Μιναγιώτικο Φράγμα: Στον β’ γύρο και τα τρία υποψήφια σχήματα για το ΣΔΙΤ των 145 εκατ. ευρώ

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ για το έργο του Μιναγιώτικου Φράγματος στη Μεσσηνία, προϋπολογισμού 145,08 εκατ. ευρώ, προκρίθηκαν και οι τρεις κοινοπραξίες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού προεπιλέγονται οι εξής φορείς (αναφέρονται κατά τη σειρά κατάθεσης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους):
– Ένωση Προσώπων ΓΕΚ Τέρνα – Τ.Ε. Χρ. Κωνσταντινίδης
– Ένωση Προσώπων Μυτιληναίος ΑΕ – Intrakat – Μεσόγειος ΑΕ
– Ένωση Προσώπων Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ – Άβαξ ΑΕ.
Σημειωτέον ότι, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ζητήθηκε από δύο συμμετέχουσες εταιρείες (ΓΕΚ Τέρνα και Μεσόγειος) να παρουσιάσουν επανορθωτικά μέτρα που έχουν λάβει προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους, κάτι που αμφότερες οι εταιρείες έπραξαν και τα επανορθωτικά μέτρα που παρουσίασαν κρίθηκαν επαρκή από τα μέλη της Επιτροπής.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο του Μιναγιώτικου Φράγματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη Μεσσηνία, καθώς προβλέπεται ότι θα αρδεύσει έκταση 35.000 στρεμμάτων στο Δήμο Πύλου – Νέστορος
Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην:
– Κατασκευή του Φράγματος Μιναγιώτικου, αρδευτικού δικτύου για την άρδευση έκτασης 35,000 στρεμμάτων. και συνοδών έργων οδοποιίας, ήτοι: Αποκατάσταση τμημάτων υφιστάμενων αγροτικών οδών που πρόκειται να κατακλυστούν, 19,5χλμ. οδικών προσβάσεων στη θέση του φράγματος, του κεντρικού αντλιοστασίου και περιμετρικά του ταμιευτήρα και μικρά τμήματα προσβάσεων κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς νερού. Επίσης, αφορά στην κατασκευή συνοδών έργων δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων με τις αντίστοιχες προσβάσεις τους και των υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας.
– Εκπόνηση μελέτης υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας, καθώς και τυχόν υποστηρικτικές μελέτες κατά την φάση κατασκευής.
– Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών απομακρυσμένου ελέγχου,
– Συντήρηση και λειτουργία του φράγματος και του αρδευτικού δικτύου για την Περίοδο Λειτουργίας της Σύμβασης Σύμπραξης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ξανά στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τα ταρτάν του ΟΑΚΑ

Επαναπροκηρύχθηκε ο, ακυρωθείς αρχικά, ανοικτός διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής για την συντήρηση και αντικατάσταση του συνόλου των ελαστικών συνθετικών ταπήτων (ταρτάν) του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας.
Στις 9/1/2023 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας είχε αποφασίσει την ακύρωση του διαγωνισμού, καθώς οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλλει αιτήματα για διευκρινίσεις επί της μελέτης του έργου και των τευχών δημοπράτησης, καθώς και για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων ώστε έπειτα να υποβάλουν την προσφορά τους. Μάλιστα, τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν αφορούσαν σε ουσιώδη στοιχεία της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.
Η διόρθωση ή η συμπλήρωση των στοιχείων επρόκειτο να τροποποιήσει σημαντικά τα έγγραφα της σύμβασης, με αποτέλεσμα οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης να αλλάζουν ουσιωδώς. Έτσι, δεδομένου και του ότι πλησίαζε η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης θα προκαλούσαν σημαντική τροποποίηση των εγγράφων της σύμβασης, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος ώστε οι οικονομικοί φορείς να ενημερωθούν και να προσαρμόσουν την προσφορά τους για τον διαγωνισμό, ο οποίος κρίθηκε σκόπιμο να ακυρωθεί.
Έγκριση και… εκ νέου διακήρυξη
Εν τέλει, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, στην συνεδρίαση της 16/2/2023, ενέκρινε το σχέδιο διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης και ο διαγωνισμός είναι και πάλι στον «αέρα».
Το έργο έχει συνολικό κόστος 5.847.840 ευρώ (με τον ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ: 4.716.000 ευρώ). Αφορά, δε, εκτός από την συντήρηση και αντικατάσταση των υπαρχόντων ταρτάν του ΟΑΚΑ (τα οποία, σημειωτέον, είχαν τοποθετηθεί πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004) και σε στεγανοποιήσεις ορόφων και αντικατάσταση τμημάτων της περίφραξης του Σταδίου.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/3/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/3/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Κυβερνοέγκλημα: Πόσο ασφαλής είναι η βιομηχανία υποδομών

Ηαλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν εκτάκτως την τελευταία διετία εξαιτίας της πανδημίας επιτάχυναν τη ραγδαία ψηφιοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου διεθνώς. Χαρακτηριστικά, το 2021, η παγκόσμια αγορά της κυβερνοασφάλειας ανήλθε στα 185 δισ. δολ., σύμφωνα με εκθέσεις της Grand Review Research, ενώ εκτιμάται πως από το 2022 έως το 2030 θα παρουσιάζει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 12%.

Στο επίκεντρο του κεφαλαιώδους και σύγχρονου ζητήματος της κυβερνοασφάλειας δεσπόζουν τα δεδομένα (data) και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην παγκόσμια οικονομία. Ο Economist μάλιστα θέλοντας να αναδείξει τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία των δεδομένων στην οικονομία, τα χαρακτήρισε «ως σπουδαιότερο εμπόρευμα, ακόμη και από το πετρέλαιο» (The world’s most valuable resource is no longer oil, but data).

Όπως μαρτυρούν λοιπόν οικονομικές αναλύσεις διεθνών οργανισμών, η ανάπτυξη που συντελείται στις ψηφιακές τεχνολογίες -και κατ’ επέκταση στα δεδομένα- σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους και τις αγορές συνοδεύεται από νέες και μεγαλύτερες απειλές.

