Metro AEBE: Οι προκλήσεις της κατασκευής του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος των 24 εκατ. ευρώ

Τα επίσημα εγκαίνια του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε χθες η Metro ΑΕΒΕ, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, και πλήθους επιχειρηματιών της Βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για το πρώην κέντρο διανομής της Lidl στην περιοχή της Γέφυρας Θεσσαλονίκης, το οποίο η Metro απέκτησε το 2016, σε μία στρατηγική επένδυση στο πλαίσιο της εξαγοράς του δικτύου της Βερόπουλος. To 2018 η διοίκηση της εταιρείας έλαβε την απόφαση για την επέκταση των εγκαταστάσεων, προκειμένου να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των καταστημάτων Metro και My market. Το έργο δημοπρατήθηκε και οι εργασίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκαν εντός του 2022, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του νέου κτιρίου. Το σύνολο της επένδυσης έφτασε τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Οι προκλήσεις του έργου
Η επέκταση του υφιστάμενου κέντρου διανομής δεν ήταν ασφαλώς απλή υπόθεση: η Metro αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η αποξήλωση των ψυκτικών θαλάμων της υφιστάμενης εγκατάστασης, η μετατροπή του υφιστάμενου κτιρίου σε ενιαία αποθήκη ξηρού φορτίου, η οικοδόμηση του νέου κτιρίου στη βάση ενός παλιού, κατεστραμμένου κτιρίου, η συνένωση του υφιστάμενου και του νέου κτιρίου, καθώς και η έλλειψη υλικών και συνεργείων και η αναστολή μεταφορών λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία.

Όμως η σημαντικότερη πρόκληση, όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής εφοδιαστικής αλυσίδας της Metro AEBE, Λευτέρης Ζησιμάτος, ήταν το γεγονός ότι το κέντρο διανομής έπρεπε να λειτουργεί αδιαλείπτως ενόσω βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες, κάτι το οποίο επετεύχθη, αφού όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Παντελιάδης, «τα καταστήματα δεν κατάλαβαν τίποτα».

Εξοικονόμηση ενέργειας με υβριδικό σύστημα ψύξης και φωτισμό LED
Κατά τη δημιουργία του αναβαθμισμένου κέντρου διανομής, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξοικονόμηση ενέργειας, με καινοτόμες πρωτοβουλίες για τη μείωση της κατανάλωσης, καθώς και στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Μεταξύ άλλων, μελετήθηκε, κατασκευάστηκε και εγκαταστάθηκε ένα υπερσύγχρονο υβριδικό σύστημα ψύξης, το οποίο χρησιμοποιεί ως ψυκτικά μέσα αμμωνία, μίγμα νερού-γλυκόλης και διοξείδιο του άνθρακα, και προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 9,38%, ενώ αποτρέπει την έκλυση περίπου 187 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Επίσης, στο πάτωμα του θαλάμου της κατάψυξης τοποθετήθηκε σύστημα ανακυκλοφορίας ζεστής γλυκόλης, για τη θέρμανση της οποίας δεν απαιτείται χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων, που καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας, αλλά αξιοποιείται η διαθέσιμη θερμότητα της ψυκτικής εγκατάστασης. Τέλος, ως προς τον φωτισμό, έχουν τοποθετηθεί φωτιστικά LED τελευταίας τεχνολογίας που προσφέρουν μείωση 73,2% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τον φωτισμό και 13,18% μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ η λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού είναι αυτόματη, ρυθμισμένη στην ημερολογιακή ανατολή και δύση του ήλιου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Διαγωνισμός 122 εκ. για αρδευτικό έργο στην Πέλλα με ΣΔΙΤ

Δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για νέο πολυδάπανο αρδευτικό έργο προκήρυξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο αυτό αφορά, συγκεκριμένα, στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του αρδευτικού δικτύου Αλμωπαίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Ο προϋπολογισμός του, εξάλλου, εκτιμάται πως θα ανέλθει στο ποσό των 98,5 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ (και σε αυτό των 122.140.000 ευρώ με τον ΦΠΑ). Όσο για τη διάρκεια της σύμπραξης, θα είναι 25 χρόνια.

Τα στάδια του διαγωνισμού
Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχοντας προθεσμία για να το κάνουν αυτό έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 17:00 (και η αποσφράγιση θα γίνει στις 7/7/2023 και ώρα 17:00). Το Υπουργείο θα εξετάσει τους φακέλους και θα προσκαλέσει τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει διάλογο (πρώτο στάδιο) και υποβολή δεσμευτικών προσφορών (δεύτερο στάδιο).

