ΤΙΤΑΝ: “Παρών” στη μεγάλη αστική ανάπτυξη του Ελληνικού με υπερσύγχρονη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συμβάλλει στην υλοποίηση του «The Ellinikon» με την υπερσύγχρονη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού, στην Αττική. Με τη βέλτιστη αλυσίδα εφοδιασμού τσιμέντου και αδρανών υλικών και τη νέα μονάδα, ο Όμιλος, πιστός στη δέσμευσή του για βιώσιμες κατασκευές, θα υποστηρίξει τους πελάτες του στην υλοποίηση ενός εκ των πλέον εμβληματικών έργων αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Ο TITAN συμβάλλει καθοριστικά στο «The Ellinikon» και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του έργου, συνολικά. Παρέχει καινοτόμα προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις, όπως επίσης και τεχνογνωσία για τη χρήση καινοτόμων υλικών και λύσεων σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, αξιοποιεί την βέλτιστη, βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, στοχεύοντας στην αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και στην προμήθεια αδρανών υλικών από κοντινά λατομεία, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.

Το «The Ellinikon» αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο αστικής και παράκτιας ανάπλασης, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, που υλοποιείται από την LAMDA Development. Tο έργο του Ελληνικού μετατρέπει ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο έκτασης 6 εκατ. τετραγωνικών μέτρων σε μια νέα πόλη, σημείο αναφοράς διεθνώς με αναβαθμισμένο παραλιακό μέτωπο, σύγχρονες υποδομές, κατοικίες και τουριστικές αναπτύξεις.  Στη νέα  πόλη του Ελληνικού δημιουργείται ο υψηλότερος πράσινος παράκτιος ουρανοξύστης της Μεσογείου, καθώς και κτίρια-τοπόσημα μοναδικής αισθητικής που φέρουν την υπογραφή διεθνώς αναγνωρισμένων αρχιτεκτονικών γραφείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην καρδιά της μεγάλης αστικής ανάπλασης του Ελληνικού σχεδιάζεται το Μητροπολιτικό Πάρκο έκτασης 2 εκ τετραγωνικών μέτρων. Μια όαση πράσινου που θα συμβάλλει  στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ευρύτερης περιοχής. Πέρα από το μέγεθος του που εντυπωσιάζει, το έργο του Ελληνικού αναμένεται να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της περιοχής. Η ολοκλήρωσή του θα αναζωογονήσει την πόλη, θα προσελκύσει επενδύσεις, θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης, νέες θέσεις εργασίας ενώ  θα ενισχύσει την φήμη της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ο κ. Άγγελος Καλογεράκος, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, TITAN δήλωσε: «Επενδύσαμε γρήγορα και έγκαιρα με στόχο να αποτελούμε μέρος αυτού του μεγάλου έργου αστικών υποδομών. Είμαι βέβαιος ότι οι εξαιρετικές λύσεις σκυροδέματος που παράγουμε στην ψηφιακή, υπερσύγχρονη μονάδα μας και το χαρτοφυλάκιο πράσινων προϊόντων προστιθέμενης αξίας που προσφέρουμε θα ικανοποιήσουν πλήρως τους συνεργάτες μας. Με μεγάλη υπερηφάνεια συμβάλλουμε στην ανάπλαση του Ελληνικού, καθώς αυτό το εμβληματικό έργο μετασχηματίζει το παραλιακό μέτωπο».

Με προηγμένους αυτοματισμούς και τεχνολογίες αιχμής, η νέα μονάδα έτοιμου σκυροδέματος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ αποτελεί πρότυπο σε ό,τι αφορά την υψηλή περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τις δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών πρώτων υλών. Η μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της «κυκλικής οικονομίας», διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση  προϊόντων ανακύκλωσης σκυροδέματος και υλικών κατεδαφίσεων, ενώ παράλληλα προβλέπει την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων από τις δεξαμενές καθίζησης. Επίσης η μονάδα διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης νωπού σκυροδέματος. Οι πρακτικές αυτές εξυπηρετούν την παραγωγή των καινοτόμων σκυροδεμάτων που απαιτούνται για το έργο.

Με έκπτωση 32,68% η βιοκλιματική αστική ανάπλαση του κέντρου του Ασπροπύργου

Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της βιοκλιματικής αστικής ανάπλασης του κέντρου του δήμου Ασπροπύργου, προϋπολογισμού 5.200.000 ευρώ, αναδείχθηκε η εταιρεία Εύδρομος ΑΤΕ, υποβάλλοντας τη χαμηλότερη προσφορά από τους έξι συνολικά υποψήφιους οικονομικούς φορείς. Ειδικότερα, στον διαγωνισμό που τρέχει ο δήμος Ασπροπύργου συμμετείχαν πέρα από την Εύδρομος ΑΤΕ οι Αψίδα Τεχνική, Τεχνική Έργων ΑΕ, Οδός ΑΤΕ, Λάκων ΑΤΕ και Ι.Δ. Χρυσοσπάθης και Σία ΟΕ. Η προσφορά της Εύδρομος ΑΤΕ ήταν μακράν η χαμηλότερη, με μέση έκπτωση 32,68%, έναντι 25% που ήταν η δεύτερη χαμηλότερη (αυτή της Αψίδα Τεχνική) και έναντι 18,22% που ήταν ο μέσος όρος του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών.

Λόγω της μεγάλης αυτής απόκλισης, η αναθέτουσα αρχή ζήτησε από την εταιρεία να υποβάλει αιτιολόγηση της προσφοράς της. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε εγκαίρως, εξηγώντας πως, με βάση τους υπολογισμούς της, το συνολικό άμεσο και έμμεσο κόστος του έργου ισούται σε 2.141.804,27 ευρώ και το μικτό της κέρδος στα 193.985,95 ευρώ, δηλαδή το ποσοστό μικτού κέρδους είναι 8,3%, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το εύλογο προσδοκώμενο όφελος 2,5% της εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Από την επισκόπηση των επιμέρους στοιχείων της αιτιολόγησης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας, αυτή κρίθηκε επαρκής και έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα η ανακήρυξη της Εύδρομος ΑΤΕ ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός βιώσιμου αστικού χώρου στο κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, της στάθμευσης, της προσβασιμότητας, των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών και της οικονομικής δραστηριότητας στο εμπορικό κέντρο του Ασπροπύργου.
Το έργο αφορά στην ανάπλαση της κεντρικής οδού (αποτελείται από δύο τμήματα) και ενός πεζοδρόμου στο κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου.
Οι οδοί είναι η Δημοκρατίας (από Μεγαρίδος έως Φυλής), η Β. Λιάκου και η Μ. Μπότσαρη.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:
– Η κατασκευή των πεζοδρομίων με προδιαγραφές της οδηγίας «σχεδιάζοντας για όλους» στη τελική τους θέση και διαστάσεις.
– Η δημιουργία χώρων στάθμευσης.
– Η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών και της αισθητικής του χώρου με τη χρήση ψυχρών υλικών υψηλής ποιότητας και την εκτεταμένη δενδροφύτευση.
– Δημιουργία ενός ελκυστικού χώρου με εύκολη προσβασιμότητα και εξυπηρετήσεις στάθμευσης για την επέκταση και ανάπτυξη της τοπικής αγοράς. Σημειώνεται, ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, έχει οριστεί σε 14 μήνες από την ημέρα που θα μπουν οι υπογραφές στη σύμβαση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Καυκάς: Η επένδυση σε νέο logistics και η πορεία του 2023

