Στον Δήμο Αθηναίων το κτίριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου

Το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Σταδίου 46, Σανταρόζα και Αρσάκη και γειτνιάζει με την πλατεία Δικαιοσύνης, παραχωρείται στον Δήμο Αθηναίων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως έγινε και επίσημα γνωστό. Η σχετική προγραμματική σύμβαση υπογράφτηκε, ενώ έχει συναφθεί ανάμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων, το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.
Το κτίσμα αποτελεί ένα από τα πρώτα δημόσια οικοδομήματα που χτίστηκαν στην Αθήνα το 1834, την περίοδο που η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε εδώ από το Ναύπλιο.

Στέγασε το πρώτο Εθνικό Τυπογραφείο και Λιθογραφείο και αργότερα το Πρωτοδικείο. Από τις αρχές του 2000 παρέμενε κλειστό. Βάσει, λοιπόν, της προγραμματικής σύμβασης, το κτίριο παραχωρείται δωρεάν για 25 χρόνια από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων στον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος, με τη σειρά του, υποχρεούται να το αποκαταστήσει και να το αναδείξει, προκειμένου αυτό να μετατραπεί σε χώρο που θα φιλοξενεί εκθέσεις και πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αποτελώντας έτσι ένα νέο σημείο τέχνης και πολιτισμού. Παράλληλα, με ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα δημιουργηθεί και ένας μόνιμος εκθεσιακός χώρος για την «Ιστορία της Ελληνικής Δικαιοσύνης», δεδομένου ότι στο κτίριο στεγαζόταν για δεκαετίες το Πρωτοδικείο.

Μεταξύ άλλων, ο Δήμος Αθηναίων θα συντάξει τη μελέτη για την εκτέλεση των αναγκαίων επισκευών, τροποποιήσεων και διαμορφώσεων ώστε το κτίριο να καταστεί λειτουργικό. Επίσης, θα εκδώσει τις άδειες που απαιτούνται και θα συντάξει τα τεύχη για τη δημοπράτηση του έργου. Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου θα γίνει από τον ∆ήμο µε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη μουσειολογικής μελέτης και τη δημιουργία και λειτουργία του Εκθεσιακού χώρου Ιστορίας της Ελληνικής Δικαιοσύνης στον προβλεπόμενο χώρο του κτιρίου.

Όσο για το κόστος αποκατάστασης και ανακαίνισης, είναι ύψους 2.524.472,60 ευρώ με πολυετή δέσμευση και το ποσό θα αντληθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων. Στην προγραμματική σύμβαση προβλέπεται αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης, εθνικών και ευρωπαϊκών. Αντίστοιχα, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπεται δαπάνη 161.200 ευρώ για τη δημιουργία του Εκθεσιακού Χώρου Ιστορίας της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Για τη λειτουργία του κτιρίου ως χώρου πολιτισμού, η δαπάνη θα καλυφθεί επίσης από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων.

Γ. Καραγιάννης: “Tο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μπαίνει σε τελική ευθεία”

Κατατέθηκε μία δεσμευτική προσφορά στον διαγωνισμό ΣΔΙΤ για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει της υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, δεσμευτική προσφορά για το έργο «Κατασκευή – Λειτουργία και Συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην οδό Πειραιώς» προϋπολογισμού 112,5 εκατ. ευρώ, κατέθεσε η Ένωση Εταιρειών INTRAKAT – REDEX Α.Ε..

Με την συγκέντρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών σε ένα κτίριο αναμένεται να προκύψει σημαντικό οικονομικό όφελος της τάξεως των 2.000.000 ευρώ ετησίως μόνο από τα μισθώματα και του 1.000.000 ευρώ ετησίως από τα λειτουργικά κόστη. Επιπλέον, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα έμμεσα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων για τη λειτουργίας και συντήρηση των υφιστάμενων κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή πεζογέφυρας επί της οδού Πειραιώς, στο ύψος του υπό ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος. Με το συγκεκριμένο έργο επιτυγχάνεται η ασφαλής διέλευση των πεζών που θέλουν να διασχίσουν την οδό Πειραιώς, ο όγκος των οποίων αναμένεται να αυξηθεί μετά και την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και την προσβασιμότητα στο Σεράφειο αθλητικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Το νέο κτίριο έχει σχεδιαστεί με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, θα είναι πενταόροφο και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρους διοίκησης, γραφεία, αμφιθέατρο, συνεδριακό κέντρο, βιβλιοθήκη, μουσείο τεχνολογίας, εστιατόριο, κυλικεία, παιδικό σταθμό, ιατρείο και υπόγειους χώρους στάθμευσης. Αναλυτικά, το εμβαδό της ανωδομής είναι 21.730,91 τ.μ., των υπογείων είναι 31.976 τ.μ. και του συνολικού περιβάλλοντος χώρου 10.565 τ.μ.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης ανέφερε: «ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ για το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ολοκληρώνεται μετά και την κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς. Εισάγουμε έναν νέο τρόπο αντίληψης και οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης καθώς οι υπηρεσίες από τα 13 κτίρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών θα συστεγάζονται σε ένα υπερσύγχρονο, βιοκλιματικό κτίριο. Πετυχαίνουμε, έτσι, σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τα μισθώματα και το κόστος λειτουργίας των κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Μπαίνουμε, λοιπόν, στην τελική ευθεία για την υλοποίηση ενός κτιριακού συγκροτήματος υψηλής αισθητικής στην οδό Πειραιώς που θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Ένα από τα μεγαλύτερα κτιριακά έργα που θα κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια στην Αττική και θα δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή».

