Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια», που βρίσκεται στη ΔΕ Ρίου του Δήμου Πατρέων στην ΠΕ Αχαΐας. Οι εγκαταστάσεις του νοσοκομείου καλύπτουν συνολική έκταση 20.319,78 τ.μ. και βρίσκονται εντός οικοπέδου 93.533 τ.μ.   Οι νοσηλευτικές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεών του. Σε αυτές απασχολούνται συνολικά 1.214 άτομα. Το σύνολο των υφιστάμενων κλινών του ανέρχεται στις 682.

Επίσης, το νοσοκομείο διαθέτει σημαντικό αριθμό εργαστηρίων, που εκτείνονται σε 1.400 τ.μ. και απασχολούν συνολικά 144 άτομα, αλλά και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις όπως, π.χ., υποστηρικτικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, μονάδα αποστείρωσης, λεβητοστάσια παραγωγής, μονάδα ατμοπαραγωγής, ψυχροστάσια για κλιματισμό, λεβητοστάσιο, μονάδα απομαγγανίωσης νερού και μονάδα αποσκλήρυνσης νερού.
Επιπλέον, στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου υπάρχουν δύο πάρκινγκ προσωπικού και άλλα τόσα επισκεπτών, δυναμικότητας 1.329 θέσεων. Τέλος, στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου περιλαμβάνεται και ελικοδρόμιο, το οποίο βρίσκεται σε πρώην χώρο στάθμευσης. Επειδή, όμως, δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της πολιτικής αεροπορίας, θα κατασκευαστεί νέο σε θέση που χαρακτηρίστηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ως η μοναδική κατάλληλη.