Εγκρίθηκαν, με απόφαση του ΥΠΕΝ, οι περιβαλλοντικοί όροι του σπουδαίου έργου της αναβάθμισης της, μήκους περίπου 175 χλμ., υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής «Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο» (φορέας του οποίου είναι η ΟΣΕ ΑΕ). Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού άξονα «Θεσσαλονίκη-Τοξότες-Αλεξανδρούπολη», για την άμεση σιδηροδρομική σύνδεση με τη Βουλγαρία. Η αρχή του έργου είναι στην περιοχή του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης, ενώ το τέλος του στην ΧΘ 174+682,23, η οποία βρίσκεται πριν την είσοδο της γραμμής στη Βουλγαρία (Χ.Θ. 32+700 γρ ΑΟ μΕκ. Μαράσια έως ελληνοβουλγαρικά σύνορα). Η όδευση της γραμμής στο πρώτο τμήμα έως τις Καστανιές βαίνει παράλληλα με τον ποταμό Έβρο και τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη συνέχεια, με κατεύθυνση δυτική, κινείται παράλληλα με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως το Ορμένιο.

Οι στόχοι του έργου
Η βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της γραμμής (ταχύτητα, χωρητικότητα) και της ποιότητας της υποδομής με όρους ασφαλείας (safety και security) και αποτελεσματικότητας (εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροκίνησης, τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης ERTMS) αναμένεται ότι θα βελτιώσει την προσπελασιμότητα της περιοχής και θα ενισχύσει την εμπορευματική ανταγωνιστικότητα του δικτύου, όπως και τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβο για τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου.

Επιπλέον, ως επέκταση του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκη-Τοξότες-Αλεξανδρούπολη και σε συνδυασμό με το σιδηροδρομικό δίκτυο της Βουλγαρίας, η σιδηροδρομική γραμμή θα αποτελέσει εναλλακτική δίοδο, συνδέοντας απευθείας το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (διάδρομος Sea2sea που συνδέει τα λιμάνια της Βουλγαρίας με τη Μεσόγειο). Ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός του έργου με το τεχνικό του αντικείμενο περιλαμβάνει διάφορες εργασίες για την αναβάθμιση της γραμμής, με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (π.χ., διπλασιασμό πλάτους, τοπικές οριζοντιογραφικές παραλλαγές, εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης, σύγχρονης σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, εφαρμογή ασύρματης φωνητικής επικοινωνίας). Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, έπονται η λειτουργία, η εκμετάλλευση και η συντήρηση του έργου.

Ανάμεσα στις επεμβάσεις που θα γίνουν είναι η υλοποίηση έξι διαλειτουργικών σιδηροδρομικών σταθμών (Φερρών, Σουφλίου, Πυθίου, Ορεστιάδας, Καστανιών, Ορμενίου) και εννέα σιδηροδρομικών στάσεων, εγκατάσταση συστημάτων αμφίδρομης σηματοδότησης και αυτόματης προστασίας συρμών (ATP) επίπεδου ETCS Level-1 που θα εκτελείται με τηλεδιοίκηση (ERTMS Επίπεδο 1-baseline 3), εφαρμογή ασύρματης φωνητικής επικοινωνίας (GSM-R) και προσαρμογή-συμπλήρωση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου με πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αύξηση ασφάλειας και αναβάθμιση των υποδομών των υφιστάμενων σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build