 

REDS: Σημαντική αύξηση των εσόδων για το 2022

 • Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2022 ανήλθε σε €9,8 εκατ., αύξηση 31,6%, σε σύγκριση με τη χρήση 2021.
 • Σημαντική ενίσχυση της Λειτουργικής Κερδοφορίας για τη χρήση 2022, με EBITDA στα €6,6 εκατ., έναντι €4,9 εκατ. στη χρήση 2021 και περιθώριο EBITDA 67,4% έναντι 66,9%.
 • Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) για τη χρήση 2022 ύψους €4,8 εκατ. έναντι €3,2 εκατ. στη χρήση 2021
 • Κέρδη προ φόρων ύψους €3,1 εκατ., έναντι €1,3 το 2021
 • Μείωση Καθαρού Δανεισμού: 12.2022 διαμορφώθηκε σε €20,0 εκατ. έναντι €23,1 εκατ. στις 31.12.2021
 • Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2022 σε €10,5 εκατ.
 • Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/EBITDA) διαμορφώθηκε σε 3,0x από 4,6x την 31.12.2021
 • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €4,7 εκ. για τη χρήση 2022

Ο κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της REDS, σχολίασε σχετικά με  τα αποτελέσματα : «Το 2022 αποτέλεσε ορόσημο καθώς παρά τις προκλήσεις είδαμε την επιχειρησιακή μας στρατηγική να αποδίδει για ακόμη μια χρονιά θετικά και να συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία που είχαμε χαράξει ήδη από το 2021.

Βασικά σημεία της νέας αυτής πορείας καταγράφονται στα λειτουργικά της κέρδη τα οποία σημείωσαν αύξηση 51,9% αλλά και στα κέρδη προ φόρων τα οποία αυξήθηκαν κατά 138,0% σε σχέση με το 2021. Παράλληλα, τα Έσοδα σημείωσαν αύξηση 31,6% ενώ το EBITDA 32,7% σε σχέση με το 2021. Με περαιτέρω μείωση του δανεισμού αλλά και αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, η Διοίκηση της REDS συνεχίζει την ανταγωνιστική της πορεία και ισχυροποιεί της θέση της στον κλάδο,  επενδύοντας σε σύγχρονα αναπτυξιακά έργα που ευθυγραμμίζονται με τις τάσεις της αγοράς.  Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η πρόσφατη απόκτηση του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, που αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της δέσμευσής μας για καινοτόμες και βιώσιμες επενδύσεις.

Με τα έργα-ναυαρχίδες της εταιρείας να βρίσκονται σε διαφορετική φάση ωρίμανσης, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε ευκαιρίες, συνεργασίες και πιθανές νέες επενδύσεις, επικεντρωνόμενοι  ωστόσο, στην παρούσα φάση, στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των έργων που έχουμε στο ενεργητικό μας, δημιουργώντας αναπτύξεις που αποδίδουν στους επενδυτές και τους μετόχους, αλλά και στην ίδια την κοινωνία».

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2022

Παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και μακροοικονομικές αβεβαιότητες, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) παραμένει προσηλωμένος στην αναπτυξιακή του πορεία, καταγράφοντας σημαντική ενίσχυση των χρηματοοικονομικών του μεγεθών. H ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης οδήγησε στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών και στην περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου.

Τα συνολικά έσοδα του Όμιλου για το 2022 ανήλθαν σε 3.938,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.144,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, με τη λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται στα 661,8 εκατ. ευρώ έναντι 323,5 εκατ. ευρώ για το 2021. Τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για μη λειτουργικά αποτελέσματα για το 2022 ανήλθαν σε 174,4 εκατ. ευρώ, σημαντικά ενισχυμένα έναντι 33,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία οδήγησε, επίσης, στην περαιτέρω ενδυνάμωση του ισολογισμού του Ομίλου με τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα να αυξάνονται στα 1.491,7 εκατ. ευρώ και τον συντελεστή Καθαρό Χρέος/Προσαρμοσμένο EBITDA να υποχωρεί περαιτέρω στο 2.3x έναντι 3.8x για το προηγούμενο έτος, παρά τις αυξημένες επενδύσεις (338,4 εκατ. ευρώ για το 2022 έναντι 245,6 για το 2021).

Ως αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομικής θέσης και της σημαντικά ενισχυμένης λειτουργικής επίδοσης του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση χρηματική διανομή (επιστροφή κεφαλαίου) 0,20 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) έναντι 0,12 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε για το προηγούμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αν συμπεριληφθούν και οι πραγματοποιθείσες επαναγορές μετοχών από την αρχή του έτους, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους μετόχους σαν αποτέλεσμα της χρήσης του 2022 αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 εκατ. ευρώ έναντι συνολικού ποσού 22 εκατ. ευρώ που διατέθηκε για τη χρήση του 2021.

Κατά το 2022, ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης. Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στα 5,3 δισ. ευρώ (έναντι 4,9 δισ. ευρώ το 2021) ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας ενεργειακά έργα (Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας με την τεχνολογία της Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, νέα Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο Φυσικό Αέριο στην Κομοτηνή). Παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει η ηλέκτριση του νέου συμπλέγματος Αιολικών Πάρκων στη Εύβοια. Στον τομέα των παραχωρήσεων και υποδομών, ο Όμιλος προχωρά με εντατικούς ρυθμούς την κατασκευή του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Κρήτης στο Καστέλι, ενώ πρόσφατα υπέγραψε τη σύμβαση ως επικεφαλής της κοινοπραξίας για το έργο ΣΔΙΤ του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Τέλος, το έργο του IRC στο Ελληνικό βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη με τις κύριες κατασκευαστικές εργασίες να αναμένονται να ξεκινήσουν εντός του 2023, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, του μεγαλύτερου αυτοκινητοδρόμου της Ελλάδας. Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετέχει σε πλήθος άλλων διαγωνισμών εμβληματικών έργων παραχώρησης, όπως η Αττική Οδός, το έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ για το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο, η Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος, ο αερολιμένας Καλαμάτας, καθώς και διαφόρων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) έργων υποδομής και κτιριακών έργων ανά την Ελλάδα. Η ωρίμανση των ανωτέρω επενδύσεων αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την δυνατότητα του Ομίλου να παράγει σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι προοπτικές του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το έτος 2023, αλλά και για τα επόμενα χρόνια προδιαγράφονται θετικές, παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύει η παγκόσμια οικονομία.