Προτεραιότητα η ασφάλεια, αλλά απέχουμε…
Ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα των επικεφαλής των εταιρειών παγκοσμίως χαρακτηρίζεται η ολιστική προσέγγιση στην κυβερνοασφάλεια καθώς οι κυβερνοαπειλές συνεχίζουν να αυξάνονται σε συχνότητα και να γίνονται πιο επιτηδευμένες, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της PwC «Global Digital Trust Insights», η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.500 ανώτερων στελεχών από 65 χώρες.

Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνοεπιθέσεις συνεχίζουν να κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια σε επιχειρήσεις, λιγότερα από τέσσερα στα δέκα στελέχη δηλώνουν ότι έχουν περιορίσει πλήρως τον κίνδυνο έκθεσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας σε μια σειρά από τομείς υψίστης σημασίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η δυνατότητα εξ αποστάσεως ή υβριδικής εργασίας (38% δηλώνει ότι οι κίνδυνοι έχουν περιοριστεί πλήρως), η επιτάχυνση υιοθέτησης υπηρεσιών cloud (35%), η αυξημένη χρήση του Internet of Things (34%), η αυξημένη ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (32%) και οι λειτουργίες back office (31%).

Η πλειονότητα των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι οι οργανισμοί τους συνεχίζουν να αυξάνουν τον προϋπολογισμό τους που αφορά την κυβερνοασφάλεια με το 69% να δηλώνει ότι είναι ήδη αυξημένος το 2022 και το 65% να σχεδιάζει μεγαλύτερες επενδύσεις το 2023. Η αύξηση αντικατοπτρίζει την εξέχουσα θέση των ζητημάτων κυβερνοασφάλειας στην ατζέντα ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.

Γιώργος Κολλιδάς Partner, Advisory, Technology Leader, PwC Ελλάδας
«Οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν αρχίσει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, ωστόσο πολλές μικρότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται τη θωράκισή τους έναντι των διαδικτυακών κινδύνων ως δαπάνη».

Ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Advisory, Technology Leader της PwC Ελλάδας, ανέφερε: «Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα θέματα κυβερνοασφάλειας απαιτούνται ακόμη σημαντικά βήματα προκειμένου οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να ανταποκρίνονται επαρκώς στις προκλήσεις του ψηφιακού τους μετασχηματισμού.

Οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ωστόσο πολλές μικρότερες, κυρίως, επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται τη θωράκισή τους έναντι των διαδικτυακών κινδύνων ως δαπάνη παρά ως επένδυση. Καθώς η ψηφιοποίηση των συστημάτων και των οργανισμών θα εντείνεται, δύο είναι οι κινήσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και να μπορέσουν να βοηθήσουν ώστε να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού:

Η πρώτη είναι η κατάρτιση στρατηγικής διαχείρισης κυβερνοασφάλειας και η δεύτερη ο σχεδιασμός ενός πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας και εναλλακτικών σχεδίων ανάκαμψης των λειτουργιών του οργανισμού σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης».

Γιατί είναι ευάλωτες οι κατασκευές;
Από αυτό το κύμα ψηφιοποίησης των λειτουργιών και διαδικασιών ενός επιχειρηματικού οργανισμού δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η βιομηχανία υποδομών και ο κατασκευαστικός κλάδος. Οι τεχνολογίες των δεδομένων έχουν επεκταθεί στις κατασκευές, την αρχιτεκτονική και τα δομικά-οικοδομικά υλικά, με τα λογισμικά να αποτελούν τον βασικότερο κινητήριο μοχλό του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Η ταχύτατη ψηφιακή μεταστροφή όμως των επιχειρήσεων όλου του φάσματος των κατασκευών, που υιοθέτησαν μέσα σε δύο χρόνια τουλάχιστον όση τεχνολογία δεν είχαν αποκτήσει τα τελευταία τριάντα χρόνια, προκάλεσε το ενδιαφέρον των κυβερνοεγκληματιών.

Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν ζητούμενο παραμένει το πόσο σημαντική θεωρούν οι εταιρείες του οικοσυστήματος των υποδομών τη θωράκιση έναντι των διαδικτυακών απειλών.

Μπάμπης Χαραλάμπους Head of IT, Vitex
«Το ransomware αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη απειλή, ικανή να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα ενός οργανισμού στο σύνολ;o της, με σοβαρές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία μιας εταιρείας».

Σύμφωνα με τον Μπάμπη Χαραλάμπους, Head of IT της Vitex, «η κυβερνοασφάλεια αποτελεί έναν από τους πυλώνες του στρατηγικού πλάνου της Διεύθυνσης Πληροφορικής της εταιρείας μας, καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο, όπως πειρατεία, κακόβουλο λογισμικό και παραβιάσεις δεδομένων, είναι ικανές να προκαλέσουν σημαντική ζημιά σε κάθε οργανισμό ανεξαρτήτως κλάδου ή δραστηριότητας.

Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα εγκεκριμένο πλάνο επενδύσεων, σε επίπεδο εξειδικευμένων λύσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε να ενισχυθεί η ψηφιακή θωράκιση των συστημάτων και των δεδομένων μας.

Στόχοι μας είναι τα συστήματά μας να αλληλοεπιδρούν με ασφαλή τρόπο, τόσο με προμηθευτές όσο και με τους πελάτες μας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο είτε μετάδοσης προβλημάτων είτε διαρροής δεδομένων. Να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους για να μην ανασχεθεί η τροφοδοσία της αγοράς και τέλος να προφυλαχθεί η πνευματική μας περιουσία». Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Ελευθέριος Κοψίδης, IT Manager της Mapei, τονίζοντας το πόσο σημαντική είναι για την εταιρεία η διαφύλαξη των δεδομένων της. «Ο ψηφιακός κόσμος δεν διαφέρει σε τίποτα από τον πραγματικό. Έτσι λοιπόν όσο σημαντική και αναγκαία είναι η ασφάλεια στον πραγματικό κόσμο ασχέτως αν ζητά πρόσθετη επένδυση χρημάτων, διότι η ασφάλεια είναι μια επένδυση, άλλο τόσο είναι σημαντικό για τον ψηφιακό.

Ελευθέριος Κοψίδης IT Manager, Mapei
«κανείς μας δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής στις μέρες μας. Συνεχώς ενημερωνόμαστε για νέες απειλές και σχεδιάζουμε το αύριο με σκοπό την ασφαλή λειτουργία των παραγωγικών μας συστημάτων».

