Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι η νέα μειοδότρια για τα έργα αναβάθμισης του αεροδρομίου της Πάρου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική υπουργική απόφαση, η μειοδότρια ΕΚΤΕΡ αποκλείστηκε καθώς «τα παρεχόμενα στην αιτιολόγηση στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους που προτείνεται, όπως άλλωστε γνωμοδότησε ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού». Παράλληλα, εκτός διαγωνισμού βρέθηκε και η ένωση οικονομικών φορέων «ΑΤΕΣΕ ΑΕ – ΕΛΙΚΑ AΤEΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ» καθώς δεν ανανέωσε την οικονομική της προσφορά και την εγγυητική συμμετοχής. Με αυτόν τον τρόπο η τρίτη κατά σειρά προσφερόμενης έκπτωσης ΙΝΤΡΑΚΑΤ αναδείχθηκε νέα μειοδότρια. Σημειώνεται ωστόσο πως «κατά της απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή». Η έκπτωση που προσφέρει η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανέρχεται σε 10,54%. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 46,2 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) και η διάρκεια αποπεράτωσής του ορίζεται σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού με τον απαιτούμενο εξοπλισμό (σύστημα διαχείρισης αποσκευών, σύστημα οπτικών αγγελιών πτήσεων, σύστημα CUTE, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός), φυλάκιο ασφαλείας, μόνιμη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 90 μέτρα προς νότο και κατά 50 μέτρα προς βορά, έτσι ώστε το δάπεδο να αποκτήσει διαστάσεις 340 μέτρα * 130 μέτρα από 200 μέτρα * 130 μέτρα σήμερα, υδραυλικά έργα αποστράγγισης και Η/Μ εγκαταστάσεις (φωτοσήμανση κλπ), επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης από 1400 μέτρα σε 1799 μέτρα, διαμόρφωση ζωνών ασφαλείας και ζωνών RESA, εργασίες διαγράμμισης, σήμανσης και ασφάλισης, κατασκευή νέου πύργου ελέγχου (ΠΕΑ) επιφάνειας 159 τ.μ. σε επαφή με το νέο κτίριο αεροσταθμού, μεταφορά υποδομών από τον υφιστάμενο στον νέο, μεταφορά σταθμού φωτοσήμανσης στο νέο κτίριο, αποξήλωση καμπίνας παλαιού πύργου ελέγχου και κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού 563 τ.μ.

Παράταση για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο «Εξοικονομώ 2021»
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έγκριση της τρίτης τροποποίησης της προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», με σκοπό τη βελτίωση σημείων και όρων του οδηγού εφαρμογής και των παραρτημάτων του, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην τροποποίηση προβλέπεται μεταβολή της προθεσμίας υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία πλέον θα ανέρχεται σε 110 ημέρες. Συνεπώς, η προθεσμία υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τις αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως καταρχήν επιλέξιμες και έληγαν χθες, Τρίτη 19 Ιουλίου, παρατείνεται έως και τις 7 Σεπτεμβρίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build