Έως το τέλος της χρονιάς θα είναι έτοιμο προς λειτουργία το νέο σύγχρονο κέντρο logistics της Καυκάς στον Ασπρόπυργο, για το οποίο ο όμιλος επενδύει πάνω από 15 εκατ. ευρώ. Μέσα από τη συγκεκριμένη επένδυση η επιχείρηση θα έχει στη διάθεσή της 16.000 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων, δημιουργώντας σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης των αποθεμάτων της. Θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 13 χιλ. παλετοθέσεων και φόρτωσης από τις 28 ράμπες που θα υφίστανται.

Το νέο κέντρο διανομής θα στεγάζεται σε οικόπεδο 49 στρεμμάτων. Στο πλαίσιο τον επενδύσεών της, η εταιρεία προγραμμάτισε τη διάθεση επιπλέον 2 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Σημειώνεται, ότι ήδη η Καυκάς προχώρησε στη μετεγκατάσταση της Μονάδας Ηλεκτρικών Πινάκων Βορείου Ελλάδος που βρίσκονταν στην οδό Μοναστηρίου, σε νέο εργοστάσιο στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητο κτίριο επιφάνειας 2.500 τ.μ. Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστημα τρέχει τις διαδικασίες προκειμένου να βρει χώρο και για τη μετεγκατάσταση της Μονάδας Ηλεκτρικών Πινάκων που διατηρεί στην Αθήνα.

Τοποθέτηση φορτιστών και φωτοβολταϊκών σε καταστήματα
Στο πλαίσιο της «πράσινης» στρατηγικής που εφαρμόζει έχει επενδύσει μεταξύ άλλων στην εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών στα κεντρικά της γραφεία. Φορτιστές όμως έχουν εγκατασταθεί και σε καταστήματα του δικτύου της όπως είναι αυτά της Γλυφάδας, των Νέων Μουδανιών, του Ηρακλείου Κρήτης, των Χανίων, του Ρεθύμνου, των Μαλίων, του Αγίου Νικολάου καθώς και στο HUB Lighting & Innovation by Kafkas που έχει δημιουργήσει στην Ηλιούπολη, συνεχίζοντας με την τοποθέτηση και στα υπόλοιπα σημεία του δικτύου της. Σε ό,τι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, έχει εγκαταστήσει συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών με το μοντέλο του net metering, αρχικά σε δύο ιδιόκτητα καταστήματά της, ενώ έχει σχεδιάσει την επέκταση και σε άλλα καταστήματα.

Σχετικά με την πορεία της Καυκάς για το 2023, εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί από την κρίση στην Ουκρανία. Ο λόγος είναι ότι τα γεγονότα αυτά επηρέασαν τις τιμές σε βασικές πρώτες ύλες και εμπορεύματα, όπως η τιμή του χαλκού που χρησιμοποιείται στα καλώδια. Στις αρχές του έτους παρουσιάστηκε εξορθολογισμός στις αυξήσεις των τιμών στα υλικά που εμπορεύεται η εταιρεία, οι οποίες ήταν χαμηλότερες σε σχέση με το 2022. Το γεγονός αυτό αναμένεται ότι θα επηρεάσει την κερδοφορία της φέτος, καθότι πέρυσι λόγω της αύξησης των αποθεμάτων το αποτέλεσμα ήταν θετικό για την κερδοφορία της σε συνδυασμό με την αύξηση τιμών στα προϊόντα, κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί και φέτος. Θα θυμίσουμε ότι το 2022 ο τζίρος του ομίλου ήταν 261,78 εκατ. ευρώ με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 17,12 εκατ. ευρώ από 204,46 εκατ. με κέρδη μετά από φόρους 14,67 εκατ. ευρώ το 2021.

Η επίδραση των επιτοκίων
Επίδραση στην κερδοφορία της θα έχει και η αύξηση του κόστους δανεισμού της Καυκάς, καθότι αυξήθηκε ο δανεισμός λόγω των μεγαλύτερων υπολοίπων πελατών και των επενδύσεων σε αποθέματα και πάγιες δαπάνες, που επιβαρύνονται από την άνοδο του επιτοκίου Euribor. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός στο τέλος του 2022 ήταν 36,79 εκατ. ευρώ. Το εύρος της επίπτωσης που θα έχει η αύξηση των επιτοκίων αντισταθμίζεται από την κίνηση της εταιρείας να διασφαλίσει παλαιότερα ένα σημαντικό μέρος του δανεισμού της με προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου ανόδου επιτοκίου.

Σημειώνεται, πως η εταιρεία θα ενισχύσει περαιτέρω τον τζίρο της, δεδομένης της έντονης κινητικότητας που προέρχεται από επενδύσεις σε κατοικίες, τουριστικά ακίνητα, βιομηχανία, data centers και συναφείς τομείς. Ως σημαντικό πεδίο ευκαιρίας και ανάπτυξης προβάλλεται αυτό των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός που οδηγεί στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών με απώτερο σκοπό την εφαρμογή λύσεων εξοικονόμησης αλλά και καθαρής ενέργειας. Ο τομέας προϊόντων για τη μείωση των ρύπων παγκοσμίως, όπου ήδη δραστηριοποιείται η Καυκάς, αναμένεται ότι σε ολόκληρο των πλανήτη θα τζιράρει περί τα 12 τρισ. δολάρια το 2030. Σε αυτόν εντάσσονται φωτοβολταϊκά και net metering στις οροφές των κτιρίων, αντικατάσταση λαμπτήρων με λιγότερο ενεργοβόρους τύπου LED, αυτοματισμοί για τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Διαγωνισμός 27 εκατ. για έργα στο Υδραγωγείο Μόρνου-Μαραθώνα