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη

Εκατ. 2022 2021
Συνολικά έσοδα 3.938,3 1.144,2
Λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)(1) 661,8 323,5
Καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους 136,5 85,1
Κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για μη λειτουργικά αποτελέσματα(2) 174,4 33,1
 
Εκατ. 2022 2021
Καθαρό Χρέος(1) 1.501,6 1.231,7
Καθαρό Χρέος/ Προσαρμοσμένο EBITDA (1) 2.3x 3.8x

Αναλυτικά:

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά το 2022 διαμορφώθηκαν σε € 3.938,3 εκατ. έναντι € 1.144,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 αντικατοπτρίζοντας μεταξύ άλλων και την πλήρη ενοποίηση των εταιριών ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (από 14.02.2022). Συγκριμένα:

 • Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα € 1.024,2 εκ. έναντι € 600,6 εκ. την περίοδο του 2021, λόγω της αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
 • Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα € 202,0 εκ. έναντι € 173,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους μετά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.
 • Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε € 2.897,3 εκ. έναντι € 477,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και λόγω της πλήρους ενοποίησης των εταιρειών ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (από 14.02.2022).

 

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε € 661,8 εκ. έναντι € 212,7 εκ. το 2021 σαν αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων. Συγκεκριμένα:

 • Στον τομέα της κατασκευής, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε € 80,6 εκ. έναντι 52,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
 • Στον τομέα των παραχωρήσεων, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα € 111,7 εκ. έναντι € 101,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
 • Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 496,6 εκ. έναντι € 194,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 415,8 εκ. έναντι € 192,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 243,3 εκ. έναντι € 145,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε € 136,5 εκ. για το 2022 έναντι € 85,1 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας του 2022 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικού ποσού (ζημιά) € 37,9 εκ. έναντι κέρδους € 51,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 174,4 εκ., έναντι € 33,1 εκ. για το 2021.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου για το 2022 ανήλθαν σε 338,4  εκατ. ευρώ, έναντι 245,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατευθυνόμενες κυρίως στον τομέα της ενέργειας, καθώς και ένα τμήμα αυτών στην εκμετάλλευση ακινήτων.

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου στις 31.12.2022 ανήλθαν σε € 2.993,3 εκ. έναντι € 2.596 εκ. στις 31.12.2021 με την αύξηση να οφείλεται στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου. Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) την 31η Δεκεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε σε  € 1.501,6 εκ. έναντι € 1.231,7 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι το Καθαρό Χρέος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, μειώθηκε σε σύγκριση με τα € 1.608,8 εκ. στα οποία είχε διαμορφωθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022. Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε € 1.491,7 εκ. την  31η Δεκεμβρίου 2022. Επίσης, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 559,1 εκ. παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος.

Ο συντελεστής Καθαρό Χρέος/Προσαρμοσμένο EBITDA για τον Όμιλο στο τέλος του 2022 διαμορφώθηκε σε 2.3x έναντι 3.8x στο τέλος του 2021 (και 5.4x στο τέλος του 2020) ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας του Ομίλου.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Το συνολικό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ενισχύθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε στο ιστορικό υψηλό των € 5,3 δισ., αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων, περιλαμβανομένων των έργων ιδίων επενδύσεων, στο τέλος του 2022 ήταν € 2,9 δισ., έναντι € 2,5 δισ. στο τέλος του 2021. Περαιτέρω, ο Όμιλος αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους € 2,4 δισ. που έχει εξασφαλίσει. Επίσης, τα περιθώρια κερδοφορίας παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα δεδομένου του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων και της προσήλωσης της Διοίκησης στην πειθαρχημένη εκτέλεση των προϋπολογισμών των έργων.

Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα Οδός και Κεντρική Οδός) κατά το 2022 αυξήθηκαν σε σχέση με την περασμένη χρονιά κατά 16,2% σε συνέχεια της άρσης των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω πανδημίας. Σημειώνεται ότι τα επίπεδα κυκλοφορίας πλέον έχουν ξεπεράσει τα αντίστοιχα του 2019 (+4,2% έναντι 2019).

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις εξαιρετικά αντίξοες και ευμετάβλητες συνθήκες που δημιούργησε η ενεργειακή κρίση. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην ευστάθεια του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος, οι συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, τα αιολικά πάρκα και οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί του Ομίλου συνέβαλαν στην απρόσκοπτη λειτουργία και σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο τέλος του έτους ήταν 905 MW, ενώ συνολικά 2,0 GW έργων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή είναι έτοιμα προς κατασκευή. Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κατά το 2022 σημείωσε αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σε συνέχεια των βελτιωμένων ανεμολογικών συνθηκών, αλλά και των νέων διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης που υλοποιούνται.

Παράλληλα, ο Όμιλος κατάφερε να διασφαλίσει την αδιάλειπτη, ανταγωνιστική και ευέλικτη τροφοδοσία των συμβατικών σταθμών παραγωγής του, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις προκλήσεις που προέκυψαν από την πρωτοφανή μεταβλητότητα των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, τις εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες ρευστότητας για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας – ιδιαίτερα κατά την εισαγωγή φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου – αλλά και τη συνεχώς μεταβαλλόμενη ανταγωνιστικότητα του κόστους παραγωγής των σταθμών, κυρίως σε σχέση με τις τιμές εκκαθάρισης ηλεκτρικής ενέργειας των γειτονικών χωρών. Επίσης στον τομέα προμήθειας, η εταιρεία ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. κατάφερε να ανταπεξέλθει πλήρως στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, αυξάνοντας μάλιστα το μερίδιο αγοράς της στο 7,6%, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ανεξάρτητων προμηθευτών στην εγχώρια αγορά. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ολοκλήρωσε εντός του 2022 την υλοποίηση της από 12.07.2021 συμφωνίας για την απόκτηση του επιπλέον 50% και 75% των μετοχών των εταιρειών ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ αντίστοιχα, οι οποίες πλέον ενοποιούνται πλήρως ως θυγατρικές με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Προοπτικές / Outlook