Τι προβλέπει το έργο
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί, μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού που θα συστήσει, θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Αλμωπαίο και διάθεσής του σε αρδευτικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, για τον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο, με στόχο της κάλυψη των αναγκών άρδευσης της περιοχής και την ελαχιστοποίηση απόληψης υπόγειου νερού.
Το έργο αφορά στην άρδευση της περιοχής όπου προβλέπεται να υλοποιηθεί με κλειστά αρδευτικά δίκτυα με αποτέλεσμα τη μείωση απωλειών. Για την μεταφορά του αρδευτικού νερού προβλέπεται να κατασκευασθεί αγωγός μεταφοράς από φράγμα. Ο αγωγός εντός της αρδευόμενης περιοχής θα διακλαδίζεται για να τροφοδοτήσει το σύνολο των αρδευτικών ζωνών.

Οι αγωγοί μεταφοράς θα είναι υπόγειοι κλειστοί υπό πίεση, θα οδεύουν κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου και θα καταλήγουν στα έργα κεφαλής κάθε αρδευτικής ζώνης, στη δεξαμενή αναρρύθμισης και στα αντλιοστάσιο τροφοδοσίας. Οι θέσεις των έργων κεφαλής έχουν επιλεχτεί σε υψηλά σημεία κάθε ζώνης ή κεντροβαρικά. Οι δεξαμενές προτείνονται ανοικτές ορθογωνικές ή τραπεζοειδείς, διαμορφούμενες με εκσκαφές, επιχώσεις, και στεγανοποίηση. Η ακαθάριστη προς άρδευση έκταση ανέρχεται σε 150.000 στρ. περίπου, εκ των οποίων η καθαρή γεωργική γη εκτιμήθηκε αρχικώς σε 120.500 στρ. περίπου. Οι προς άρδευση εκτάσεις κυμαίνονται μεταξύ των υψομέτρων +50 και +9μ. Η προς αξιοποίηση έκταση υπάγεται στους Δήμους Σκύδρας και Πέλλας.

Οι υποχρεώσεις του ΙΦΣ
Ο ΙΦΣ θα εκπονήσει όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον πλήρη κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου (υποστηρικτικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής κλπ), τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς όρους και θα μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση του έργου. Επίσης, θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου όπως αυτό θα προσδιορισθεί στη σύμβαση και, ταυτόχρονα, θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την αναθέτουσα αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ. Επιπλέον, θα αναλάβει την ασφάλιση των εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύμβασης Σύμπραξης. Τέλος, ο ΙΦΣ θα επιστρέψει το έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση στο τέλος της συμβατικής περιόδου των 25 ετών, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ελίν Τεχνική: Κατασκευή σε ιδιωτικά έργα για Viva, Nestle, Lidl και Brown Hotels

Ο κατασκευαστικός κλάδος φαίνεται να βρίσκεται πλέον σε ανάκαμψη στη χώρα, παρά την ενεργειακή κρίση που μαίνεται παγκοσμίως. Στον κλάδο αυτό, δραστηριοποιείται και η ελίν Τεχνική, θυγατρική του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ, η οποία χάρη στη δυναμική ανάπτυξή της τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον κατασκευαστικό τομέα. Πλέον, η εταιρεία έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή μετά από μεταβολές που επήλθαν τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και στον τομέα του έμψυχου δυναμικού, όπως επισημαίνει μιλώντας στο Build η Νατάσα Λαζαρίδου, Εμπορική Διευθύντρια της ελίν Τεχνικής. «Προχωράμε σε οργανωτικές αλλαγές με ανασύσταση των τμημάτων μας, ενισχύοντας την ομάδα με νέα στελέχη, τα οποία πλέον εργάζονται στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου.

Λειτουργούμε περισσότερο στοχευμένα σε ό,τι αφορά τους πελάτες αλλά και κατά την αντιμετώπιση ενός έργου. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούμε ανάλυση ρίσκου στις αρχές κάθε μήνα, όπου αναδεικνύονται οι προκλήσεις που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, είτε σε ό,τι αφορά έργα κατασκευής που έχουμε αναλάβει, είτε σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τον απόλυτο έλεγχο των έργων μας. Παράλληλα, σεβόμαστε την αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμόζοντας τη μέθοδο του value engineering για την επίτευξη ενός άρτιου ποιοτικού και αισθητικού αποτελέσματος».