H Mapei, αν και δεν θα το φανταζόταν κάποιος είναι μια εταιρεία τεχνολογίας, όπου η ‘‘προίκα’’ της είναι οι πληροφορίες που έχει ή δημιουργεί. Είναι μια εταιρεία που με ένα ισχυρό τμήμα R&D δημιουργεί πρωτοποριακές συνταγές για τα προϊόντα της. Μια εταιρεία που σπάει την πέτρα στο βουνό και την καταλήγει τελικό προϊόν για τους πελάτες της.

Όλα αυτά καταγράφονται μέσα σε ένα ομοιογενές περιβάλλον. Έχετε φανταστεί το πόσο καταστροφικό θα ήταν για τη Mapei αν αυτές οι πληροφορίες διέρρεαν στον ανταγωνισμό, παραποιούνταν ή χανόντουσαν;».

Ransomware και phising, οι μεγαλύτερες απειλές
Το 2021, σύμφωνα με μια έρευνα της εταιρείας κυβερνοσφάλειας NordLocker, ήταν το έτος κατά το οποίο η κατασκευαστική αγορά είχε δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις ransomware ανάμεσα σε 35 βιομηχανικούς κλάδους (βάσει της αξιολόγησης των περιστατικών από 1.200 εταιρείες διεθνώς). Το ransomware, δηλαδή το λογισμικό (ή λυτρισμικό) στο πλαίσιο του οποίου οι χάκερ κρυπτογραφούν αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών και στη συνέχεια ζητούν λύτρα για να τα ξεκλειδώσουν, είναι ένα από τα εργαλεία των κυβερνοεγκληματιών.

«Το ransomware αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη απειλή, ικανή να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα ενός οργανισμού στο σύνολό της, με σοβαρές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία μιας εταιρείας», σημειώνει επ’ αυτού ο κ. Χαραλάμπους της Vitex. «Εξίσου σημαντική είναι και η απειλή επιθέσεων phishing (μέσω email ή τηλεφωνικά), οι οποίες γίνονται όλο και πιο περίπλοκες και με δυνατότητες να υπερκεράσουν τα όποια μέτρα προστασίας (τεχνολογικές λύσεις και διαδικασίες) έχει αναπτύξει ο κάθε οργανισμός, για οικονομικό όφελος».

Πώς θα ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια
Η δημιουργία ενός ισχυρού πλέγματος προστασίας των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί την υιοθέτηση μιας πειθαρχημένης και πλήρους στρατηγικής η οποία θα διαπνέεται από την υπευθυνότητα που θα επιδεικνύουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας και οι συνεργάτες της. Σε αυτή την προσπάθεια, είναι κρίσιμη η πρόληψη και προετοιμασία των ανθρώπων. Όσο περισσότερο εξελίσσονται τα κακόβουλα λογισμικά, άλλο τόσο ενισχύεται η αναγκαιότητα της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και της σωστής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης από την πλευρά του ανθρώπινου δυναμικού. Για αυτό το ζήτημα, ο Ελευθέριος Κοψίδης της Mapei επισημαίνει σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν μια εταιρεία αυτού του αντικειμένου:

«Καμία απειλή συστήματος παραγωγής δεν μπορεί να μπει σε βαθμίδες μεγέθους κρισιμότητας. Όσο πιο ‘‘ελαφριά’’ αντιμετωπίζεται μια απειλή ή το proactiveness maturity level αυτής είναι χαμηλό, τόσο πιο επικίνδυνη μπορεί να γίνει». Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για την εταιρεία του, ο κ. Κοψίδης σημειώνει: «H Mapei Hellas στο κομμάτι της πληροφορικής έχει δύο μότο. Το πρώτο είναι το ‘‘Mentor your people’’ και το δεύτερο το ‘‘Are you a Mapei member? Prove it’’. Όπως καταλαβαίνετε, η εκπαίδευση των χρηστών μας είναι το μέγιστο μέλημά μας για την ορθή χρήση των συστημάτων μας. Όσο επίπονο και να είναι για το δικό μας τμήμα, κανείς δεν γεννήθηκε με έτοιμες γνώσεις. Εμείς είμαστε αυτοί που θα τις μεταλαμπαδεύσουμε και θα καθοδηγήσουμε τους χρήστες μας να τις κάνουν κτήμα τους. Όσον αφορά το σύνθημά μας, το Zero Trust security model είναι το μοντέλο που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί η εταιρεία μας πριν ακόμα και την εποχή που η τηλεργασία έγινε ανάγκη και trend. Ο βασικός νόμος του Zero Trust security model λέει ‘‘never trust, always verify’’. Εμείς για τις ανάγκες τις εταιρείας μας το ονομάσαμε ‘‘Are you a Mapei member? Prove it’’.

Αυτοί οι δύο πυλώνες ορίζουν τη στρατηγική της εταιρείας μας προς τους χρήστες. Όσον αφορά εμάς στο τμήμα ΙΤ & Information Security, οφείλω να ομολογήσω πως κανείς μας δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής στις μέρες μας. Συνεχώς ενημερωνόμαστε για νέες απειλές και σχεδιάζουμε το αύριο με σκοπό την ασφαλή λειτουργία των παραγωγικών μας συστημάτων. Επιπρόσθετα σε αυτό, για οτιδήποτε δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή να είμαστε proactive, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο ζημίας των παραγωγικών μας συστημάτων (mitigation risk)».

Από την πλευρά του, ο κ. Χαραλάμπους της Vitex υπογραμμίζει για τη στρατηγική κυβερνοπροστασίας που εφαρμόζει η εταιρεία του: «Οι διαδικτυακές απειλές συνεχώς εξελίσσονται και μεταλλάσσονται με αποτέλεσμα μια σειρά από μέτρα προφύλαξης και αποτροπής που έχει αναπτύξει ένας οργανισμός να μην είναι αρκετά για να αποτρέψουν μια τέτοια απειλή.

Η προσέγγισή μας βασίζεται στο τρίπτυχο ‘‘συνεχείς αξιολογήσεις ευπάθειας, συντήρηση-βελτιστοποίηση των εξειδικευμένων λύσεων-διαδικασιών αποτροπής κυβερνοαπειλών και ανάπτυξη νέων, και συνεχής εκπαίδευση-ενημέρωση τόσο των στελεχών της Διεύθυνσης Πληροφορικής αλλά και των τελικών χρηστών μας’’».