Σε συνέχεια των ισχυρών αποτελεσμάτων για το 2022 ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσβλέπει σε περαιτέρω θετικά αποτελέσματα για τις επόμενες περιόδους δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός έργων και επενδύσεων που βρίσκονται αυτή την στιγμή προς υλοποίηση αναμένεται να ωριμάσει και να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα και την κερδοφορία . Πιο αναλυτικά:

 • Στον τομέα της κατασκευής η δραστηριότητα αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με βάση τα έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί και αναμένεται η υπογραφή τους, αλλά και από την εκκίνηση νέων έργων τις επόμενες περιόδους. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων έργων, αλλά και η προσεκτική εκτέλεση και συνεχής παρακολούθηση αναμένεται να διατηρήσουν την κερδοφορία σε υγιή επίπεδα.
 • Στον τομέα των παραχωρήσεων, αναμένεται σημαντική ενίσχυση τις επόμενες περιόδους, καθώς προχωράει η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου συνολικού ύψους € 4,5 δισ.. Ακόμα ο Όμιλος, συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία εμβληματικών έργων παραχώρησης και είναι κατάλληλα τοποθετημένος, ώστε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά ως προς την εξασφάλιση νέων προσοδοφόρων έργων.
 • Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στις ΑΠΕ συνεχίζεται με 2,0 GW έργων να βρίσκονται πλέον σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή. Στον τομέα της θερμικής παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ευμετάβλητες με τον Όμιλο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

 

 

Α. Εξάρχου: “Η τεχνική επάρκεια και η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, κλειδιά για τη σωστή εκτέλεση των έργων”

Στην ανάκαμψη του κλάδου έπειτα από μία δεκαετία κρίσης, η οποία οδήγησε σε έλλειψη επιστημονικού και στελεχιακού δυναμικού καθώς και σε δοκιμασίες κεφαλαιακής επάρκειας, αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, Αλέξανδρος Εξάρχου, στο πάνελ συζήτησης με θέμα το Ταμείο Ανάκαμψης και τις Ανθεκτικές Υποδομές  που πραγματοποιήθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια του 8ου Delphi Forum.

O κ. Εξάρχου τόνισε πως προκειμένου οι εταιρείες του κλάδου να μπορούν να ανταποκριθούν στην αύξηση του ανεκτέλεστου η οποία αναμένεται στα επόμενα 2 έτη, απαιτείται τόσο κεφαλαιακή επάρκεια όσο και ανθρώπινο δυναμικό. «Το ζήτημα του brain drain και του brain gain είναι ιδιαίτερα σημαντικό» είπε ο κ. Εξάρχου, «όπως και η δυνατότητα των τραπεζών να υποστηρίξουν το όλο εγχείρημα».

Ο κ. Εξάρχου επεσήμανε τη σημαντικά αυξημένη ζήτηση έκδοσης εγγυητικών από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες, λόγω του μεγάλου όγκου έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, και στη δυσκολία κάλυψης της ζήτησης αυτής, ανεξάρτητα από τη χρηματοοικονομική κατάσταση του αιτούντος, προβλέποντας ότι το πρόβλημα θα λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις στα επόμενα δύο χρόνια και καλώντας την πολιτεία να επιληφθεί του θέματος, ώστε η απορρόφηση των κονδυλίων να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, προκειμένου να μη χαθούν. «Είναι καταφανής η ανάγκη για ισχυρή κεφαλαιοποίηση των εταιρειών, οι περισσότερες των οποίων έχουν εξασφαλίσει επάρκεια κεφαλαίων και θα έχουν υγιές και καλό cash flow, αλλά απαιτείται και ένα υγιές σύστημα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε απάντηση ερώτησης αναφορικά με την πρόσφατη εξαγορά της ΑΚΤΩΡ και τη νέα δομή του Ομίλου, ο κ. Εξάρχου δήλωσε πως το μοντέλο στο οποίο στοχεύει η Intrakat είναι αυτό της δημιουργίας μιας έξυπνης και υγιούς κατασκευαστικής εταιρείας, με τεχνική επάρκεια, κάτι το οποίο αποτέλεσε και το βασικό κριτήριο της εξαγοράς, αφού ο στόχος είναι το υγιές ανεκτέλεστο των δύο εταιρειών να παραμείνει έτσι. «Επιθυμούμε μία υγιή Intrakat και μια υγιή ΑΚΤΩΡ, οι οποίες θα έχουν την τεχνική επάρκεια και ικανότητα σωστής εκτέλεσης των έργων, εντός χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού, με θετικό cash flow. Προσδοκούμε στην κερδοφορία του Ομίλου», δήλωσε ο κ. Εξάρχου.

ΆΒΑΞ: Aνακοινώνει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το 2022

 • Κέρδη μετά φόρων 39,9 εκατ. Ευρώ
 • Σημαντική μείωση καθαρού δανεισμού, κατά 108 εκατ. Ευρώ (-33%)
 • Μέρισμα €0,07/μετοχή (απόδοση 8,3%)
 • Αύξηση ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων στα 2,2 δις Ευρώ 

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2022, έτος στο οποίο συνεχίστηκε η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και ανελήφθησαν σημαντικά νέα έργα, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω κερδοφόρα πορεία. Αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2022, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου μόνο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων της θυγατρικής Volterra, μειώθηκε κατά 32% σε 402,7 εκατ. Ευρώ έναντι 592,2 εκατ. Ευρώ το 2021, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην υπογραφή και έναρξη των αναληφθέντων νέων έργων.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ –  ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 58,2 εκατ. Ευρώ το 2022 έναντι 51,0 εκατ. Ευρώ στο προηγούμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο των συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθε σε 82,3 εκατ. Ευρώ το 2022. Tο EBITDA της Εταιρείας ανήλθε σε 89,3 εκατ. Ευρώ το 2022 έναντι 20,1 εκατ. Ευρώ το 2021.

Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 39,9 εκατ. Ευρώ το 2022 έναντι ζημίας 12,4 εκατ. Ευρώ το 2021, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 50,8 εκατ. Ευρώ έναντι ζημίας 22,6 εκατ. Ευρώ το 2021. Στο πλαίσιο αυτό και σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της, η Εταιρεία αποφάσισε για το 2022 να προτείνει στους μετόχους τη διανομή μερίσματος ύψους €10,1 εκατ. Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,07/μετοχή.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σε 307 εκατ. Ευρώ στο τέλος του 2022, μετά από αποπληρωμές ύψους 135,3 εκατ. Ευρώ εντός του έτους, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε κατά 107,9 εκατ. Ευρώ (33%) ανερχόμενος σε 220,4 εκατ. Ευρώ στο τέλος του 2022.  Επισημαίνεται ότι ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου εντός των τελευταίων δύο ετών έχει μειωθεί κατά 250 εκατ. Ευρώ, με προγραμματισμό για περαιτέρω σημαντική μείωση και το 2023. Αντίστοιχη μείωση με τον δανεισμό υπήρξε και στα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 20,7 εκατ. Ευρώ το 2022, έναντι 22,3 εκατ. Ευρώ το 2021.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου ενισχύθηκε ποσοτικά, και κυρίως ποιοτικά, με συμβάσεις οι οποίες ενσωματώνουν ανώτερα χαρακτηριστικά κερδοφορίας σε σχέση με το παρελθόν, προσφέροντας μακροπρόθεσμη ορατότητα για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και ανταμοιβή της εμπιστοσύνης των μετόχων. Στο τέλος του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου έφτανε τα 1,9 δις Ευρώ περίπου (έναντι 1,4 δις Ευρώ περίπου στο τέλος του 2021). Εντός του 2023, ο Όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις ύψους 274 εκατ. Ευρώ ενώ υπάρχουν και συμβάσεις προς υπογραφή αξίας 43 εκατ. Ευρώ. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εκτέλεση έργων εντός του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,2 δις Ευρώ περίπου.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

Στα πλαίσια της στρατηγικής για σταδιακή μεταφορά των συμμετοχών του Ομίλου σε έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ στην 100% θυγατρική «ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.», εντός του 2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των συμμετοχών κατά 23,61% στην «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ», και κατά 19,1% στις «Ολυμπία Οδός ΑΕ» και «Ολυμπία Οδός Λειτουργία ΑΕ». Η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ και μαρίνων του Ομίλου παραμένει υψηλή, προσφέροντας υψηλά προβλεπόμενα μερίσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ ο Όμιλος συμμετέχει επιλεκτικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες για νέες συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ στη χώρα μας.

Στα πλαίσια της στρατηγικής μείωσης του δανεισμού και βέλτιστης αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, ο Όμιλος απο-επένδυσε στη διάρκεια του 2022 από μη βασικές δραστηριότητες και ώριμες συμμετοχές, πωλώντας ένα χαρτοφυλάκιο 112MW έργων ΑΠΕ της 100% θυγατρικής Volterra και ποσοστό 20,53% που κατείχε στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ 2023

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή διεκδίκησης των μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων που υλοποιούνται στη χώρα μας, ενώ συμμετέχει με αξιώσεις και στις διαγωνιστικές διαδικασίες για συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ, προσδοκώντας στην αύξηση του κύκλου εργασιών και του ανεκτέλεστου υπολοίπου του. Επιπλέον, αξιολογούνται οι νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται, τόσο λόγω της πληθώρας των υπό δημοπράτηση έργων στην Ελλάδα, αλλά και λόγω της μεταστροφής που έχει προκληθεί και την αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων σε αγορές όπου έχει εξειδίκευση (Υποδομές φυσικού αερίου, Σταθμοί παραγωγής ενέργειας).

Η ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, τα νέα έργα που έχουν αναληφθεί την τελευταία χρονική περίοδο, καθώς και το ύψος του ανεκτέλεστου υπόλοιπου δημιουργούν προοπτικές ισχυρής μελλοντικής κερδοφορίας. O Όμιλος ΆΒΑΞ συνεχίζει να ισχυροποιείται και να αναπτύσσεται, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας γενιάς υποδομών και στην ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, πάντα με γνώμονα την προσήλωση στις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος, και της χρηστής διακυβέρνησης.

ΣΑΤΕ: Ανάγκη εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού έργων υποδομής και κατασκευών δεκαετούς διάρκειας

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ανδρέας Γερακάκης, σημείωσε ότι τα δεδομένα για το μέλλον στον κατασκευαστικό κλάδο μπορεί να είναι θετικά αρκεί να διασφαλιστεί η επίλυση καίριων ζητημάτων όπως:

–  επίσπευση χρονιζόντων εκτελεστικών αποφάσεων που προβλέπονται στο νομοθετικό πλαίσιο όπως οι ρυθμίσεις για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης, το Δηλωτικό Σύστημα,

–  η άμεση εφαρμογή των προβλέψεων του ΠΔ 71/2019 για Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.),

–  η επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και η δυνατότητα εφαρμογής διαιτητικών διαδικασιών.