Η αντιμετώπιση του κατασκευαστικού κόστους στον κατασκευαστικό κλάδο
«Το κατασκευαστικό κόστος, εκτοξεύθηκε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θετικό όμως είναι ότι η ελίν Τεχνική υπάγεται σε έναν ισχυρό όμιλο όπως η ΕΛΙΝΟΙΛ, γεγονός που μας εξασφαλίζει. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι απαραίτητο να παρακολουθούμε την αγορά και να υλοποιούμε ορθό προγραμματισμό, εξετάζοντας όλους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη ενός έργου. Η τακτική που ακολουθούμε επικεντρώνεται στην προαγορά όλων των υλικών στην έναρξη κάθε έργου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και σταθερό κόστος το οποίο είναι πολύ κρίσιμο για τον πελάτη».

Η εταιρεία που έχει κύκλο εργασιών περί τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχει θέσει ως στόχο φέτος να τα υπερβεί. Σήμερα υλοποιεί τέσσερα σημαντικά έργα για μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. «Στόχος μας είναι να υπερβούμε το όριο των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι οι άνθρωποί μας είναι η δύναμη μας. Δίνουμε επομένως ιδιαίτερη βαρύτητα στον ανθρώπινο παράγοντα. Μας ενδιαφέρει να καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που θα βοηθά τους ανθρώπους μας να βγάζουν τον καλύτερο τους εαυτό και αυτό αντανακλάται στη δημιουργικότητα και την ποιότητα των projects που υλοποιούμε», εξηγεί η κυρία Λαζαρίδου.

Πρόσφατα η ελίν Τεχνική ολοκλήρωσε και παρέδωσε την ανακαίνιση στα κεντρικά γραφεία της Viva Wallet στο Μαρούσι υπό την αρχιτεκτονική μελέτη του γραφείου Pieris Architects. Αυτή την περίοδο η εταιρεία υλοποιεί τη δεύτερη φάση του έργου ανακατασκευής, ενώ έχει αναλάβει και την ολική ανακατασκευή των γραφείων της Nestle Hellas στο Μαρούσι, με βάση ένα ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα.

Τη μελέτη του έργου ανέλαβε το γραφείο A&M Architects. Μεταξύ των έργων που ολοκλήρωσε η κατασκευαστική εταιρεία της ΕΛΙΝΟΙΛ φέτος είναι και το κατάστημα της Lidl Ελλάς στην πλατεία Αττικής. Ταυτόχρονα κατασκευάζει εγκαταστάσεις logistics για λογαριασμό της φαρμακαποθήκης Σενεκα Α.Ε. επί της οδού Σενέκα στην Κηφισιά. Σημειώνεται επίσης ότι μέρος της δραστηριότητάς της επικεντρώνεται και στον τομέα της φιλοξενίας, όπου κατασκευάζει ξενοδοχειακή μονάδα για λογαριασμό της Brown Hotels στην οδό Λυκούργου στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μία κατασκευή που πρόκειται να αποπερατωθεί στο τέλος Οκτωβρίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

«Ναι» σε περιβαλλοντικούς όρους για κόμβους σε Επισκοπικό και Λαψίστα

Σε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή δύο κόμβων στην Ήπειρο προχώρησε η Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για ισόπεδο κυκλικό κόµβο επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Άρτας στη θέση «Επισκοπικό» και διπλό κυκλικό κόµβο επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης στη θέση «Λαψίστα». Φορέας και των δύο έργων είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο κόμβος στο Επισκοπικό
Το εν λόγω έργο αφορά, συγκεκριμένα, στη λειτουργική αναβάθµιση τµήµατος της εθνικής οδού Ιωαννίνων‐Άρτας µέσω της αναβάθµισης της τυπικής διατοµής της στην περιοχή Επισκοπικό, καθώς και την κατασκευή δεύτερου κυκλικού κόµβου στην είσοδο του οικισµού Μπιζανίου του ∆ήµου Ιωαννιτών. Το έργο θα αναπτυχθεί σε συνολικό µήκος 1,300 µέτρων.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται
Στις εργασίες κατασκευής του έργου συμπεριλαμβάνονται καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, γενικές εκσκαφές, εργασίες υδραυλικών έργων, υλοποίηση τεχνικών έργων, ηλεκτρομηχανολογικής υποδοµής και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κρασπεδωµένων πεζοδροµίων, στρώσεων οδοστρωσίας, ασφαλτικών στρώσεων καθώς και κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης.

