Έλαβαν έγκριση οι περιβαλλοντικοί όροι έργου που αφορά σε τροποποίηση και μαζί βελτίωση της οδικής ασφάλειας υφιστάμενου τμήματος της Εθνικής Οδού 2 Ξάνθης-Κομοτηνής. Το υφιστάμενο οδικό τμήμα στις ΧΘ 15+300 έως ΧΘ 16+100, συγκεκριμένα μεταξύ των ισόπεδων κόμβων προς Παλαιό Ζυγό και Φελώνη, έχει μήκος περίπου 750 μέτρα και βρίσκεται στην ΤΚ Διομήδειας του Δήμου Αβδήρων του νομού Ξάνθης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης.
Το επίμαχο οδικό τμήμα είναι μεταβλητού πλάτους (10-12 μ.), δύο κατευθύνσεων (με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση ενιαίου οδοστρώματος) και πλήθους παρόδιων χρήσεων γης (με κυριότερη το εμπορικό κέντρο).
Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, η τροποποίηση περιλαμβάνει τη μετατροπή των δύο προαναφερθέντων ισόπεδων κόμβων σε κυκλικούς κόμβους, τη διαμόρφωση νέας διατομής στην οδό και την κατασκευή δύο παραδρόμων για την εξυπηρέτηση των παρόδιων χρήσεων γης.