Σε εργασίες αποκατάστασης του Ενωτικού Υδραγωγείου Μόρνου-Μαραθώνα και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Κλειδί-Δαφνούλα προχωρά η ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Προκήρυξε, λοιπόν, τον σχετικό ανοικτό διαγωνισμό για να αναθέσει αυτές τις εργασίες, το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε 27.138.379,44 ευρώ (με ΦΠΑ). Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 25 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως τις 9/10/2023 και ώρα 10:00 για να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Το αντικείμενο της εργολαβίας
Από γεωγραφικής άποψης, το δημοπρατηθέν έργο τοποθετείται στην περιοχή των κοινοτήτων Κλειδιού, Ασωπίας και Δαφνούλας του Δήμου Τανάγρας στον Νομό Βοιωτίας. Αποσκοπεί, δε, στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας του υδραγωγείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σενάρια αμφίδρομης μεταφοράς του νερού.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα:
1. η υλοποίηση έργων αποκατάστασης του υδαταγωγού από PCCP ονομαστικής διαμέτρου DN1800 (αντικατάσταση τμημάτων σωλήνων από PCCP με χαλυβδοσωλήνες DN1800/14,3 συνολικού μήκους 3 χλμ. περίπου, επισκευή-ενίσχυση τμημάτων των σωλήνων από PCCP, συνολικού μήκους 700 μ. περίπου, αποκατάσταση και προστασία όλων των αρμών των αγωγών από PCCP εσωτερικά, με τοποθέτηση συνδέσμων τύπου Amex-10 Mono Seal ή ανάλογου),

2. παρεμβάσεις βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του υδραγωγείου (μεταξύ άλλων, κατασκευή by-pass DN400 για την ελεγχόμενη πλήρωση του υδραγωγείου από τη διώρυγα Μόρνου στη δικλίδα V1/DN1800 Δαφνούλας, έργα ελέγχου άμεσης απαγωγής και εισαγωγής αέρα στον αγωγό κατά την πλήρωση, εκκένωση και λειτουργία ήτοι αεροβαλβίδες στις θέσεις των ανθρωποθυρίδων και έργα βελτίωσης της συντήρησης-επισκευών του υδραγωγείου με προσθήκη δύο δικλίδων DN1800, μία στο ενδιάμεσο του τμήματος Δαφνούλας-αντλιοστασίου Β2 και μία στο ενδιάμεσο του τμήματος αντλιοστασίου Β2- Έργου Καταστροφής Ενέργειας Κλειδιού) και

3. η δοκιμαστική λειτουργία του Ενωτικού Υδραγωγείου για έναν μήνα – μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα δοκιμαστεί το σύνολο του Ενωτικού Υδραγωγείου σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, ώστε να διαπιστωθεί η επάρκεια και η ορθή λειτουργία του συνόλου του υδραγωγείου που περιλαμβάνει τα νέα υπό κατασκευή τμήματα (χαλύβδινα τμήματα) τις σήραγγες και τα παραμένοντα τμήματα από προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Σε περίπτωση που από τη δοκιμαστική λειτουργία παρατηρηθεί αστοχία του υδραγωγείου σε σημείο που δεν εμπίπτει στη μελέτη του έργου και ως εκ τούτου δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, ο τελευταίος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα τμήματα αυτά, κάνοντας χρήση της προβλεπόμενης προαίρεσης. Στο ενδεχόμενο αυτό, ο χρόνος αποκατάστασης της αστοχίας θα είναι ανάλογος του χρόνου που απαιτήθηκε για αντίστοιχες παρεμβάσεις που έγιναν στο υδραγωγείο κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου και δεν θα συνυπολογισθεί στη συμβατική του διάρκεια. Η δοκιμαστική λειτουργία θεωρείται ότι περατώθηκε με επιτυχία εφόσον το υδραγωγείο (νέο και παραμένοντα τμήματα) έχει λειτουργήσει για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (ένας μήνας) αδιάλειπτα χωρίς προβλήματα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

H Τέρνα Ενεργειακή και η Nvisionist συνεργάζονται στο μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα

Τη συνεργασία της με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την εγκατάσταση του πολυβραβευμένου διεθνώς συστήματος nvbird®️ στο μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της χώρας ανακοινώνει η nvisionist. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τη ναυαρχίδα των υπό κατασκευή έργων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, βρίσκεται στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας και θα αποτελέσει το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 330 MW και 111 ανεμογεννήτριες, ενώ αναπτύσσεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στο τοπικό οικοσύστημα αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, η εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης και παρακολούθησης πτηνών nvbird®️ (Bird Detection & Monitoring System) στο συγκεκριμένο έργο αποτελεί και τη μεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση συστήματος αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών σε ανεμογεννήτριες στον κόσμο.

Το  nvbird®️ αποτελεί μια πρωτοπόρο, ολοκληρωμένη λύση που βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογίας με εφαρμογή στην Αιολική Ενέργεια και με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, δίνοντας υπεραξία στην Αιολική Ενέργεια. Το nvbird®️, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη (“Artificial Intelligence”) και τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης (“Machine Learning”), αποτρέπει τις συγκρούσεις πτηνών με τα πτερύγια ανεμογεννητριών, εκμηδενίζοντας σχεδόν τις εσφαλμένες ακινητοποιήσεις των ανεμογεννητριών, βελτιστοποιεί σημαντικά την παραγωγικότητα τους, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα σπάνια πτηνά από την πρόσκρουση στις ανεμογεννήτριες. Η τεχνογνωσία και η καινοτομία που ενσωματώνονται στο nvbird®️ το έχουν καθιερώσει σε παγκόσμιο επίπεδο ως την πλέον σημαντική και αποτελεσματική λύση για την επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης και της επίτευξης του zero emission, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ανάπτυξη των Αιολικών πάρκων διεθνώς, προστατεύοντας το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα.

Η nvisionist μέσα από μία δυναμική πορεία με έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) αλλά και τη δημιουργία των πλέον εξελιγμένων λύσεων ψηφιακής τεχνολογίας στην αιολική ενέργεια και στο ICT έχει πετύχει την τάχιστη επέκταση στις διεθνείς αγορές και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Πρόκειται για μια μοναδική διεθνώς εταιρεία η οποία απαντά στις τεράστιες προκλήσεις της ενεργειακής αγοράς επενδύοντας στο μέλλον και την ψηφιακή τεχνολογία με βασικό γνώμονα τη βιωσιμότητα και την αειφορία (ESG) και η οποία θέτει νέα δεδομένα στο παγκόσμιο χάρτη της Αιολικής Ενέργειας. Η nvisionist είναι μέλος της WindEurope, της ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), όπως επίσης είναι μέλος του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας) του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και της HETiA.

 

Πάρις Μπίλλιας: Η Κεντρική Μακεδονία γυρίζει σελίδα

Μετά την κατά γενική ομολογία υστέρηση που είχε καταγραφεί στα έργα υποδομής στην περιοχή τις προηγούμενες δεκαετίες, το τοπίο έχει αλλάξει. Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Υποδομών ασχολήθηκε με τη Θεσσαλονίκη, συνεργάστηκε με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς και σε χρόνους-ρεκόρ λύθηκαν χρόνια προβλήματα, παραδόθηκαν έργα, «έτρεξαν» διαγωνισμοί, δρομολογήθηκαν νέα, μεγάλα έργα για την περιοχή, έργα με αναπτυξιακό πρόσημο.
Ως Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και ως μηχανικός, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος στο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, γνωρίζω ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα συντελείται μία κοσμογονία, ένα πακέτο έργων το οποίο θα μεταμορφώσει την περιοχή, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες ποιοτικές υποδομές.