Ο κόμβος στη Λαψίστα
Το έργο προβλέπει κατασκευή ενός διπλού κυκλικού κόµβου στη θέση διασταύρωσης της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης µε την επαρχιακή οδό προς τον οικισµό Άνω Λαψίστα του ∆ήµου Ζίτσας. Ο κεντρικός κυκλικός κόμβος θα έχει ακτίνα κυκλικής νησίδας 15,5 µ. και εξωτερική 24 µ. (ήτοι µε πλάτος οδοστρώµατος 7,15 µ.), ασφαλτοστρωµένο έρεισµα και πλακοστρωµένο δακτυλίδι της κυκλικής νησίδας πλάτους 2 µ. Και πλακοστρωµένη ζώνη εξωτερικών καµπυλών πλάτους 2 μ. Στην περιοχή του, για τη διαµόρφωση της γεωµετρίας του, γίνεται συναρµογή των οριολωρίδων των κλάδων συναρµογής στο υπάρχον σήµερα οδόστρωµα των δυο οδών. Ο δεύτερος (mini) κυκλικός κόµβος θα έχει ακτίνα κυκλικής νησίδας 8,75 µ. και εξωτερική 16,5 µ. (ήτοι µε πλάτος οδοστρώµατος 7,50 µ.), ασφαλτοστρωµένο έρεισµα και πλακοστρωµένο δακτυλίδι της κυκλικής νησίδας πλάτους 2 µ. Και πλακοστρωµένη ζώνη εξωτερικών καµπυλών πλάτους 2 µ.

Τα έργα που απαιτούνται
Οι εργασίες για να κατασκευαστεί το έργο αυτό περιλαµβάνουν, μεταξύ αρκετών άλλων, καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, γενικές εκσκαφές, υδραυλικά και τεχνικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές και εγκαταστάσεις, κατασκευή κρασπεδωµένων πεζοδροµίων, οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις και δημιουργία κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης. Αμφότερες οι αποφάσεις θα ισχύσουν για δεκαπέντε χρόνια. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ προσωρινά και µετά τη λήξη τους µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως η Περιφέρεια Ηπείρου αιτηθεί έγκαιρα την ανανέωση ή τροποποίησή τους τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη τους, υποβάλλοντας για αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Venator: Πώς μπορεί να επηρεάσει η πτώχευση την ελληνική αγορά χρωμάτων

Επίδραση και στην ελληνική αγορά θα μπορούσε να έχει κατά το προσεχές χρονικό διάστημα η πτώχευση της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής και προμήθειας πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία χρωμάτων. Η εταιρεία που διατηρεί έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο το μάνατζμεντ ασκείται από το Τέξας, όπου βρίσκεται η διοίκησή της, εντάχθηκε πρόσφατα σε διαδικασίες του εξυγίανσης με βάση το άρθρο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Simon Turner, ανέφερε πρόσφατα ότι η Venator έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη «συντριπτική πλειοψηφία» των δανειστών και των ομολογιούχων της σχετικά με τους όρους ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης που θα εξοφλήσει σχεδόν όλο το χρηματοδοτούμενο χρέος της και θα ενισχύσει τον ισολογισμό της. Η συμφωνία με τους πιστωτές αναμένεται ότι θα μειώσει σημαντικά το χρέος της εταιρείας και θα την τοποθετήσει σε υγιή οικονομική βάση, επιτρέποντάς της να υλοποιήσει τη στρατηγική της. Ως μέρος της διαδικασίας πτώχευσης, η Venator αναμένει να διαγραφεί από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αλλά θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά για όλη τη διάρκεια υλοποίησης της διαδικασίας εξυγίανσης.

Υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας χρωμάτων, με τα οποία επικοινώνησε το Build, αναφέρουν ότι μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε στο προσεχές διάστημα να έχει επίδραση και στην Ελλάδα. Η Venator προς το παρόν δεν έχει επηρεάσει την ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο όλα τα στελέχη της εγχώριας βιομηχανίας παρακολουθούν αδιάλειπτα τις εξελίξεις. Η Venator αποτελεί έναν από τους τέσσερις μεγαλύτερου παίκτες στην παγκόσμια αγορά χημικών προϊόντων.

Η πιθανή επίδραση στην ελληνική αγορά
Η ελληνική αγορά θα μπορούσε να επηρεαστεί άμεσα σε περίπτωση που οι ανταγωνιστικές των Αμερικανών, κινεζικές επιχειρήσεις, που αποτελούν και τους βασικούς τους ανταγωνιστές προβούν σε ανατιμήσεις εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία και την έξοδο ενός μεγάλου παίκτη από την αγορά. Αντιθέτως, σε περίπτωση που οι Κινέζοι επιλέξουν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές τους, δεν θα επηρεαστούν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που προμηθεύονται πρώτες ύλες. Σημειώνεται ότι μία από τις βασικές παραγόμενες πρώτες ύλες που προμηθεύονται αρκετές επιχειρήσεις και στην Ελλάδα από τη Venator, είναι το διοξείδιο του τιτανίου.