Γιατί ο κατασκευαστικός κλάδος είναι στόχος: 3+1 λόγοι

 • Αργός ψηφιακός μετασχηματισμός, απροετοίμαστες εταιρείες ψηφιακά
 • Περίπλοκο δίκτυο συνεργατών, με κενά ασφαλείας
 • Κινητικότητα μεγάλων χρηματικών ποσών
 • Απουσία εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου που να προωθεί την κυβερνοασφάλεια

Κατασκευαστικές που έπεσαν θύματα κυβερνοεγκλήματιων

 • Τον Ιανουάριο του 2020, η γαλλική κατασκευαστική εταιρεία Bouygues έπεσε θύμα επίθεσης ransomware που έκλεισε προσωρινά και διέκοψε ορισμένα από τα κρίσιμα συστήματα υπολογιστών της.
 • Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η συμμορία του Maze ransomware, η οποία κατάφερε να αποσπάσει 1,2 GB ευαίσθητων δεδομένων της εταιρείας. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ίδια συμμορία «χτύπησε» την καναδική εργοληπτική εταιρεία Bird με τον ίδιο τρόπο.
 • Τον Μάιο του 2021, οι βρετανικές κατασκευαστικές εταιρείες που ειδικεύονται στις νοσοκομειακές υποδομές, Bam Construct και Interserve, έπεσαν θύματα κυβερνοεπίθεσης που έκλεισε σημαντικά συστήματα του δικτύου υπολογιστών τους.
 • Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, πολλαπλασιάστηκαν οι προειδοποιήσεις για ενισχυμένες ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις σε κατασκευαστικές εταιρείες του ευρωπαϊκού χώρου (constructiondive.com).

Orilina: Χαρτοφυλάκιο 100 εκατομμυρίων – Προετοιμασία για Ελληνικό και Χρηματιστήριο

Γεγονός αποτελεί και επίσημα από τις 14 Δεκεμβρίου του 2022 η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικής αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ, επταετούς διάρκειας για την Orilina Properties ΑΕΕΑΠ μέσω της Eurobank, με το οποίο θα επενδύσει τις προσεχείς επενδυτικές της κινήσεις μεταξύ αυτών και στο Ελληνικό. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Eurobank τίθενται υπό διαδικασία υποθήκης ακίνητα αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ. Θα θυμίσουμε ότι η εταιρεία έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για την απόκτηση δικαιώματος επιφάνειας (leasehold) με ισχύ έως και το 2120 σε δύο οικόπεδα της Ζώνης Ανάπτυξης Παράκτιου Μετώπου του Ελληνικού. Το Μνημόνιο αφορά στην περιοχή της μαρίνας Αγίου Κοσμά και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 και αναμένεται να λάβει παράταση χρόνου με την υπογραφή νέας σχετικής συμφωνίας. Εφόσον το μνημόνιο έχει αίσια έκβαση η Orilina θα προχωρήσει στην ανάπτυξη εμπορικών εγκαταστάσεων στο ένα οικόπεδο και οικιστικών εγκαταστάσεων στο δεύτερο.

Επί της ουσίας λοιπόν εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά για την Orilina και επέλθει οριστική συμφωνία με τη Lamda Development, η ΑΕΕΑΠ θα εισέλθει στην ανάπτυξη κατοικιών με σκοπό την πώληση. Σημειώνεται ότι η συμφωνία που έχει η υπογράψει η εταιρεία ακινήτων με τη Lamda προβλέπει συνολική επένδυση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ως προς το συγκεκριμένο project αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση των όρων της τελικής συμφωνίας με τη Lamda Development αναφορικά με τη συγκεκριμένη επένδυση και επί το επενδυτικό πλάνο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια δικηγόρων και πολεοδόμων που έχουν αναλάβει να το εξετάσουν. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για ένα εγχείρημα με πολλές παραμέτρους, οι οποίες εξετάζονται και συνεκτιμούνται προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα βήματα.

Στο β’ εξάμηνο του 2023 η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Χαρτοφυλάκιο 100 εκατομμυρίων
Σε εκκρεμότητα παραμένει η είσοδος της AEEAΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κάτι που όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας στο Build, θα συμβεί στο δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, με την εταιρεία να έχει εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια για την είσοδό της στην οργανωμένη αγορά. Την ίδια στιγμή, στο κατώφλι των 100 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε στο τέλος του 2022 η αξία των επενδυτικών ακινήτων της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ, η οποία ανήλθε στις 99,73 εκατομμύρια ευρώ. Ο όμιλος Orilina διαθέτει συνολικά 12 επενδυτικά ακίνητα καθώς και ένα ιδιοχρησιμοποιούμενο όπου φιλοξενούνται τα γραφεία της στο Κολωνάκι. Θυμίζουμε επίσης ότι από τον Ιούνιο της περασμένης χρονιάς απέκτησε το 80% της εταιρείας ειδικού σκοπού ΛΗΜΑΡ Εταιρεία Ακινήτων Μακεδονίας, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στη Lamda Development. Την εκτίμηση των ακινήτων της πραγματοποίησαν η Savills Κεντρική και η Δανός.

Η ΛΗΜΑΡ κατέχει οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 72.121 τ.μ., στρατηγικά τοποθετημένα δίπλα στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Στο συγκεκριμένο σημείο η Orilina και η Lamda βρίσκονται σε διαδικασία εκπόνησης του master plan, ετοιμάζοντας τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην κατασκευή εμπορικού πάρκου στην περιοχή.
Θυμίσουμε ότι στη διάρκεια του 2022 απέκτησε και οικόπεδο στη Σίνδο με πρόσβαση στην επαρχιακή οδό Σίνδου – Χαλάστρας με συνολική επιφάνεια 46.854 τ.μ. που βρίσκεται στην ίδια περιοχή με το Logistics Center της Seagull ιδιοκτησίας της Premia Properties. Στο συγκεκριμένο χώρο προβλέπεται η δημιουργία ενός κέντρου logistics από την Orilina με σκοπό την διαχείριση εμπορευμάτων.

Καθαρά κέρδη 8,48 εκατ. ευρώ
Στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς η Orilina εισέπραξε έσοδα από μισθώματα ύψους 5,64 εκατομμυρίων ευρώ από 5,01 εκατ. ευρώ που ήταν τα αντίστοιχα μισθώματα του 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους στη λήξη της περασμένης χρονιάς ανήλθαν σε 8,48 εκατομμύρια ευρώ από 5,24 εκατ. ευρώ το 2021. Σε ό,τι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα σε επίπεδο ομίλου στο τέλος του 2022 ανήλθαν σε 20,76 εκατομμύρια ευρώ.