Πρόκειται για ένα πλέγμα έργων, τα οποία προχωρούν με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε πρόκειται για ΣΔΙΤ, είτε για ιδιωτικά κεφάλαια, είτε για χρήματα μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και, βεβαίως, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στην τελική ευθεία το μετρό Θεσσαλονίκης
Σήμερα ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παράδοση της βασικής γραμμής του μετρό, του έργου που είχε καταντήσει ανέκδοτο για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, τους επόμενους μήνες η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει επιτέλους υπόγειο μέσο σε σταθερή τροχιά, ενώ αμέσως μετά θα παραδοθεί και η πρώτη επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Σειρά θα πάρουν οι επεκτάσεις, τόσο προς τις πολυπληθείς περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, όσο και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Και για τις δύο επεκτάσεις έχουν γίνει σοβαρές κινήσεις ωρίμανσης και πλέον αναμένουμε από την κυβέρνηση τις σχετικές εξαγγελίες. Την ίδια ώρα, υπάρχουν θετικές εξελίξεις για τον προαστιακό σιδηρόδρομο στη δυτική πλευρά της πόλης, ο οποίος έχει δημοπρατηθεί και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό. Το City Train θα εξυπηρετεί τη δυτική Θεσσαλονίκη και πολλές περιοχές θα αποκτήσουν σύνδεση με το κέντρο της πόλης.

Η νέα υπερυψωμένη λεωφόρος και ο προβλήτας του λιμανιού
Σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν και με τα οδικά έργα. Το Fly Over θα αρχίσει να κατασκευάζεται το φθινόπωρο και ήδη εκτελούνται διερευνητικές γεωτρήσεις. Το έργο αφορά στην κατασκευή Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση συν ΛΕΑ, δηλαδή μίας γέφυρας πάνω από την υπάρχουσα περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Η γέφυρα θα έχει μήκος περίπου 4 χιλιομέτρων, ωστόσο στο έργο, που εκτείνεται σε μήκος περίπου 13,5 χιλιομέτρων, περιλαμβάνεται η διαπλάτυνση και ανακατασκευή της υφιστάμενης οδού, στο σύνολο του καταστρώματός της.

Θετικές εξελίξεις υπάρχουν και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς πρόκειται να αρχίσει σύντομα η επέκταση του 6ου προβλήτα, η οποία θα τριπλασιάσει τη δυναμικότητα του λιμένος. Παράλληλα, δρομολογείται τόσο η σιδηροδρομική, όσο και η οδική σύνδεση του λιμένος με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό.

Υπάρχουν και άλλα, σημαντικά έργα τα οποία εξελίσσονται, πολλά εκ των οποίων βαίνουν προς ολοκλήρωση, ενώ κάποια άλλα βρίσκονται στη γραμμή εκκίνησης.

Έτσι, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώνει έργα στη συμβολή της εσωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΘΕ, ενώ εντός του έτους θα ολοκληρωθεί η περιμετρική οδός Κατερίνης. Ακόμα, σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες σε τμήμα του άξονα Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, ενώ την ίδια ώρα μέσω ΣΔΙΤ θα κατασκευαστεί σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέσει τη Θεσσαλονίκη με την Πέλλα.

Ως Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας νιώθω ιδιαίτερη περηφάνεια, καθώς η Περιφέρειά μας αποτελεί Περιφέρεια-πρότυπο. Χάρη στις άοκνες και συστηματικές προσπάθειες του Περιφερειάρχη, Απόστολου Τζιτζικώστα, είναι πρωταθλήτρια στην απορρόφηση κονδυλίων.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιούμε εκτεταμένα έργα συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου, τα οποία αναβαθμίζουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας, και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, με τα οποία θωρακίζεται η Περιφέρειά μας. Παράλληλα με τα καινούργια έργα, προχωρούμε σε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε όλα τα οδικά δίκτυα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή και στο εθνικό, και στο επαρχιακό, αλλά και στο τοπικό. Μάλιστα, φέτος, για πρώτη φορά, καταφέραμε και προχωρήσαμε σε ασφαλτοστρώσεις στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, χωρίς μποτιλιαρίσματα και χωρίς «σταμάτα-ξεκίνα», καθώς οι εργασίες εκτελέστηκαν νύχτα.

Έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε και ωριμάζουμε νέα έργα, τα οποία αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Έτσι, προχωρούμε σε σημαντικές αστικές αναπλάσεις, μέσω των οποίων αυξάνουμε το πράσινο και τους ελεύθερους, ανοιχτούς χώρους στη Θεσσαλονίκη, βελτιώνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής.

Μετατρέπουμε το πρώην στρατόπεδο «Παύλου Μελά» στη Δυτική Θεσσαλονίκη σε χώρο πρασίνου, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες και για την ανάπλαση του γηπέδου του ΠΑΟΚ και της αλάνας της Τούμπας, αλλά και της ΔΕΘ.

Σε λίγα χρόνια, όποιος έρχεται Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή της Έκθεση, θα επισκέπτεται ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο, με πολύ πράσινο και υψηλότατου επιπέδου υποδομές.

Ισχυρό brand name με το νέο παραλιακό μέτωπο
Ωστόσο, το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της περιοχής, το έργο που θα δώσει τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ώθηση στην Κεντρική Μακεδονία, είναι η ενοποίηση, ανάπλαση και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, σε μήκος 40 χιλιομέτρων, από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι.

Η Θεσσαλονίκη, με το νέο παραλιακό μέτωπο, θα στρέψει το βλέμμα της στη θάλασσα, θα διαθέτει συνεχή παράκτια ζώνη αναψυχής και περιπάτου δίπλα στη θάλασσα, συνεχή ποδηλατόδρομο, νέα τοπόσημα, νέους ελεύθερους χώρους, σε μήκος 40 χιλιομέτρων, ενώ περισσότερα από 1.000 στρέμματα κοινόχρηστου, ρυθμισμένου πολεοδομικά δημόσιου χώρου, πρόκειται να αποδοθούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Τα βήματα για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου προχωρούν με ικανοποιητικό βαθμό, καθώς μετά από τις επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες που «έτρεξαν» από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καταφέραμε να βρισκόμαστε σήμερα σε αναμονή της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να περάσουμε στην υλοποίηση.

Σε συνεργασία με τους επτά Δήμους στους οποίους ανήκουν διοικητικά οι εκτάσεις του παραλιακού μετώπου, θα «τρέξουμε» διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ώστε στη συνέχεια να περάσουμε στη δημοπράτηση των έργων, τα οποία μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους το 2030, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση του έργου, οι Θεσσαλονικείς θα δουν την πόλη τους να αλλάζει, να ομορφαίνει, να αναβαθμίζεται, να «αναπνέει», να στρέφει το βλέμμα της στη θάλασσα, θα δουν το βιοτικό τους επίπεδο να βελτιώνεται, θα δουν αλυσιδωτά εισροή χρημάτων, τόσο από την κατασκευή των έργων, όσο και από την προσέλκυση επισκεπτών, θα δουν την πόλη τους να αποκτά ισχυρό brand name.