Η δυσμενής εξέλιξη αύξησης του κόστους στη συγκεκριμένη πρώτη ύλη θα μπορούσε κατ’ επέκταση να επηρεάσει περαιτέρω τις τιμές στα τελικά προϊόντα.
Αυτή την περίοδο η αγορά χρωμάτων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες συνθήκες, όπου σε επίπεδο εκτέλεσης έργων, συνεχίζονται απρόσκοπτα. Ωστόσο η λιανική πλήττεται αρκετά έντονα το τελευταίο διάστημα. Η λιανική θα θυμίσουμε ότι στη διάρκεια της πανδημίας ευνοήθηκε αρκετά έντονα όταν αρκετοί καταναλωτές έσπευδαν σε καταστήματα για να προμηθευτούν προϊόντα για ανακαινίσεις των κατοικιών τους.

Καθυστερήσεις στην πληρωμή του «Εξοικονομώ»
Πρόβλημα αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο τα προϊόντα θερμοπρόσοψης, τα οποία παρουσιάζουν σημαντική κάμψη των πωλήσεών τους, δεδομένου ότι καθυστερεί η αποπληρωμή της ενίσχυσης του προγράμματος «Εξοικονομώ».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Διαγωνισμός για αξιοποίηση εκκλησιαστικού οικοπέδου στη Θεσσαλονίκη

Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για αξιοποίηση μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης με σκοπό την ανέγερση κτιρίου εκκλησιαστικής οικοπεδικής έκτασης στη Θεσσαλονίκη προκήρυξε η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδας. Η έκταση αυτή είναι 846,71 τ.μ. και βρίσκεται επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βασιλείου Χατζή 2. Εκμισθωτής είναι η Εκκλησία της Ελλάδας και μισθωτής ο φορέας που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι θα προτείνουν αρχικό μηνιαίο μίσθωμα κατά την κρίση τους, το οποίο ωστόσο δεν θα είναι κατώτερο των 11.500 ευρώ, ενώ καλούνται να καταθέσουν μέχρι τις 4/9/2023 και ώρα 12:00 δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομική προσφορά.

Η μίσθωση του ακινήτου θα διαρκέσει 49 χρόνια. Δύο έτη πριν από τη λήξη της, πάντως, ο μισθωτής μπορεί να ζητήσει ισόχρονη παράταση.
Όσο για την επιλογή της πρότασης αξιοποίησης και των προτεινόμενων λύσεων, είναι στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης των διαγωνιζομένων, τόσο από άποψη σκοπιμότητας όσο και ως προς τη νομιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, η Εκκλησία της Ελλάδας θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή της επί της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής πρότασης. Η αποπεράτωση του κτιρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών χρόνων από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι υποχρεώσεις του μισθωτή
Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί θα ανεγείρει, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, κτίριο (ή κτίρια) μέχρι εξάντλησης του συντελεστή δόμησης. Όλες οι απαιτούμενες άδειες ώστε το κτίριο να οικοδομηθεί σύμφωνα με την πρόταση του μισθωτή, θα εκδοθούν με μέριμνα και δαπάνες του ίδιου. Ακόμη, τον μισθωτή θα βαρύνουν, μεταξύ άλλων, όλες οι σχετικές με τις κατασκευαστικές επεμβάσεις επί του κτιρίου δαπάνες, οι δαπάνες ασφάλισης, συντήρησης και οι πάσης φύσεως επισκευές του ακινήτου που θα κατασκευαστεί, του περιβάλλοντος χώρου του και της περίφραξης καθ’ όλο το διάστημα της μίσθωσης.

Τέλος, ο μισθωτής, για να πάρει τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες για να κατασκευάσει το κτίριο (ή τα κτίρια), θα καταβάλει το πρώτο και το δεύτερο έτος της μίσθωσης σταθερό μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 25% εκείνου που θα προσφέρει στον διαγωνισμό, το τρίτο έτος της μίσθωσης σταθερό μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 60% εκείνου που θα προσφέρει στον διαγωνισμό και το τέταρτο μισθωτικό έτος σταθερό μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 100% εκείνου που προσέφερε στον διαγωνισμό.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

ΑΒΑΞ: Σύμβαση προϋπολογισμού 673,5 ευρώ για την κατασκευή σταθμού παραγωγής ενέργειας στη Ρουμανία

Την υπογραφή σύμβασης με τον Όμιλο Mass Group Holding (MGH) για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία σταθμού παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 1.750 ΜW, συνολικού προϋπολογισμού 673,5 εκατ. Ευρώ, ανακοινώνει ο όμιλος ΑΒΑΞ. Πιο αναλυτικά, η μονάδα Mintia Combined Cycle Power Plant θα κατασκευαστεί στην περιοχή Deva της Ρουμανίας. Η κατασκευή θα διαρκέσει 38 μήνες και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, δημιουργώντας περίπου 700 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής που έχει ανατεθεί μέχρι σήμερα σε Ελληνική εταιρεία και θα παραδοθεί με το κλειδί στο χέρι το καλοκαίρι του 2026. Η μονάδα θα λειτουργεί με φυσικό αέριο και θα αποτελείται από δύο αεριοστροβίλους SGT5-9000HL, έναν ατμοστρόβιλο SST5-5000 και τρεις γεννήτριες SGen5-3000W της εταιρείας SIEMENS. (Η προμήθεια των ανωτέρω δεν αποτελεί μέρος του αντικειμένου της σύμβασης της ΑΒΑΞ.)