Παράλληλα τόνισε ότι βασικές παράμετροι για την αναβάθμιση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων είναι:

 • η δέσμευση των πολιτικών κομμάτων για την κατάρτιση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού έργων υποδομής για την επόμενη 10ετία
 • η οριστική επίλυση του ζητήματος αντικειμενικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης κατάρτισης των προϋπολογισμών των δημοσίων τεχνικών έργων και της διαμόρφωσης των συντελεστών αναθεώρησης των συμβάσεων δημοσίων έργων – με τρόπο αδιαμφισβήτητο – χωρίς να απαιτείται η κατ’ εξαίρεση διαδικασία έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων, με άμεση υλοποίηση της ΚΥΑ για την συγκρότηση του ΔΣ της εταιρείας που θα ασχοληθεί με την ψηφιοποίηση και κατάρτιση των νέων αναλυτικών τιμολογίων των έργων,
 • η διασφάλιση ζωτικού χώρου για την ύπαρξη και την εξέλιξη μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

«Πολύ θετική η συμμετοχή σύσσωμου του Τεχνικού Κλάδου στην σημερινή ΓΣ του ΣΑΤΕ» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, χαιρετίζοντας τις εργασίες της Συνέλευσης των μελών του ΣΑΤΕ. Ο κος Μακέδος σημείωσε ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης είναι ο καταλύτης για τις επόμενες ημέρες της οικονομίας και προκειμένου να εκτελεστούν όλα τα έργα που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό απαιτείται η επιτάχυνση των διαδικασιών, η εξασφάλιση χρηματοδότησης καθώς και η μεγέθυνση και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων. Σημείωσε δε ότι οι αναμενόμενες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα είναι θετικές και θα υπάρξουν ευρείες δυνατότητες χρηματοδότησης των εταιρειών.

Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Νίκος Ανδρεδάκης αναφερόμενος στις εκκρεμότητες των οποίων χρονίζει η επίλυση τόνισε τη σημασία της ομαλής ροής χρηματοδότησης των έργων, των τεχνικών προδιαγραφών και ορθής τιμολόγησης των τεχνικών έργων καθώς και το ζήτημα του προσωπικού που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν τα έργα – σημειώνοντας ότι οι ελλείψεις δεν αφορούν μόνο σε ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό ή σε χειριστές μηχανημάτων αλλά και σε έμπειρους μηχανικούς αφού ο κλάδος για πολλά έτη δεν είχε αντικείμενο, με αποτέλεσμα οι μηχανικοί να επιλέξουν εναλλακτικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Περαιτέρω συμφώνησε με τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ για την ανάγκη διασφάλισης ζωτικού χώρου για όλες τις τάξεις των εταιρειών του ΜΕΕΠ, ενώ δήλωσε τη διάθεση του ΤΕΕ να βοηθήσει θεσμικά τον ΣΑΤΕ και τις άλλες Ε.Ο. με στόχο την παραγωγή σωστού αποτελέσματος κατά την υλοποίηση των δημόσιων έργων.

Τρία επίπεδα αναγκαίων δράσεων αναγνώρισε ο Πρόεδρος του ΕΣΒΥΚ, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, Σέργιος Λαμπρόπουλος. Στο πεδίο του νομικού πλαισίου θα πρέπει να υπάρξει απονομοθέτηση ώστε οι διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης των έργων να επιταχυνθούν εις όφελος της εκτέλεσης των έργων, ενώ στο πεδίο του σχεδιασμού των έργων θα πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των κριτηρίων επιλογής των αναγκαίων έργων προς υλοποίηση. Το τελευταίο πεδίο στο οποίο επιβάλλεται η Πολιτεία να αναλάβει δράση είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την επαγγελματική πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε θετικότατα σε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής, το Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΕΜΠ “Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών” με χρηματοδότηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

«Ζούμε σε μία νέα πραγματικότητα, στην οποία μπορούμε να φανταστούμε, να σχεδιάσουμε, να μελετήσουμε και να υλοποιήσουμε τα τεχνικά έργα χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούμε από το γραφείο μας» τόνισε η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ Δέσποινα Καλλιδρομίτου και συνέχισε «οφείλουμε να δημιουργήσουμε νέα στελέχη ικανά όχι απλώς να αντεπεξέρχονται στις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά να τις ενσωματώνουν λειτουργικά στην επαγγελματική καθημερινότητά τους. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει άμεσα να δρομολογήσουμε συνενώσεις και συνεργασίες μελετητών και κατασκευαστών ώστε να πετύχουμε καλύτερη διαχείριση πόρων, γνώσεων και τεχνολογιών με τελικό στόχο την παραγωγή αποτελεσματικών, ασφαλών και βιώσιμων έργων».

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ Μιχάλης Δακτυλίδης χαιρέτισε την εκλογή του νέου Προέδρου στον ΣΑΤΕ και επεσήμανε ότι τα προβλήματα εξεύρεσης εργατικού δυναμικού για τα απασχοληθεί στα έργα είναι κοινά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν διαφαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει οριζόντια επίλυση και οι λύσεις που θα δοθούν θα είναι εθνικές. Σημείωσε ότι ο κλάδος σε όλη την Ευρώπη χαρακτηρίζεται κατά 90% από  μικρές και μεσαίες εργοληπτικές εταιρείες που απασχολούν λιγότερο από 20 απασχολούμενους και οι κυβερνήσεις εξασφαλίζουν πεδίο επαγγελματικής δράσης για όλους. Κρίνει ότι ο εγχώριος κλάδος χρειάζεται ενδυνάμωση, εξωστρέφεια και σύνθεση και προς αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι διατεθειμένη να συμβάλει.