Το παραλιακό μέτωπο αναπλάθεται

Σε συνεργασία με τους επτά Δήμους στους οποίους ανήκουν διοικητικά οι εκτάσεις του παραλιακού μετώπου, θα «τρέξουμε» διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, με σκοπό στη συνέχεια να περάσουμε στη δημοπράτηση των έργων, τα οποία μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους το 2030, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, αποκαλύπτει ο Πάρις Μπίλλιας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, οι Θεσσαλονικείς θα δουν την πόλη τους να αλλάζει, να ομορφαίνει, να αναβαθμίζεται, να «αναπνέει», να στρέφει το βλέμμα της στη θάλασσα, μας λέει.

Το βιοτικό τους επίπεδο θα βελτιωθεί, θα έχουν αλυσιδωτά εισροή χρημάτων, τόσο από την κατασκευή των έργων, όσο και από την προσέλκυση επισκεπτών και θα διαπιστώσουν ότι η Θεσσαλονίκη αποκτά ισχυρό brand name, συμπληρώνει.

Παρακάτω, μια σύντομη παρουσίαση ορισμένων σχεδίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, σε μήκος 40 χλμ. από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι.

Δυτική Θεσσαλονίκη
Αλιευτικό καταφύγιο αναμένεται να εξυπηρετεί επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη της περιοχής, λειτουργώντας και ως στάση της θαλάσσιας συγκοινωνίας, σε περίπτωση επέκτασης της, ενώ σε μια έκταση 30-40 στρεμμάτων του αποκατεστημένου χώρου ΧΥΤΑ, δίπλα στη λιμνοθάλασσα, θα δημιουργηθούν χώροι επίσκεψης, φυλάκια και χώροι παρατήρησης. Μέσω μιας πασσολόπηκτης ελαφριάς κατασκευής πλάτους 10 μέτρων, παρακάμπτεται η περιοχή των βιομηχανιών και του αγκυροβολίου των ΕΛΠΕ και προβλέπεται μια ζώνη για πεζούς και ποδηλάτες, από την περιοχή της λιμνοθάλασσας έως και το Δενδροπόταμο. Στην ατζέντα της Περιφέρειας βρίσκονται η ανάπλαση της κοίτης του Δενδροπόταμου και η εξυγίανση και ανάπλαση της περιοχής από την παρόχθια ζώνη ως την ΠΑΘΕ και τα όρια του στρατοπέδου Κακιούση.

Δυτική είσοδος
Η περιοχή του Παλιού Εμπορευματικού Σταθμού εντάσσεται στο σχέδιο πόλης, ως μια νέα πολεοδομική ενότητα με τρία οικοδομικά τετράγωνα, στα οποία περιλαμβάνονται και δύο εκτάσεις μεταξύ της οδού 26ης Οκτωβρίου και του ορίου του ΟΛΘ. Για το σχέδιο του παλιού εμπορευματικού σταθμού, η Περιφέρεια προχωρά στη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου ,περίπου 40 στρεμμάτων. Αναμένεται άξονας περιπάτου, που θα έχει ως αφετηρία το νέο Μουσείο Ολοκαυτώματος και θα καταλήγει στην Πλατεία Ελευθερίας διαμέσου των εγκαταστάσεων του παλαιού Εμπορευματικού Σταθμού, ως πορεία μνήμη.

Παλιά και νέα παραλία
Η επέκταση 10-20 μέτρα του ξύλινου ντεκ για τον άξονα περιπάτου στην παλιά παραλία, από την πρώτη προβλήτα του λιμανιού ως τον Λευκό Πύργο, θα εξυπηρετήσει πολλές από τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια στη μετακίνηση τους. Περίπου απέναντι από την περιοχή που βρίσκεται το Μακεδονία Παλλάς χωροθετούνται υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων ενώ πολεοδομικές ρυθμίσεις διευθετούν το καθεστώς χωροθέτησης των Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης.

Περιοχή Μεγάρου Μουσικής
Αναμένεται η δημιουργία μιας μεγάλης πλατείας που θα συνιστά έναν κοινόχρηστο χώρο 70 στρεμμάτων περίπου, με αφετηρία τους Μύλους Αλλατίνη και κατάληξη τον Κελλάριο κόλπο, ενώ ενδέχεται η μερική υπογειοποίηση της οδού Μαρίας Κάλλας. Προτείνεται η μετεγκατάσταση του Ποσειδώνιου κολυμβητηρίου στην περιοχή του Κελλάριου Κόλπου, όπου προβλέπεται ζώνη ναυταθλητικών εγκαταστάσεων. Κτίριο με χρήση κεντρικών λειτουργιών πόλης ενδέχεται να χωροθετηθεί πίσω από τα δύο κτίρια του Μέγαρου Μουσικής, εκεί που βρίσκεται το πάρκινγκ.

Καλαμαριά
Η αισθητική αναβάθμιση της οδού Θεμ. Σοφούλη, από το διοικητικό όριο του Δήμου Καλαμαριάς έως τις εγκαταστάσεις της Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδας, συνιστά μια από τις εισηγήσεις της Περιφέρειας. Για το πρώην νοσοκομείο Παναγία προτείνονται οι χρήσεις Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης ενώ το Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης αναμένεται να εξυπηρετεί 242 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη της περιοχής. Στη διαδρομή επί της οδού Νικ. Πλαστήρα, καθώς και στη διαδρομή από το όριο του αθλητικού κέντρου Μίκρας έως την Περιφερειακή Τάφρο, προτείνεται η δημιουργία διαδρομής για πεζούς και ποδηλάτες, όπως και σημεία στάσης και θέασης.

Δήμος Θερμαϊκού
Σε ακίνητο 760 στρεμμάτων, ανατολικά του οικισμού Περαίας, αναμένεται να δημιουργηθεί το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς ThessIntec, που παραχωρήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Για την εξυπηρέτηση της περιοχής χωροθέτησης του Επιχειρηματικού Πάρκου ThessIntec, όσο και του αντίστοιχου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, σχεδιάζεται Οδικό Δικτύου. Προβλέπεται περιπατική και ποδηλατική διαδρομής σε όλο το μήκος της παραλιακής περιοχής του δήμου Θερμαϊκού, αλλά και δημιουργία θέσεων αγκυροβόλησης μικρών σκαφών.

Πύλαια
Η μετεγκατάστασή των ναυπηγείων αναμένεται σε έκταση παρακείμενη του αεροδρομίου Μακεδονία ενώ νέος κυκλοφοριακός άξονα θα ενώνει την περιοχή με την οδό Πόντου προς Καλαμαριά, τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς Αεροδρόμιο και την οδό Μαρίνου Αντύπα προς Περιφερειακή Οδό και την ΕΟ Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Στα σχέδια της Περιφέρειας περιλαμβάνεται η διαμόρφωση της παραθαλάσσιας διαδρομής έμπροσθεν του εμπορικού κέντρου Florida II έως το όριο του Αγροκτήματος ΑΠΘ, ώστε να καταστεί προσβάσιμη από πεζούς και ποδηλάτες.

