαλοπίνακες ασφαλείας (8,3%).

Επίσης, ο γενικός δείκτης κατά τον Απρίλιο του 2024, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου του 2024, παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 0,7% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του 2023. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών σε αυτήν την περίοδο ήταν οι ακόλουθες: χάλκινοι αγωγοί (1,7%), τούβλα (1,1%), πλαστικό, ακρυλικό, νερού (0,8%). Τέλος, όσον αφορά στον μέσο δείκτη του δωδεκαμήνου από τον Μάιο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2022-Απριλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 6,4%, έναντι αύξησης 11,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.