 • Η κατανομή του χαρτοφυλακίου
 • Καταστήματα 48,74 εκατ. ευρώ
 • Γραφεία: 36,99 εκατ. ευρώ
 • Γραφεία: 3,85 εκατ. ευρώ
 • Οικόπεδα: 2,04 εκατ. ευρώ
 • Οικόπεδα: 7,97 εκατ. ευρώ
 • Αποθήκες: 124 χιλιάδες ευρώ

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Τα μεγάλα έργα του 2023: Όσα μπαίνουν σε φάση υλοποίησης

Ηπληθώρα διαγωνισμών απογειώνει τον κατασκευαστικό κλάδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, προβλέπονται επιπρόσθετες ετήσιες επενδύσεις σε υποδομές και κατοικίες ως 4,1% του ΑΕΠ σε σχέση με το 2020. Το ποσοστό των επενδύσεων σε κατασκευαστικά έργα θα φτάσει μέχρι το 8,1% του ΑΕΠ το 2025 από 4% το 2020. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου εργασιών αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2020, αγγίζοντας τα 19,8 δισ. ευρώ το 2026, εφόσον απορροφηθεί το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με ένα παζλ χρηματοδοτικών εργαλείων, που συνδυάζει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ, του CEF, που συμπληρώνονται από ιδιωτικά κεφάλαια, στην περίπτωση των ΣΔΙΤ, τα έργα υποδομών έχουν ανεβάσει στροφές. Οι μεγάλοι παίκτες των κατασκευών ρίχνουν όλες τους τις δυνάμεις στη διεκδίκηση των συμβάσεων.
Η κοσμογονία των έργων από τη μία, αλλά και το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον από την άλλη, έχουν οδηγήσει τους κατασκευαστικούς ομίλους στο κυνήγι της ρευστότητας, μέσω θεσμικών επενδυτών, αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, εξαγορών.

Σημαντική παράμετρο στο νέο πρόγραμμα των έργων αποτελεί η βιωσιμότητα. Όπως πρόσφατα ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, το πρόγραμμα έργων, που έχει συμπεριληφθεί στο ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, είναι το πιο φιλοπεριβαλλοντικό που έχει καταρτιστεί ποτέ, καθώς το 67% αφορά σε πράσινες και βιώσιμες υποδομές μεταφορών.

Μετά το 2022 λοιπόν, μια χρονιά μεγάλων διαγωνισμών, ξεκινά ένας χορός υπογραφών για τεχνικά έργα ύψους 1,76 δισ. ευρώ που θα έρθουν να προστεθούν σε υποδομές όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος, ο Ε65, η Αμβρακία Οδός, η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Λεωφόρος Κύμης, οδικοί άξονες και ΣΔΙΤ στο πρώτο τρίμηνο
Στον προθάλαμο της ολοκλήρωσης έχει βάλει ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης πέντε οδικά έργα για το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε χρόνους ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, βαίνουν προς υπογραφή τρία έργα που δημοπρατήθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο.

Πρόκειται για την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, ύψους 352 εκατ., με ανάδοχο το σχήμα ΤΕΡΝΑ-Άκτωρ-Ιντρακάτ, την παράκαμψη Χαλκίδας – Ψαχνών, προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο τον Όμιλο Μυτιληναίο, και το Μπράλος – Άμφισσα, προϋπολογισμού 285 εκατ. ευρώ, που αναλαμβάνει ο Όμιλος Άβαξ.

Θα κλείσουν όμως εντός τριμήνου και δύο σημαντικές εκκρεμότητες. Αυτές αφορούν στα ΣΔΙΤ του άξονα Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη, 251,8 εκατ. ευρώ, με προσωρινό ανάδοχο το σχήμα Άκτωρ Παραχωρήσεις-Ιντρακάτ, καθώς και του ΒΟΑΚ για το τμήμα «Χερσόνησος – Νεάπολη», ύψους 290 εκατ. ευρώ, που θα κατασκευάσει η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ – Άκτωρ Παραχωρήσεις – Ιντρακάτ. Όσο δε για το μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ «Χανιά – Ηράκλειο», ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ως τα τέλη Μαρτίου αναμένεται προσωρινός ανάδοχος για το μεγαλύτερο έργο παραχώρησης που ξεκινά στην Ευρώπη.

Στην αρχή του χρόνου, σχεδιάζεται ακόμη η προκήρυξη του οδικού άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά, προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ, ενώ θα ακολουθήσει εντός τριμήνου η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό, που περιλαμβάνει τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Σύμφωνα δε με τον σχεδιασμό του υπουργείου και της ΕΡΓΟΣΕ, τα έξι σιδηροδρομικά έργα νέας γενιάς ύψους 4 δισ. ευρώ πρόκειται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2023, αλλάζοντας πραγματικά τον σιδηροδρομικό χάρτη της χώρας.

Flyover: Το πρώτο οδικό έργο ΣΔΙΤ
Οι μηχανές ζεστάθηκαν με το πρώτο οδικό ΣΔΙΤ που μπήκε σε φάση υλοποίησης για την εναέρια Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 373,2 εκατ. ευρώ. Η ένωση Άβαξ – Μυτιληναίος ανέλαβε την κατασκευή και λειτουργία για διάστημα 30 ετών.

Μέσω αυτού του έργου, η Περιφερειακή Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει σταθερή συντήρηση και λειτουργία, σχεδόν στα πρότυπα της Αττικής Οδού, χωρίς όμως να υπάρχει πληρωμή διοδίου. Ο αστικός αυτοκινητόδρομος της Θεσσαλονίκης με την ολοκλήρωση του έργου θα αλλάξει χαρακτήρα, θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη χωρητικότητα και θα μπορεί να εξυπηρετεί με ασφάλεια τους χρήστες του.

Τα έργα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν 2-3 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθώς θα χρειαστεί να γίνει αρχικά η κατάληψη του χώρου, να δημιουργηθούν τα εργοτάξια και να ξεκινήσει η πρόσληψη προσωπικού που θα χρειαστεί για την κατασκευή του έργου.