Αγρόκτημα ΑΠΘ
Καθώς ο υγρότοπος Παράκτιο Έλος Μίκρας, που βρίσκεται στο Αγρόκτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανήκει σε ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου, σχεδιάζεται η ανάπτυξη της περιοχής του Αγροκτήματος ΑΠΘ ως Μητροπολιτικό Πάρκο – Βοτανικός Κήπος σε μια έκταση 250-300 στρεμμάτων και η ανάδειξη και προστασία του μη χαρακτηρισμένου υγρότοπου, με ρυθμίσεις χρήσεις γης και όρους συμβατούς με τους σκοπούς του Πανεπιστημίου αλλά και την εξυπηρέτηση με υποστηρικτικές χρήσεις της στάσης της γραμμής μετρό προς Αεροδρόμιο.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ένα εμβληματικό έργο, μια επανάσταση στις μεταφορές

Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί διαθέτοντας τις πιστοποιήσεις που θα εξασφαλίζουν στους κατοίκους της συμπρωτεύουσας τη βεβαιότητα πως επιβαίνουν σε ένα απολύτως ασφαλές αυτόματο Μετρό. Μάλιστα, με συνολικό χρόνο περάτωσης των εκσκαφών και σκυροδετήσεων τους 9 μήνες, η κατασκευή του Σταθμού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη ήδη αντιστοιχεί στο νέο ρεκόρ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.

Η ποιότητα ζωής των πολιτών βελτιώνεται
Η υλοποίηση του μεγαλόπνοου οράματος θέτει για άλλη μια φορά στο επίκεντρο του κατασκευαστικού ενδιαφέροντος τη συμπρωτεύουσα, χαρίζοντάς της
ένα διαφορετικό και πιο σύγχρονο πρόσωπο.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, που εκτιμάται
πως εντός του 2024 θα εξυπηρετεί περίπου 300.000 μετακινούμενους πολίτες ημερησίως, αναμένεται να βελτιώσει θεαματικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της πόλης, στον εκσυγχρονισμό των συγκοινωνιακών υποδομών της και στην αντιμετώπιση του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος.

Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται άνω των 2 δισ. ευρώ. Σε μικρό χρονικό διάστημα από την παράδοση της βασικής γραμμής του, θα παραδοθεί σε λειτουργία και η επέκταση προς Καλαμαριά.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του έργου
Κατά τη λειτουργία του μετρό, για κάθε τρεις συρμούς που θα κινούνται στην γραμμή ο ένας θα καλύπτει τη διακλάδωση από και προς Νέα Ελβετία και οι άλλοι δύο τη διακλάδωση από και προς Καλαμαριά. Ωστόσο, προβλέπεται αύξηση της συχνότητας πολύ σύντομα, αφού ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθεια 15 ακόμα συρμών, των οποίων η παράδοση τους αναμένεται να αρχίσει στα τέλη του 2024. Η χωρητικότητα κάθε συρμού υπολογίζεται στα 450 άτομα και η ταχύτητα του τρένου θα αγγίζει έως και τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. H διαδρομή από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι το αμαξοστάσιο της Πυλαίας θα έχει διάρκεια συνολικά 17 λεπτά με την πραγματοποίηση 13 στάσεων, που καθεμία θα διατηρεί 500-700 μέτρα απόσταση από την άλλη. Για την επιπλέον προστασία των πολιτών, οι πόρτες ασφαλείας θα συντονίζονται με την άφιξη του τρένου, επιτρέποντας την πρόσβαση των επιβατών μόνο την ώρα της επιβίβασης. Οι επιβάτες θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς στους σταθμούς του Μετρό θα λειτουργεί ελεύθερο και ταχύτατο δίκτυο WiFi.Αξίζει ν

α σημειωθεί πως η πρώτη δοκιμαστική διαδρομή σε όλο το μήκος της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης διεξήχθη με επιτυχία τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Κατά τη διάρκειά της, ο συρμός είχε ως αφετηρία τον τερματικό σταθμό της Πυλαίας ενώ έφτασε μέχρι τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Η λειτουργία του από την Πυλαία μέχρι το σταθμό «Σιντριβάνι» ήταν αυτόματη και από το σταθμό «Σιντριβάνι» μέχρι τον σταθμό του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού χειροκίνητη.

Η επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στον Σταθμό Βενιζέλου
Ιδιαίτερη μνεία απαιτεί η σημαντική επιχείρηση της επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων ακριβώς στα σημεία όπου εντοπίστηκαν πριν από περίπου μία δεκαετία, στον σταθμό μετρό Βενιζέλου. Η κομματιασμένη λεωφόρος Decumanus Maximus και ένα σπουδαίο οικοδομικό σύνολο του αστικού ιστού της ύστερης αρχαιότητας συνιστούν ένα από τα σπουδαιότερα ευρήματα του μετρό που έφερε στο φως η κατασκευή του έργου. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι η έκταση του Σταθμού Βενιζέλου είναι 1.260 τ.μ. η ανασκαφική έρευνα, που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου του 2022, κάλυψε τουλάχιστον 3.500 τ.μ..

Η επανατοποθέτηση είχε προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου του 2023, ωστόσο οι εργασίες ξεκίνησαν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, στις 23 Μαρτίου.

Οι αρχαιότητες που αποσπάσθηκαν επανατοποθετούνται σε ποσοστό 92%, όπως προβλέπει και η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ενώ η απόσπαση έγινε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, απόλυτα εναρμονισμένη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, όπως και με τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Ένα στοίχημα της κυβέρνησης που θα κερδηθεί
Το μετρό Θεσσαλονίκης, που θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2024, συγκαταλέγεται στα πιο εμβληματικά έργα της κυβέρνησης και αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και ασφαλή μετρό στον κόσμο, δηλώνει στο Construction o Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα έργο που ξεχωρίζει για τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του. Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι driveless (δηλαδή χωρίς οδηγό) ενώ βασίζεται στην τεχνολογία CBTC, που εξασφαλίζει ότι οι ίδιοι οι συρμοί ελέγχονται από το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, μας εξηγεί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Με αυτόν τον τρόπο συνδράμουμε καθοριστικά στην ασφάλεια των επιβατών αλλά, επιπλέον, ενισχύουμε και την ταχύτητα των δρομολογίων, επιτυγχάνοντας άφιξη συρμού κάθε 90 δευτερόλεπτα περίπου, συμπληρώνει.

Όπως υπογραμμίζει, για την κυβέρνηση η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα, που θα κερδηθεί. Με την υλοποίηση του έργου θα αλλάξει η ατζέντα της πόλης και οι κωλυσιεργίες των προηγούμενων χρόνων θα αποτελέσουν οριστικά παρελθόν, τονίζει ο Νίκος Ταχιάος.