Το νέο αυτό έργο, αποτελεί την τρίτη κατά σειρά ανάθεση της Mass Group Holding στον Όμιλο ΑΒΑΞ και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του ενεργειακού ομίλου στις δυνατότητές του. Υπενθυμίζεται πως τα δύο προηγούμενα έργα ήταν η Φάση 2 και η Φάση 3 του Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας στην πόλη Besmayah του Ιράκ συνολικής ισχύος 3.150 MW. Με την ολοκλήρωση του νέου έργου, η ΑΒΑΞ θα έχει παραδώσει στην MGH μονάδες συνολικής ισχύος 4,9 GW. Μετά τη νέα αυτή σύμβαση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου (σε υπογεγραμμένες και προς υπογραφή συμβάσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εκτέλεση εντός του 2023) προσεγγίζει πλέον τα 3 δις Ευρώ.

Ο Προέδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ, κ. Χρήστος Ιωάννου δήλωσε σχετικά «Ο Όμιλος ΑΒΑΞ αποδεικνύει την ισχύ του και το διεθνή προσανατολισμό του μέσω της επιτυχημένης ολοκλήρωσης συμφωνιών όπως η σημερινή. Ευχαριστούμε θερμά την Mass Group Holding για την εμπιστοσύνη της, καθώς με αυτό το τρίτο κατά σειρά έργο, μας έχει πλέον αναθέσει συμβάσεις αξίας περίπου 1,6 δις Ευρώ.  Η ανάληψη του Mintia Combined Cycle Power Plant επιβεβαιώνει το know how της ΑΒΑΞ σε ενεργειακά και βιομηχανικά έργα».

 

H επόμενη μέρα της Ιντρακάτ και το σενάριο για εταιρεία συμμετοχών

Nέα δεδομένα δημιουργεί η πρόσφατη εξαγορά του Άκτωρα από την Ιντρακάτ, σε συνδυασμό με την απόκτηση των συμμετοχών στον τραπεζικό τομέα τόσο στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα όσο και στην Attica Bank. Πηγές της αγοράς με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων αυτή την περίοδο το ενδεχόμενο μετατροπής του ομίλου Ιντρακάτ σε εταιρεία συμμετοχών που θα φιλοξενήσει τις επιμέρους δραστηριότητες του ομίλου, οι οποίες υπάγονται σε επιμέρους εταιρείες.

Στόχος εφόσον υλοποιηθεί η συγκεκριμένη προοπτική, είναι να συσταθεί ένας μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας. Θα θυμίσουμε ότι η Ιντρακάτ δραστηριοποιείται εκτός των άλλων στους τομείς της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, στην ανάπτυξη ακινήτων, στις υποδομές, στην συμμετοχή σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις. Βραχιόνας δραστηριότητας είναι και αυτός της υλοποίησης σημαντικών έργων ψηφιακών υποδομών. Από το κάδρο δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί το σενάριο να υπάρξει συγχώνευση με την Άκτωρ. Ωστόσο εφόσον τελικά υλοποιηθεί η δημιουργία ενός ομίλου συμμετοχών, η Άκτωρ κατά το πιθανότερο θα λειτουργήσει ως αυτόνομη οντότητα στον όμιλο με αντικείμενο τον κατασκευαστικό τομέα του ομίλου Ιντρακάτ.