Γραμμή 4 του Μετρό με 15 σταθμούς
Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα αποσυμφορήσει πολλές περιοχές του κέντρου, είναι η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας. Το πρώτο τμήμα Γραμμής 4 του Μετρό «Άλσος Βεΐκου – Γουδή”, έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξυπηρετήσει πολλές πυκνοκατοικημένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

Η νέα γραμμή, που θα έχει 15 σταθμούς, θα εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό υποδομών: Δικαστήρια, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οργανισμούς, Υπουργεία, Μουσεία. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το φθινόπωρο που θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φρέατος δίπλα στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θα έχουν φτάσει και τα νέα υπερσύγχρονα ΤΒΜ (μετροπόντικες), που κατασκευάζονται εν τω μεταξύ στη Γερμανία.

Ο ένας μετροπόντικας θα ξεκινήσει από το φρέαρ της Κατεχάκη, ο δεύτερος από το φρέαρ της Βεΐκου και θα «συναντηθούν» στον Ευαγγελισμό. Με τη Γραμμή 4 οι πολίτες θα πηγαίνουν από το Γουδή στην Κυψέλη σε 13 λεπτά κι από το Άλσος Βεΐκου στα Εξάρχεια σε 7 λεπτά.

Αντίστοιχα, αναμένεται η έναρξη του διαγωνισμού για την επέκταση της Γραμμής 2 του μετρό προς Ίλιον, με τρεις νέους σταθμούς από Ανθούπολη προς Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο. Η νέα επέκταση θα έχει μήκος 4 χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ καθώς θα περιλαμβάνει και την επέκταση του αμαξοστασίου του Ελαιώνα, κατά 20.000 τ.μ., με υποδομές συντήρησης τροχαίου υλικού.

Σε εξέλιξη Ε65 και Πάτρα – Πύργος
Δύο σημαντικά έργα που αναμένεται να αλλάξουν τον κυκλοφοριακό χάρτη της χώρας, διευκολύνοντας τόσο την πρόσβαση όσο και τις μεταφορές, είναι η ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) αλλά και το οδικό τμήμα Πάτρα – Πύργος της Ολυμπίας Οδού.

Ήδη, οι εργασίες τόσο στο νότιο όσο και το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, προχωρούν ταχύτατα, ενώ μόλις ολοκληρωθεί το έργο θα αποτελέσει μέρος της ευρύτερης διασύνδεσης της Ελλάδας με την Ευρώπη, προσδίδοντας σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη στη χώρα μας.

Από την άλλη πλευρά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2025 προχωρά η κατασκευή του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος, ένα έργο που εντάχθηκε στη σύμβαση της παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού. Με την ένταξη του Πάτρα- Πύργος στο Έργο Παραχώρησης, η Ολυμπία Οδός γίνεται πλέον ο τρίτος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στη χώρα, με συνολικό μήκος 277 χιλιόμετρα. Τα νέα 75 χιλιόμετρα σύγχρονου αυτοκινητόδρομου θα συνδέουν την Περιμετρική Πάτρας με τη βόρεια είσοδο της πόλης του Πύργου.

Σήμερα, η Πατρών-Πύργου είναι ένας παλαιός οδικός άξονας με ιδιαίτερα δυσμενή στατιστικά αναφορικά με την οδική ασφάλεια. Με τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος εκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα θα πραγματοποιούνται πλέον υπό συνθήκες ασφάλειας, άνεσης και εξοικονόμησης χρόνου.

Σε τροχιά υλοποίησης ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής
Τον Ιανουάριο του 2023 δημοπρατείται επίσης ένα από τα σημαντικότερα έργα του σιδηροδρόμου, ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής.

Ένα έργο που με την ολοκλήρωση του θα αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη στη Δυτική Αττική διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών της περιοχής. Η νέα αυτή γραμμή του προαστιακού θα ξεκινά από τα Άνω Λιόσια, θα διασχίζει τον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα και θα τερματίζει στα Μέγαρα, με επτά νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετεί και τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και Ελευσίνας, ενώ θα διευκολύνει, ευρύτερα, τη μετάβαση των εργαζομένων στον μεγάλο αριθμό εταιρειών διανομής, αποθήκευσης και διαμεταφοράς προϊόντων που έχουν την έδρα τους δυτικά της Αθήνας.

Το έργο θα εκτελεστεί στον υφιστάμενο κλάδο γραμμής και αφορά την αναβάθμιση της υπάρχουσας Σιδηροδρομικής Γραμμής Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα: ‘Ανω Λιόσια – Νέος Σ.Σ. Μεγάρων έως τον Π.Σ. Μεγάρων (τμήμα έργου με δικαίωμα προαίρεσης). Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 132, 61 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 106,95 εκατ. ευρώ).

Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιανουαρίου 2023 και δύο μέρες αργότερα θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό έργο που έχει δημοπρατήσει ο ΟΣΕ εδώ και δύο δεκαετίες.

Παράλληλα, προχωράει το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου, συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Έχει υπογραφεί ήδη από την ΕΡΓΟΣΕ η σύμβασης για τις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, με το σχήμα OBERMEYER ΕΛΛΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., κόστους 6,44 εκατ. ευρώ.

Νέας γενιάς υποδομές
Υπενθυμίζεται ότι πέντε σημαντικοί διαγωνισμοί, συνολικού προϋπολογισμού 379 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξεκίνησαν στα τέλη του 2022. Πρόκειται για τα έργα ύδρευσης σε Άρτα – Πρέβεζα – Λευκάδα – Αιτωλοακαρνανία, την κατασκευή του φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο, εγγειοβελτιωτικά έργα στην Αιτωλοακαρνανία, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα στο Νομό Λασιθίου Κρήτης και αντιπλημμυρικά έργα στον Δήμο Λουτρακίου.

Στα έργα νέας γενιάς συγκαταλέγονται επίσης οι σημαντικές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, που προσεγγίζουν το 1,5 δισ. ευρώ.