Αναβαθμίζεται η εικόνα των μεταφορών στη χώρα
Πρόκειται για ένα από τα πλέον σύγχρονα έργα υποδομών που αναμένεται να αναβαθμίσει τόσο την εικόνα των μεταφορών στη χώρα όσο και την ποιότητα των μετακινήσεων αλλά και της ζωής των πολιτών, μας λέει ο Παναγιώτης Κορακίτης, Τεχνικός Διευθυντής σιδηροδρομικών έργων και έργων ΜΕΤΡΟ της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Η κατασκευή ενός έργου μέσα στον αστικό ιστό ενέχει πάντα περισσότερες προκλήσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα μόνο κατασκευαστικές, αναφέρει ενώ σημειώνει πως η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ως κατασκευάστρια εταιρεία όφειλε αρχικά να σχεδιάσει και να διασφαλίσει τη ροή των εργασιών με τέτοιο τρόπο ώστε η όχληση των έργων να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη για το σύνολο των πολιτών εντός της πόλης.

Σε ότι αφορά το κατασκευαστικό μέρος, κατά την υλοποίηση των εργασιών αυτού του σύνθετου έργου κληθήκαμε να ανταποκριθούμε σε τεχνικές προκλήσεις, άλλες πολύπλοκες άλλες πιο προβλέψιμες, στις οποίες απαντήσαμε με σύγχρονες μεθόδους μελέτης και κατασκευής και σύμμαχο την εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων της ΑΚΤΩΡ, υπογραμμίζει ο Παναγιώτης Κορακίτης.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εκσκαφής των Σταθμών, ήταν μία μεγάλη πρόκληση αλλά και συγχρόνως το πιο ενδιαφέρον σημείο για την Ιστορία της Πόλης της Θεσσαλονίκης, περιγράφει.

Με την απόλυτη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και όλων των αρμόδιων φορέων, βρισκόμαστε, σήμερα, κοντά στην ολοκλήρωση των επανατοποθετήσεων για την ανάδειξη και συντήρηση των Αρχαιολογικών Ενοτήτων στον Σταθμό Βενιζέλου, που αποτελεί και τον μεγαλύτερο ενιαίο Αρχαιολογικό χώρο στα έργα του Μετρό, μας πληροφορεί.

Όπως αναφέρει, η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023 ενώ η λειτουργία της πρώτης βασικής γραμμής (13 Σταθμοί), μετά και τις απαραίτητες δοκιμές των συρμών, αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2024. Το μέλλον ανήκει σε όσους πιστεύουν στα όνειρά τους, είπε κάποτε η Eleanor Roosevelt και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης σύντομα θα δουν την πόλη τους να μεταμορφώνεται.

Γιώργος Τσακούμης: Η ανάπτυξη της Μακεδονίας χρειάζεται χωροταξία και στρατηγικό σχεδιασμό

Εξίσου βέβαιο είναι όμως το γεγονός ότι η περιφέρεια δεν είχε ποτέ έλλειμα στόχων. Δεν μπόρεσε ποτέ μέχρι τώρα να καλύψει τη μεγάλη ή μικρότερη απόσταση από τον ορισμό των στόχων, ως την επίτευξή τους. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν παραδείγματα επίτευξης στόχων στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων και στο πεδίο της προσέλκυσης επενδύσεων, που δημιουργούν αισιοδοξία ανάλογης εξέλιξης και στο πεδίο των υποδομών. Άλλωστε, πέραν της σημασίας που έχει η υλοποίηση των υποδομών για το σύνολο της κοινωνίας που έχει κουραστεί να περιμένει, ο χρόνος πιέζει ακόμα και με αυστηρούς οικονομικούς αναπτυξιακούς όρους. Διότι, για να έχουν συνέχεια και διάρκεια οι επιτυχημένες προσπάθειες προσέλκυσης επενδύσεων, θα πρέπει οι επενδυτές, εγχώριοι και ξένοι, να δουν και τον προορισμό των επενδύσεων να εξελίσσεται ανάλογα, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα, την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια του περιβάλλοντος και συνεκδοχικά την υπεραξία του προορισμού και της επενδυτικής απόδοσης.

Ο κεντρικός ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού
Συνεπώς, το εύκολο που μπορεί να ειπωθεί είναι η ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και η μεθοδική προετοιμασία των επόμενων έργων και εγχειρημάτων. Αρκεί όμως μόνο αυτό; Προφανώς, όχι.

Διότι το όραμα για τη Θεσσαλονίκη του 2030 περιλαμβάνει πολύ περισσότερους στόχους, με την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης στην κορωνίδα τους. Διότι η Κλιματική Αλλαγή και οι επιπτώσεις της επιβάλλουν την άμεση λήψη μέτρων που θα προλάβουν μια διαρκή επανάληψη ακραίων συνεπειών από τα ακραία φαινόμενα.

Διότι η αντιμετώπιση των αναγκών της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως για παράδειγμα η επέκταση του Μετρό, πρέπει να τρέξει δύο φορές γρηγορότερα, για να επιτευχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη που όλοι επιθυμούν.

Και διότι, για να γίνουν όλα αυτά με αρμονικό συνδυασμό δημοσίων πολιτικών και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα πρέπει να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν η θεσμική χωροταξική θεμελίωση του πλαισίου που θα βοηθήσει τη Θεσσαλονίκη να αποκρυσταλλώσει την ταυτότητά της και τον τρόπο συμμετοχής της στο παραγωγικό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι των δεκαετιών που ακολουθούν.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι η βάση της αναπτυξιακής πυραμίδας. Χωρίς αυτόν, κάθε δράση, κάθε πολιτική, κάθε επενδυτική δραστηριότητα, ακόμα και αν έχει θετικό πρόσημο, θα παραμένει δέσμιος της αποσπασματικότητάς του με αποτέλεσμα να χάνει τα πολύ περισσότερα οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει από την πολλαπλασιαστική δυναμική του συντονισμού και της αλληλεπίδρασης στόχων και έργων.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι εδώ
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε κάθε περίπτωση, θα είναι παρόν στην εξέλιξη όλης αυτής της διαδικασίας, επιτελώντας τον θεσμικό συμβουλευτικό του ρόλο και συμβάλλοντας με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις, στην επίτευξη των στόχων της Κεντρικής Μακεδονίας στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Άλλωστε, εγχειρήματα όπως η ενοποίηση του Παραλιακού Μετώπου και το Fly Over, αποτελούν ιδέες που παρήχθησαν με το Τμήμα μας να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό τους.

Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε, φιλοδοξώντας να είμαστε ένα σταθερό χρήσιμο στοιχείο της αναπτυξιακής εξίσωσης που θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα για την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη.