O ρόλος της Intracom που διατηρεί το 5,09% της Ιντρακάτ
Ενδιαφέρον σε όλα αυτά παρουσιάζει και η παραμονή στο σχήμα του ομίλου Intracom Συμμετοχών και του Σωκράτη Κόκκαλη με ποσοστό 5,09%. Διασταυρωμένες πληροφορίες του Build αναφέρουν ότι δεν υφίσταται το ενδεχόμενο πώλησης της συγκεκριμένης συμμετοχής κατά το προσεχές διάστημα. Προσδοκία της Intracom Holdings είναι να αξιοποιήσει την όποια υπεραξία δημιουργείται στο από τις αναπτυσσόμενες και νέες δραστηριότητες στον όμιλο Ιντρακάτ, αφενός αποκομίζοντας κέρδη από αυτές, αφετέρου στοχεύει να διατηρήσει ένα ικανό έρεισμα σε μελλοντικές εξελίξεις που σχετίζονται με το επιχειρηματικό πεδίο της Ιντρακάτ.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο και δείχνει το υπαρκτό και ταυτόχρονα ζωηρό ενδιαφέρον του ομίλου Intracom, το γεγονός ότι στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την Winex των Μπάκου – Καϋμενάκη και τους Ηλία Γκότση και Κώστα Αγγέλου, στην αύξηση συμμετείχε και ο όμιλος Intracom. Μεταξύ των σημαντικών κατασκευαστικών έργων που έχει υπογράψει το τελευταίο διάστημα η Ιντρακάτ είναι η κατασκευή των φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με κόστος 255 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ συμμετέχει και στην κοινοπραξία με την ΓΕΚ Τέρνα και την Άκτωρ Παραχωρήσεις για την κατασκευή του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολης στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης. Επίσης ανέλαβε το έργο κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ελληνικό σε κοινοπραξία με τη ΜΕΤΚΑ. Επιπλέον έχει καταθέσει προσφορά, διεκδικώντας σε κοινοπραξία με την ΤΕΚΑΛ το 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Διαγωνισμοί για αναπλάσεις στους νέους σταθμούς του μετρό σε Ευαγγελισμό, Κολωνάκι, Εξάρχεια

Προκηρύχθηκαν από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ οι τρεις ξεχωριστοί αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί ιδεών για τις αναπλάσεις των κοινόχρηστων χώρων και της ευρύτερης περιοχής των σχεδιαζόμενων σταθμών του μετρό (Γραμμή 4) σε Ευαγγελισμό, Κολωνάκι και Εξάρχεια.
Σκοπός των τριών διαγωνισμών είναι η επιλογή μιας σύγχρονης αρχιτεκτονικής προσέγγισης που θα εξασφαλίζει λειτουργικότητα, αισθητική ποιότητα και κατασκευαστική αρτιότητα για την αναβάθμιση του αστικού κοινόχρηστου χώρου των σταθμών, αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου τους, µε βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήµης, καθώς και τις αρχές του βιοκλιµατικού – περιβαλλοντικού σχεδιασµού.

Οι μελέτες που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να αποδώσουν έναν δημόσιο χώρο με πλήρη πρόσβαση σε ΑΜεΑ σε όλο το φάσμα των έργων και να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης αλλά και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την ευρύτερη περιοχή των σταθμών. Επιπρόσθετο σημαντικό παράγοντα αποτελεί η αρμονική ένταξη των περιοχών των σταθμών στο πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον τους. Σημαντική θεωρείται η ανάπλαση των χώρων έτσι ώστε να αποτελέσουν σημεία αναφοράς της ευρύτερης περιοχής τους, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού με χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Οι διαγωνισμοί χαρακτηρίζονται ως σύνθετοι ανοικτοί διαγωνισμοί ιδεών και περιλαμβάνουν την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, καθώς και τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Χώροι εξέχουσας αισθητικής, πολιτιστικής και λειτουργικής σημασίας
Όπως επισημαίνεται, οι τοποθεσίες στις οποίες θα δημιουργηθούν οι νέοι σταθμοί του μετρό αποτελούν χώρους εξέχουσας αισθητικής, πολιτιστικής αλλά και λειτουργικής σημασίας για την πόλη των Αθηνών.

Για τον σταθμό του Ευαγγελισμού, αναφέρεται ότι αυτός χωροθετείται δίπλα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και είναι σε σύνδεση με τον υπάρχοντα ομώνυμο σταθμό της γραμμής 3.
Οι εγκαταστάσεις του νέου σταθμού θα βρίσκονται εντός του πάρκου Ριζάρη, που εκτός από το νοσοκομείο γειτονεύει και με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, την Εθνική Πινακοθήκη, το Πολεμικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, το Ωδείο Αθηνών και το ξενοδοχείο Χίλτον. Χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας αποτελεί και το γειτονικό Λύκειο Αριστοτέλη, όπου ιδρύθηκε η διάσημη Περιπατητική Φιλοσοφική Σχολή το 334 π.Χ..

Για τον σταθμό στα Εξάρχεια, σημειώνεται ότι η περιοχή έχει αποτελέσει επίκεντρο πολιτιστικών και πολιτικών δρώμενων για τη χώρα, με ιδιαίτερες αναφορές στην «Μπλε Πολυκατοικία», που αποτελεί σταθμό στην ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής, και το ύψιστης πολιτιστικής σημασίας Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Για τον σταθμό στο Κολωνάκι, χωροθετείται στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας, ευρύτερα γνωστή ως πλατεία Κολωνακίου και εξυπηρετεί μία περιοχή γνωστή για τα εμπορικά καταστήματα, τα κέντρα διασκέδασης και τα μουσεία της (όπως το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Μουσείο Μπενάκη).