Σε διαβούλευση logistics park κόστους 244,2 εκατ. στον Ασπρόπυργο

Αίτημα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της για δημιουργία logistics park στον Ασπρόπυργο στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων υπέβαλε η εταιρεία «Στριμ Αναπτύξεις Α.Ε.». Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το έργο τέθηκε από την Enterprise Greece σε διαβούλευση έως τις 4 Μαρτίου. Όπως αναφέρουν τα δημοσιευθέντα στοιχεία, η εταιρεία «Στριμ Αναπτύξεις Α.Ε.» κατέθεσε φάκελο-αίτηση για το έργο, ο τίτλος του οποίου είναι «Hull Logistics Park». Σημειώνεται ότι η εταιρεία διοικείται από τους Στέλιο Θεοδοσίου και Κωνστανίνο Μπήτρο, γνωστά στελέχη του ομίλου HIG Capital. O φορέας επιθυμεί την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του ν. 4864/2021 ως «Στρατηγική Επένδυση 1, περίπτωση αα» και αιτείται το κίνητρο της χωροθέτησης (εκπόνηση Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.), του σταθερού φορολογικού συντελεστή και της ταχείας αδειοδότησης (άρθρα 7, 8§1 και 9 του ν. 4864/2021, αντίστοιχα).

Το αντικείμενο και το κόστος του έργου
Πάντοτε σύμφωνα με τα στοιχεία, το έργο έχει ως αντικείμενό του την κατασκευή και λειτουργία ενιαίας πρότυπης υπερσύγχρονης μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και συνδυασμένων μεταφορών, χερσαίων-θαλάσσιων-σιδηροδρομικών (tri-modal). Θα υλοποιηθεί, δε, στην περιοχή του Ασπρόπυργου στη Δυτική Αττική και είναι προϋπολογισμού 244,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, η επένδυση, κατά την περίοδο της λειτουργίας της, αναμένεται να δημιουργήσει 900 νέες θέσεις εργασίας.

Τι θα περιλαμβάνει το «Hull Logistics Park»
Η, επιφάνειας 291 στρεμμάτων, περιοχή επέμβασης βρίσκεται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Διυλιστηρίων, στο 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Η έκταση διαχωρίζεται από την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου σε δύο τμήματα, τμήμα Α (238 στρέμματα) και τμήμα Β, παραλιακό (53 στρέμματα). Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρα, που θα κατασκευαστεί.
Στα δύο προαναφερθέντα τμήματα προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων αποθηκών εμβαδού 122.690 τ.μ., γραφείων επιφάνειας 14 χιλ. τ.μ., τεσσάρων γραφείων αποθηκών έκτασης 10,7 χιλ. τ.μ., χώρων φιλοξενίας οδηγών (1,4 χιλ. τ.μ.), εστιατορίου (χιλίων τ.μ.), 2.416 θέσεων στάθμευσης σε έκταση 60,4 χιλ. τ.μ. και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στις οροφές των αποθηκών συνολικής ισχύος 175.200 Mwh.

Επίσης, η έκταση έχει μέτωπο στον κόλπο της Ελευσίνας, όπου θα κατασκευαστεί προβλήτας πρόσδεσης πλοίων με τα αντίστοιχα λιμενικά έργα και τις απαραίτητες υποδομές για την φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων μέσω θαλάσσης. Ακόμη, η έκταση συνορεύει στα βόρεια με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο (σ.σ. τη σιδηροδρομική γραμμή Θριάσιο-Νέο Ικόνιο), μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η άμεση μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σε χώρες της Ευρώπης. Κατά τους επενδυτές, ο συνδυασμός αυτός, που δίνει στο προτεινόμενο έργο τη δυνατότητα να ενώσει και να εκμεταλλευτεί τα τρία βασικά δίκτυα μεταφορών και περαιτέρω με το αεροδρόμιο, καθιστά εφικτή τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας για τις εταιρείες που θα εδράσουν σε αυτό, καθώς και περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση εκπομπών CO2, ηχορύπανσης, κατανάλωσης μη-ΑΠΕ, κλπ).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Η BriQ Properties απορροφά την Intercontinental International

Συμφωνία με την Intercontinental International (ICI) και την κύρια μέτοχό της, την κυπριακή Ajolico Trading Limited (κατέχει ποσοστό 78,78%), υπέγραψε η BriQ Properties, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η μελλοντική απορρόφηση της Intercontinental International από την BriQ Properties. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από τις δύο εισηγμένες εταιρείες, την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου BriQ Properties περιλάμβανε 26 ακίνητα συνολικής αξίας €130,5 εκατ. και η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ανερχόταν σε €129,3 εκατ., ενώ η ICI στις 30 Ιουνίου 2022 κατείχε 34 ακίνητα – κυρίως καταστήματα και γραφεία – επιφάνειας 52.936 τετραγωνικών μέτρων και η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της ανερχόταν στα 111,2 εκατ. ευρώ.

Τα τρία στάδια προς τη συγχώνευση των δύο εταιρειών
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα βασικά στάδια έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης είναι τα εξής: – Στάδιο πρώτο: Μεταβίβαση δεκαεπτά ακίνητων της ICI στην BriQ έναντι συνολικού τιμήματος 60.577.000 ευρώ. Από το ποσό του τιμήματος πρόκειται να αποπληρωθούν δανειακές υποχρεώσεις που συνδέονται με τα εν λόγω ακίνητα. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και του ποσού αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων πρόκειται να διανεμηθεί στους μετόχους της ICI δια μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου και διανομής προσωρινού μερίσματος.

– Στάδιο δεύτερο: Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, η Ajolico θα μεταβιβάσει λόγω πώλησης στην BriQ, μετοχές έκδοσης της ICI, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 25,92% του μετοχικού κεφαλαίου της ICI, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τις διανομές του πρώτου σταδίου έναντι ποσού 10.200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της BriQ στην απόληψη μερίσματος της ICI για τη χρήση 2022.

