Μιλώντας στο Build ο Άκης Καπασακαλίδης, Πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της Ομάδας Συγκολλητικών και Σφραγιστικών Υλικών (ΟΣΣΥ) και Αντιπρόεδρος/CEO της Novamix-Δομοχημική ΑΒΕΕ, αναφέρθηκε στις τάσεις στην ελληνική αγορά δομικών υλικών και στις μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις που αυτή θα βρει εμπρός της στο άμεσο μέλλον.
Μιλήστε μας για την ΟΣΣΥ. Η ΟΣΣΥ συστάθηκε μόλις το 2022. Έχει 13 μέλη. Αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού συνδέσμου FEICA (Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs) για τα συγκολλητικά και σφραγιστικά υλικά. Σκοπός της, είναι η υποστήριξη των θέσεων των παραγωγών και διακινητών συγκολλητικών και σφραγιστικών υλικών σε ζητήματα που αφορούν στη νομιμότητα της διάθεσης στην αγορά, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην εξέλιξη των προϊόντων. Για την τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων, η ΟΣΣΥ θα συνεργάζεται άμεσα με τον FEICA.

Ποιες οι κυριότερες τάσεις της ελληνικής αγοράς δομικών υλικών;
Ο πράσινος μετασχηματισμός κυριαρχεί. Όλος ο κλάδος υλοποιεί πια δράσεις για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε ολόκληρο το φάσμα της λειτουργίας του. Η στροφή και η επιμονή της Ευρώπης στο Green Deal δεν αφήνει περιθώρια μη έγκαιρης προσαρμογής. Άμεσα, εξάλλου, θα ισχύσει και ο νέος κανονισμός για τα δομικά προϊόντα, που υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν σε αυτά τα πλαίσια και με θεσμικό/νομικό τρόπο.

Γιατί οι τιμές των δομικών υλικών κινούνται διαρκώς σε υψηλά επίπεδα;
Μετά την οικονομική κρίση του 2010 και ως το 2021, οι τιμές των δομικών υλικών ήταν ουσιαστικά πτωτικές. Ο COVID και ο πόλεμος στην Ουκρανία είχαν τεράστια επίδραση στις τιμές των βασικών χημικών και της ενέργειας. Αυτοί οι δύο παράγοντες επηρέασαν σημαντικά το βιομηχανικό κόστος του κλάδου μας, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η συγκράτηση των τιμών. Η αύξηση των επιτοκίων και η επιβράδυνση των οικονομιών της Δυτικής Ευρώπης το 2023, φρέναρε τον κύκλο των αυξήσεων, μα οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον οδήγησαν πάλι σε μια ανισορροπία της αγοράς. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε δεν είναι θετικά. Επίσης, τα τρία τελευταία χρόνια όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων και το κόστος χρηματοδότησής τους έχουν αυξητικές μεταβολές. Ακόμη, η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, που είναι όπως προείπα μονόδρομος για εκείνες, επιφέρουν και κοστολογικές μεταβολές. Η Ευρώπη έχει επιλέξει έναν σωστό, αλλά δύσκολο, δρόμο.

Θα ανταπεξέλθουν οι ελληνικές εταιρείες στις επικείμενες προκλήσεις;
Οι εταιρείες θα επωμιστούν σίγουρα επιπλέον φόρτο εργασίας και κόστη και θα δυσκολευθούν. Αλλά, οι ούτως ή άλλως αξιόλογες εταιρείες του χώρου μας βελτιώνονται, γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν και θα αντιμετωπίσουν, θεωρώ, τις προκλήσεις επιτυχώς.

Πώς εξελίσσεται η ενσωμάτωση των «πράσινων» δομικών υλικών στην Ελλάδα;
Έως και μία διετία πριν, η ενσωμάτωση ήταν μικρή. Αλλά, η ένταξη στην προϊοντική γκάμα των επιχειρήσεων όλο και περισσότερων δομικών υλικών με πράσινες πιστοποιήσεις, στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την πράσινη μετάβαση, έχει αυξήσει τη χρήση αυτών των υλικών. Στο άμεσο μέλλον, η πλήρης ενσωμάτωση πράσινων δομικών υλικών στις κατασκευές σε Ευρώπη και Ελλάδα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Ποιο είναι το δημοφιλέστερο διακοσμητικό σύστημα στην Ελλάδα;
Το σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας, που γνώρισε μεγάλη άνθηση την προηγούμενη δεκαετία ενώ παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό. Για τα δάπεδα, έχει επανέλθει ισχυρά το «terrazzo», σε μια πιο μοντέρνα έκδοση με εξελιγμένα βιομηχανικά προϊόντα. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα οργανικά διακοσμητικά επιχρίσματα για επικάλυψη των συστημάτων εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Πάντως, η τάση και στα διακοσμητικά συστήματα δομικών υλικών είναι η στροφή σε πράσινες πρώτες ύλες και βιώσιμα προϊόντα.