Έως τις 4 Αυγούστου η υποβολή προτάσεων
Και οι τρεις διαγωνισμοί έχουν ημερομηνία έναρξης τη σημερινή (29 Μαΐου 2023), ενώ για τη θεμελίωση του δικαιώματος συμμετοχής στον διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα διαγωνιζομένων εγγράφεται ηλεκτρονικά σε ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας της Ανάπλασης Αθήνας έως και την 20ή Ιουλίου, ώρα 14.00. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του διαγωνισμού ορίζεται η 4η Αυγούστου και ώρα 14:00.

Σημειώνεται ότι και για τους τρεις διαγωνισμούς προβλέπονται από τρία βραβεία: 1ο βραβείο ύψους 67.500 ευρώ, 2ο βραβείο ύψους 49.500 ευρώ και 3ο βραβείο ύψους 33.000 ευρώ.
Πλέον των βραβείων αυτών, μετά από υπόδειξη της κριτικής επιτροπής η οποία δεν είναι δεσμευτική, η Ανάπλαση Αθηνών ΑΕ μπορεί να κάνει εξαγορές (επαίνους). Πέρα από τους σταθμούς Ευαγγελισμός, Εξάρχεια και Κολωνάκι, η Ανάπλαση Αθηνών ΑΕ είναι επιφορτισμένη με την προκήρυξη ανοιχτών διαγωνισμών ιδεών για ακόμα τέσσερις από τους συνολικά δεκαπέντε νέους σταθμούς της Γραμμής 4 του μετρό, συγκεκριμένα για τους σταθμούς σε Ακαδημία, Αλεξάνδρας, Δικαστήρια και Κυψέλη.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Γίνονται «έξυπνες» οι δέκα μεγαλύτερες σήραγγες του ΟΣΕ

Οι υποδομές ασφάλειας των δέκα μεγαλύτερων σηράγγων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), συνολικού μήκους 65 χιλιομέτρων, θα αναβαθμιστούν με χρήση «έξυπνων» συστημάτων του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things). Το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την ένταξη, στο Ταμείο Ανάκαμψης, του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 38.576.373,96 ευρώ και στόχο την επίλυση επιτακτικών ζητημάτων ασφάλειας των σηράγγων σε ό,τι αφορά στην έλλειψη πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας, έλλειψη φωτισμού και στην έλλειψη παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων της δομικής υγείας τους.

Πολλές ελλείψεις οι σήραγγες
Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία, μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη έγινε αντιληπτή η επιτακτική ανάγκη κάλυψης όλων των ζητημάτων ασφάλειας του δικτύου του ΟΣΕ ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα και να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργίας του σιδηροδρόμου. Έχει διαπιστωθεί ότι οι σήραγγες του ΟΣΕ έχουν έλλειψη ή ανεπάρκεια υποδομών σύγχρονων και λειτουργικών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, έλλειψη φωτισμού και σήμανσης εξόδων κινδύνου και έλλειψη μηχανισμού επιθεώρησης, συντήρησης και παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων της δομικής τους υγείας.

Δύο υποέργα, τι περιλαμβάνουν
Το έργο φιλοδοξεί να λύσει τα προβλήματα αυτά, ενώ θα υλοποιηθεί σε 2 υποέργα. Το ένα σχετίζεται με αναβάθμιση των υποδομών ασφάλειας των σηράγγων και το δεύτερο με τον μηχανισμό υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου. Οι παρεμβάσεις που θα λάβουν χώρα είναι πρώτον, ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων πυρανίχνευσης πυρασφάλειας μέσω εγκατάστασης ΙοΤ αισθητήρων ανίχνευσης καπνού και φωτιάς που μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή τους σε κεντρικό πίνακα ελέγχου, δεύτερον, ανάπτυξη «έξυπνων» σηράγγων για την παρακολούθηση της δομικής απόκρισης αυτών σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων ΙοΤ συστημάτων και μεθοδολογιών ενόργανης παρακολούθησης της δομικής υγείας και, τρίτον, εγκατάσταση και λειτουργία «έξυπνου» φωτισμού των σηράγγων και τη φωτοσήμανση των εξόδων κινδύνου με σύστημα τηλεδιαχείρισης. Τέλος, ο μηχανισμός υποστήριξης του έργου αφορά σε παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για εξασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης του κυρίως υποέργου σε όρους χρονικής συνέπειας και ποιότητας και εν γένει αποτελεσμάτων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build