Σε επένδυση ύψους 140 εκατοµµυρίων ευρώ για τη δηµιουργία του πρώτου Κέντρου Υπηρεσιών Συντήρησης Πτητικών Μέσων, καθώς και του πρώτου Κέντρου Προσοµοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωµάτων στην Ελλάδα, προχωρά η Aegean. Ειδικότερα, η επένδυση περιλαµβάνει το τίµηµα για την παραχώρηση από τον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών έως το 2046 κτιριακών εγκαταστάσεων, την επισκευή, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθµισή τους, καθώς και την αγορά σύγχρονου εξοπλισµού για την επί δεκαετίες και πλέον αδρανή Τεχνική Βάση της παλαιάς Ολυµπιακής Αεροπορίας. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας, µε την ενεργοποίηση δυναµικού χώρων 85,000 τ.µ. συµπληρώνεται ένα σηµαντικό κενό στην υποδοµή της χώρας µας στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τρίτων µέσα από δύο κυρίες παράλληλες δραστηριότητες:

• Τη λειτουργία συντήρησης πτητικών µέσων, µε την ανάπτυξη και σταδιακή στελέχωση της τεχνικής βάσης, τελικής χωρητικότητας έως 10 θέσεων βαριάς συντήρησης, επισκευών και ελέγχων για πτητικά µέσα διαφόρων τύπων

• Την ανάπτυξη Κέντρου Προσοµοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωµάτων, µε επένδυση σε συνολικά 6 προσοµοιωτές πτήσης τελευταίας τεχνολογίας.

Ταυτόχρονα, η επένδυση προβλέπει την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, µέσω της επένδυσης για την εγκατάσταση στο κέλυφος των κτιρίων 35.000 τ.µ. φωτοβολταϊκών πάνελ, 3 MW ισχύος, µε σκοπό να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες τους και να δηµιουργηθεί ένα από τα πρώτα «πράσινα» Hangar στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την εταιρεία, στην ωρίμανσή της (5-7 χρόνια) η επένδυση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει 500 νέες άμεσες και συνολικά περισσότερες από 1.100 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build