Χαιρετισμό στις εργασίες της ΓΣ απεύθυνε επίσης ο Πρόεδρος της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ Δημήτρης Πετρόπουλος. Γραπτούς χαιρετισμούς απέστειλαν ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γ. Συριανός και ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΒΥΚ Κωνσταντίνος Καλέργης, ενώ κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς ο τέως Πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γ. Βλάχος  εξέφρασε την απογοήτευσή του για το επίπεδο συνεργασίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο το οποίο διεκπεραίωσε ο ΣΑΤΕ κατά την διάρκεια του 2022, παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Μάνος Βράιλας, ο οποίος, με τη σειρά του, τόνισε ότι ο κεντρικός ρόλος των υποδομών και κατασκευών στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας της χώρας για να πραγματωθεί θα πρέπει να δημιουργηθεί εκείνο το πλαίσιο στήριξης των αναδόχων για να συνεχίσουν τα έργα σε απρόβλεπτες συνθήκες. Σημείωσε ότι «η Πολιτεία, μέχρι και σήμερα, δεν έχει απαντήσει πειστικά στο πεδίο κατάρτισης των προϋπολογισμών έργων και αναθεώρησης των τιμών συμβάσεων των δημοσίων έργων αφού παρά τις 15ετείς προσπάθειες που ορισμένοι Εργοληπτικοί Σύνδεσμοι έχουμε καταβάλλει, δεν έχει δοθεί, ακόμη, ουσιαστική λύση στο σημαντικότατο αυτό πρόβλημα. Για αυτό τον λόγο ως ΣΑΤΕ έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία να αναδείξουμε τεκμηριωμένα το ύψος των μεταβολών που παρατηρούνται στα υλικά, στα μισθώματα μηχανημάτων και στα εργατικά καθώς και να σχεδιάσουμε ένα σύστημα πλήρως ψηφιοποιημένο, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να παράγονται με πλήρως τεκμηριωμένα στοιχεία προϋπολογισμοί έργων και αναθεώρηση αυτών. Επιπλέον, ως ΣΑΤΕ προσπαθήσαμε να θέσουμε στο κέντρο της συζήτησης το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού στα τεχνικά έργα, γεγονός που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την εκτίναξη του κόστους υλοποίησης των έργων».

Τριπλασίασε τα καθαρά κέρδη της το 2022 η Trade Estates

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2022, από τα οποία προκύπτει πως τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν σε 24 εκατ. ευρώ, έναντι 7,8 εκατ. ευρώ για το 2021.
Η αύξηση αυτή, όπως διευκρινίζει η εταιρεία, είναι αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και της αύξησης των κερδών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία.
Επίσης, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι 6,7 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 184,2%. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται αφενός από τη λειτουργία της εταιρείας σε δωδεκάμηνη βάση (έναντι εξάμηνης λειτουργίας το 2021), αφετέρου από την ενσωμάτωση μισθωμάτων από νέες επενδύσεις, όπως στο εμπορικό πάρκο «FLORIDA1» και εμπορικό πάρκο οδού Πειραιώς.

Στο +150% τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA
Εξάλλου, αύξηση καταγράφηκε και στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA). Αυτά, το 2022, ανήλθαν σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το 2021, δηλαδή σημείωσαν ετήσια αύξηση 149,8%. Ακόμη, τα κέρδη από αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων για τη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2021.

Επιπροσθέτως, ο Δείκτης Απόδοσης Χαρτοφυλακίου για το 2022 διαμορφώθηκε στο 7,3%, ενώ η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 31η Δεκεμβρίου 2022 ήταν 210,9 εκατ. ευρώ ή 2,41 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σύγκριση με την 31/12/2021. Τέλος, σε συνέχεια των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Μαρτίου 2023 αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2022.

Οι επενδύσεις της εταιρείας σε εμπορικά πάρκα
Από εκεί και πέρα, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενημέρωσε ότι μέσα στο 2022 προχώρησε σε νέες επενδύσεις ισχυροποιώντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά του real estate κι ακόμη ενίσχυσε τη δυναμική των εμπορικών πάρκων του χαρτοφυλακίου της συνάπτοντας στρατηγικές συμφωνίες με κορυφαία διεθνή και Ελληνικά retail brands. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2022 το εμπορικό πάρκο στην Πειραιώς πέρασε στην κατοχή της Trade Estates, εκκινώντας τη λειτουργία του τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Τον Φεβρουάριο του 2022, η εταιρεία απέκτησε το «Florida 1 Retail Park» στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά πάρκα στην Ελλάδα.
Τον Αύγουστο του 2022, η Trade Estates σύναψε συμφωνία με την αλυσίδα ειδών ένδυσης και διακόσμησης σπιτιού Pepco και τον Οκτώβριο του 2022 ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο κατάστημά της στην Ελλάδα στο εμπορικό πάρκο Πειραιώς.

H νέα εμπορική ταυτότητα Top Parks
Τον Δεκέμβριο του 2022, στο πλαίσιο των επίσημων εγκαινίων του Εμπορικού Πάρκου Πειραιώς, η Trade Estates παρουσίασε τη νέα εμπορική ταυτότητα Top Parks, η οποία υπογράφει τη δραστηριότητα των εμπορικών πάρκων της σηματοδοτώντας τη φιλοσοφία με την οποία αυτά αναπτύσσονται: κορυφαίοι εμπορικοί προορισμοί για όλη την οικογένεια, με εύκολη πρόσβαση, σε συνδυασμό με ποικιλία καταστημάτων και brands που προσφέρουν προϊόντα σε προσιτές τιμές. Τέλος, τον ίδιο μήνα, η εταιρεία απέκτησε το εμπορικό πάρκο Χαλανδρίου στην πλατεία Κέννεντυ, συνολικού τιμήματος 6,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το όγδοο εμπορικό πάρκο που προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της.

Τα ακίνητα
Η εικόνα του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ομίλου σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο την 31η Δεκεμβρίου 2022 περιλαμβάνει δέκα εμπορικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 255.798 τ.μ. και συνολική αξία αποτίμησης ύψους 288,7 εκατ. ευρώ, καθώς και την κατά 50% συμμετοχή σε τέσσερις αναπτύξεις ακινήτων, με την τρέχουσα αποτίμηση των συμμετοχών αυτών σε 11,1 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Η Ιntrakat προσωρινός ανάδοχος του έργου για φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Intrakat αναδείχθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προσωρινός ανάδοχος του έργου που αφορά σε μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση φοιτητικών εστιών του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού ιδρύματος με σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Τα παραπάνω ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προσθέτοντας πως η εταιρεία έχει έξι μήνες στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά οριστικής κατακύρωσης. Το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης προβλέπει βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και κατασκευή νέων μονάδων εστίασης, σίτισης και αναψυχής φοιτητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στις Πανεπιστημιουπόλεις του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου.