Flyover: Ο νέος, υπερσύγχρονος εναέριος αυτοκινητόδρομος

Ηπερίοδος κατασκευής ισοδυναμεί με 4 έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων θα απασχοληθούν περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι. Η ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ Α.Ε.Ε.Σ. έχει αναθέσει την κατασκευή του Έργου στην Κοινοπραξία ΑΒΑΞ ΑΕ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, η οποία έχει ήδη εγκατασταθεί στους εργοταξιακούς χώρους.

Η υλοποίηση του Έργου της Αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ. (Flyover) ήταν ένα χρόνιο αίτημα της πόλης της Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, επισημαίνει η ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ, τονίζοντας πως το Flyover, ένα πρωτοποριακό έργο μήκους 13 χιλιομέτρων, με 9 ανισόπεδους κόμβους, 10 νέες γέφυρες, 3 νέες σήραγγες και 4 χιλιόμετρα εναέριας οδού (δηλ. συνεχόμενης γέφυρας «Flyover»), θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της υφιστάμενης Περιφερειακής, στη μείωση του δείκτη των ατυχημάτων, στην επιτάχυνση των μετακινήσεων, και στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
Το FlyOver θα αναβαθμίσει το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της Βόρειας Ελλάδας, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και στους τουριστικούς προορισμούς της Χαλκιδικής, ιδίως κατά τις περιόδους αιχμής, αναφέρει η ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ, σημειώνοντας πως η μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφορών θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Όπως τονίζεται, η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης δεν συνιστά μία πρόσκαιρη λύση, αφού στον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι μεσο-μακροπρόθεσμες ανάγκες για ορθολογική διαχείριση της διέλευσης των οχημάτων, προάγοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τη συμπρωτεύουσα.

Αυτή την περίοδο εκτελείται στο πεδίο το συμπληρωματικό πρόγραμμα ερευνητικών γεωτρήσεων καθώς και ο εντοπισμός και αποτύπωση όλων των δικτύων ΟΚΩ που υπάρχουν στο χώρο του έργου, μας ενημερώνει η ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ, υπογραμμίζοντας ότι προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση των χρηστών της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης οι γεωτρήσεις λαμβάνουν χώρα μόνο κατά τις βραδινές ώρες (από τις 9:00 μ.μ. μέχρι τις 06:00 π.μ.). Παράλληλα, όπως περιγράφεται, συντάσσονται οι μελέτες του έργου, οι διαδικασίες υποβολής και έγκρισης των οποίων προχωρούν με ταχύ ρυθμό, με τις κύριες εργασίες κατασκευής να αναμένονται να εκκινήσουν τους επόμενους μήνες και να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2026.

Οι προκλήσεις κατά τη φάση κατασκευής του FlyOver
Όπως αναφέρει η ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ, η μεγαλύτερη πρόκληση για το FlyOver, ένα έργο που σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται εντός ή πλησίον του αστικού ιστού, είναι η ελαχιστοποίηση της όχλησης των κατοίκων και των οδηγών κατά τη φάση κατασκευής. Ο Ανάδοχος συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς ενώ σε όλη τη διάρκεια κατασκευής στον άξονα της Περιφερειακής θα εξασφαλίζονται 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, υπογραμμίζεται.

Θα είναι σύντομα διαθέσιμα εργαλεία για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, ώστε να μην επιβαρύνεται η καθημερινότητα της πόλης, μας γνωστοποιεί η ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ πληροφορώντας μας ότι το έργο περιλαμβάνει την υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο, μία γέφυρα συνολικού μήκους 4χλμ που με την ολοκλήρωση της θα είναι η μεγαλύτερη σε μήκος γέφυρα της Ελλάδας.

 

 

Υπογραμμίζεται ότι ο φορέας της γέφυρας θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο τoυ προωθούμενου-αυτοφερόμενου ικριώματος – MSS (Movable Scaffolding System) και απαιτεί μεγάλο χώρο για τη συναρμολόγηση-αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού στην αρχή και στο τέλος της γέφυρας αντίστοιχα. Το συγκεκριμένο σύστημα επιλέχθηκε διότι με σωστή οργάνωση και συνεχή εργασία δίνει τη δυνατότητα της δραστικής μείωσης του χρόνου κατασκευής, διευκρινίζει η ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ.

Ιωάννης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και Διευθυντής Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κοινοπραξίας θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας εντός του συμβατικού χρόνου, παρόλες τις ιδιαίτερες και απαιτητικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Εξυπηρέτηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης
Η υπερυψωμένη λεωφόρος αναμένεται να παραλάβει μετακινήσεις μεσαίου και μεγάλου μήκους (πάνω από 6 χιλιόμετρα), που είναι είτε περιαστικές, είτε διαπεριφερειακές (κυρίως αυτές που έχουν προέλευση/προορισμό τη Χαλκιδική), δηλώνει στο Construction ο Ιωάννης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και Διευθυντής Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Ο βασικός της σκοπός λοιπόν είναι να παραλάβει τις μετακινήσεις που δεν καταλήγουν στην πόλη και οι οποίες, σύμφωνα με ορισμένες έρευνες του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής, αποτελούν σήμερα το 30-40% του υφιστάμενου κυκλοφοριακού φόρτου επί της Εσωτερικής Ανατολικής Περιφερειακής Οδού (ΕΑΠΟ), μας εξηγεί.

Όπως συμπληρώνει, το έργο σκοπεύει στην εξυπηρέτηση τόσο των υφιστάμενων, όσο και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αύξηση του ΑΕΠ επιφέρει περίπου παρόμοια μεταβολή (επί έναν συντελεστή περίπου 0,85) και στην αύξηση της ζήτησης, μας πληροφορεί σημειώνοντας πως με τη διαφαινόμενη ανάπτυξη που προβλέπουν όλοι οι διεθνείς οίκοι, η υπερυψωμένη λεωφόρος αναμένεται να ανακουφίσει και μεσο-μακροπρόθεσμα την ΕΑΠΟ, η οποία ήδη σήμερα παρουσιάζει φαινόμενα υπερκορεσμού σε αρκετά της σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Eισηγήσεις για τη διαχείριση των προκλήσεων
Το κρίσιμο σημείο για την ΕΑΠΟ, είναι η διατήρηση κατά το δυνατό του ρυθμού ροής, δηλαδή της μοναδιαίας εξυπηρέτησης οχημάτων στη μονάδα του χρόνου, μέσω της αποφυγής έκτακτων και τακτικών παρεμβάσεων στη κυκλοφορία, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες διακοπτόμενης ροής, σημαντικές απώλειες χρόνου και καθυστερήσεις, περιγράφει ο Ιωάννης Πολίτης.

Για την πόλη, προτείνεται η δημιουργία μιας ευέλικτης ομάδας (Task Force) που θα συναντάται τακτικά προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι ανταγωνιστικές διαδρομές θα διατηρήσουν κατά το δυνατό τη μέγιστη χωρητικότητα μέσα από παρεμβάσεις λειτουργικής και τακτικής φύσης, όπως είναι η αναπροσαρμογή της σηματοδότησης, η απαγόρευση της παράνομης στάθμευσης κ.τ.λ., μας λέει.