Το συνολικό κόστος του έργου είναι 255.365.600 ευρώ με τον ΦΠΑ (και 205.940.000 ευρώ δίχως τον ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται κατά μέγιστο στα 30 χρόνια. Στο πλαίσιο της σύμβασης σύμπραξης προβλέπεται πως ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (ΙΦΣ), εκτός του ότι θα χρηματοδοτήσει το έργο με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, θα εκτελέσει μερικές ακόμη ενέργειες απαραίτητες για να ολοκληρωθεί αυτό – λόγου χάρη, θα εκπονήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών που απαιτούνται, θα υλοποιήσει τις εργασίες κατασκευής και την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών και θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια τής σύμβασης. Τέλος, ο ιδιωτικός φορέας θα επιστρέψει το έργο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Το κατασκευαστικό και επενδυτικό El Dorado στην Κρήτη τα επόμενα 30 χρόνια

Επενδυτικό και κατασκευαστικό El Dorado θα καταστεί μέσα στα επόμενα χρόνια η Κρήτη καθώς μεγάλα επενδυτικά projects τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναμένεται σταδιακά να αλλάξουν την εικόνα του μεγαλύτερου νησιού της χώρας. Μεταξύ αυτών ως τα εμβληματικότερα προβάλλονται η κατασκευή του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ), όπου θα θυμίσουμε μόλις την περασμένη Κυριακή υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής όπως ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο στο Καστέλι αλλά και τα πρώτα δειλά βήματα μελετών για την ενεργειακή μετάβαση της Κρήτης, αποτελούν κομβικής σημασίας παρεμβάσεις. Η ανάπτυξη της Κρήτης διέρχεται μέσα από τα προαναφερόμενα έργα υποδομών, τα οποία ταυτόχρονα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη και ιδιωτικών επενδύσεων όπως μεγάλες τουριστικές μονάδες που βρίσκονται στα σκαριά με ορίζοντα υλοποίησής τους μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, όπως ανέφεραν στο Build στελέχη που σχετίζονται με τον τομέα των κατασκευών, ζητούμενο στην περίπτωση του ΒΟΑΚ είναι να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του μεγάλου οδικού άξονα, το συνολικό κόστος του οποίου για όλα τα επιμέρους τμήματα που θα τον απαρτίζουν υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση του ΒΟΑΚ, το 58% του μήκους του νέου οδικού άξονα θα κατασκευαστεί με ενσωμάτωση του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, ενώ το 42% χωροθετείται εκτός και ανεξάρτητα από τον παλιό δρόμο.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι θα απαιτηθούν μέτρα αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως όταν κατασκευάστηκε ο υφιστάμενος ΒΟΑΚ, εντάχθηκε στο πρωτεύον δίκτυο εθνικών οδών της Ελλάδας. Από τα Χανιά έως και το Ηράκλειο εφαρμόστηκε δίιχνη τυπική διατομή συνολικού πλάτους οδοστρώματος 12,5 μέτρων. Με την πάροδο των ετών και την αύξηση της κυκλοφορίας, η τυπική αυτή διατομή επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις την λειτουργία της οδού με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα την αυξημένη επικινδυνότητα του οδικού δικτύου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2022 έχασαν 55 άνθρωποι τη ζωή τους από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη.

Οι μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις
Επίσης στο πεδίο του τουρισμού υπάρχει πλήθος νέων αναπτύξεων, αρκετές από τις οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων. Μεταξύ αυτών είναι το Costa Nopia στον κόλπο της Κισσάμου, όπου προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα «τουριστικό χωριό» 8.000 κρεβατιών που υλοποιείται από τον κυπριακών συμφερόντων όμιλο Leptos. Ανάμεσα στις επενδυτικές κινήσεις ιδιωτών επενδυτών είναι και η μεγάλη τουριστική επένδυση Cape Tholos του Metaxa Hospitality Group, συνολικού ύψους 126 εκατομμυρίων ευρώ στο Καβούσι Λασιθίου. Σημαντική επένδυση αποτελεί και το Elounda Hills της Mirum στην περιοχή της Ελούντας. το εκτιμώμενο κόστος της συνολικής επένδυσης για το Elounda Hills (μαζί με τις επανεπενδύσεις) ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, και βασίζεται σε ίδια κεφάλαια της Mirum, τραπεζικό δανεισμό και προπωλήσεις κατοικιών. Το έργο θα καταλάβει συνολική έκταση περίπου 56 εκταρίων, με την ολοκλήρωσή του να τοποθετείται το 2027, ενώ ως το καλοκαίρι του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος.

Η επένδυση Τσατσαρωνάκη στα Φαλάσαρνα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατασκευή μίας νέας ξενοδοχειακής μονάδας από την εταιρεία Αειφόρες Τουριστικές Επιχειρήσεις Φαλάσαρνα Α.Ε. από την οικογένεια Τσατσαρωνάκη, η οποία διατηρεί την αρτοβιομηχανία «Το Μάννα – Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ». Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα κοστίσει περί τα 70 εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής. Ειδική σημασία θα έχουν τα επόμενα χρόνια και τα ενεργειακά έργα που αφορούν στην εξόρυξη φυσικού αερίου νότια και δυτικά της Κρήτης. Απώτερος στόχος είναι να καλυφθεί το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του νησιού τα επόμενα χρόνια. Αυτή την περίοδο σχεδιάζεται η ενεργειακή μετάβαση της Κρήτης σε ένα νέο καθεστώς, το οποίο εντός των επόμενων τριών δεκαετιών θα αλλάξει δραστικά τη δομή της Κρήτης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build