– Στάδιο τρίτο: Κατόπιν της ολοκλήρωσης του δεύτερου σταδίου, τα μέρη θα προχωρήσουν σε συγχώνευση δια απορροφήσεως της ICI από την BriQ, με σχέση ανταλλαγής που έχει καταρχήν συμφωνηθεί ως μία μετοχή έκδοσης ICI για κάθε 1,41787307238 νέες μετοχές έκδοσης BriQ, ενώ οι μέτοχοι της BriQ θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών που κατέχουν. Η σχέση ανταλλαγής θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών κειμένων και θα τελεί υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης του δίκαιου και ευλόγου της από τους ορκωτούς ελεγκτές που θα οριστούν όπως προβλέπεται από την κειμένη νομοθεσία.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, το καθένα από τα παραπάνω στάδια τελεί υπό σχετικές και αντίστοιχες για όμοιες συναλλαγές αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Alpha Bank ενεργεί ως κοινός χρηματοοικονομικός σύμβουλος των BriQ, Ajolico και ICI, η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της BriQ και η δικηγορική εταιρεία Μαχάς και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της ICI.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

To κοινό project της οικογένειας Γούτου, της Cedar Capital και της Taconic Capital στην Ερμιόνη

Ένα από τα μεγαλύτερα spa στην Ευρώπη συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. πρόκειται να δημιουργηθεί στην τοποθεσία Πετροθάλασσα που βρίσκεται στην Ερμιόνη Αργολίδας, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ που είναι προγραμματισμένη στην έκταση των 75 στρεμμάτων στην περιοχή που βρισκόταν κατά το παρελθόν το ξενοδοχείο Costa Perla. Στην έκταση και στην επένδυση αυτή εκτός από την οικογένεια Γούτου που διατηρεί ως συμμετοχή το 33%, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή λόγω και του γεγονότος ότι έλκει την καταγωγή της από εκεί, το υπόλοιπο μέρος της συγκεκριμένης επένδυσης και ιδιοκτησίας μοιράζεται σύμφωνα με πληροφορίες του Build μεταξύ των Τaconic Capital και Cedar Capital Partners.

Πολυτελές ξενοδοχείο και κατοικίες
Στο σημείο θα δημιουργηθεί ένα πολυτελές τουριστικό συγκρότημα με ξενοδοχείο και κατοικίες προς πώληση, με διαχειριστή έναν από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους του κόσμου, ο οποίος θα λανσάρει στην περιοχή το πολυτελές brand φιλοξενίας που διατηρεί. Το σημείο της επένδυσης θεωρείται κομβικό καθότι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 7 ναυτικών μιλίων από τις Σπέτσες και από την Ύδρα, ενώ έχει νότιο προσανατολισμό γεγονός που το καθιστά προστατευμένο από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Στην τοποθεσία που θα υλοποιηθεί η επένδυση, υφίσταται αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείο Costa Perla, με δομημένη επιφάνεια 12.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα κατεδαφιστεί.

Στη θέση του θα δημιουργηθεί ένα νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων με επιφάνεια δόμησης 8.000 τ.μ. και 10 βίλες προς πώληση με επιφάνεια δόμησης 8.000 τ.μ. από τις οποίες η καθεμία θα έχει επιφάνεια περίπου 800 τ.μ. Η Taconic Capital αποτελεί μια παγκόσμια θεσμική επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1999 από δύο πρώην συνεργάτες της Goldman Sachs τους Frank Brosens και Ken Brody. Σε ό,τι αφορά την Cedar Capital Partners τοποθετείται επενδυτικά αποκλειστικά στον τομέα της φιλοξενίας με επενδύσεις σε σημαντικά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο όπως το Monte Carlo Grand του Μονακό και τοποθέτηση ύψους 200 εκατ. ευρώ το 2004, το The Savoy του Λονδίνου με τοποθέτηση 220 εκατ. ευρώ την ίδια χρονιά, το Palazzo Ricasoli της Φλωρεντίας το 2001, το Gansevoort Meatpacking της Νέας Υόρκης. Από την ίδρυσή του, οι επενδυτές της Cedar Capital έχουν αποκτήσει ξενοδοχεία αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Γνώριμη στην Ελλάδα από τη συμμετοχή της στο Angsana Corfu
Η Cedar Capital δεν είναι άγνωστη στην Ελλάδα, καθότι είναι ο επενδυτικός βραχίονας της York Capital, ο οποίος ενεργοποιήθηκε στον εγχώριο τουριστικό τομέα το 2021, συνεπενδύοντας με την ελληνικών συμφερόντων Raven International στο ξενοδοχείο Angsana Corfu της Κέρκυρας, σε μία τοποθέτηση συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη έκταση αποκτήθηκε από την οικογένεια Γούτου που διατηρεί το γνωστό γραφείο Golden Land Goutos και λειτουργούσε υπό την ευθύνη operator ως ξενοδοχείο δυναμικότητας τεσσάρων αστέρων. Στη νέα του μορφή θα διαθέτει εκτός από κεντρική μαρίνα ελλιμενισμού και επιμέρους πλωτές μαρίνες για κάθε μία από τις βίλες. Το συνολικό μήκος της παραλίας είναι 1.200 μέτρα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Alumil: Πού βάζει τον πήχη για τους στόχους ESG

Τους στόχους και τις ενέργειες της Alumil για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση αποτυπώνει το νέο τριετές πλάνο ESG που δημοσιοποίησε πρόσφατα η εταιρεία, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση που θέλει τις επιχειρήσεις και τα στελέχη C-Level να αξιολογούν τη βιωσιμότητα ως την πιο σημαντική προτεραιότητα και να αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε βιώσιμες πρακτικές. Ως μία από τις πλέον προηγμένες εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο και μία από τις 35 εταιρείες που είναι εισηγμένες στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Alumil θέτει ολοένα και υψηλότερους στόχους στους τομείς του ESG, φέρνοντας την ενίσχυση της βιωσιμότητας στο επίκεντρο της λειτουργίας της και ανάγοντάς την σε κορυφαία προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας, με τις ενέργειές της να εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη χρήση καθαρότερων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επενδύσεις 13 εκατ. στον τομέα παραγωγής πράσινης ενέργειας
Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τον νέο κλιματικό νόμο, ένας από τους πιο φιλόδοξους στόχους που θέτει η Alumil στο νέο της πλάνο ESG, είναι η μετατροπή της σε περιβαλλοντικά ουδέτερη εταιρεία έως το 2030. Για να το πετύχει αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, με τη χρήση πράσινου, ανακυκλωμένου αλουμινίου, και κυρίως στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Στο πλαίσιο των στόχων ESG που έχει θέσει η εταιρεία με ορίζοντα το 2030, προγραμματίζονται επενδύσεις ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα παραγωγής πράσινης ενέργειας που προβλέπουν την εγκατάσταση σταθμού φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 20MW. Μέσω του σταθμού που υπολογίζεται ότι θα παράγει 27GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, η Alumil φιλοδοξεί να πετύχει πάγιες επιδιώξεις της, όπως η κάλυψη των ετήσιων ενεργειακών αναγκών της σε ποσοστό 82% και η σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Αυτή τη στιγμή μάλιστα, η εταιρεία μελετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την εφαρμογή της στις εγκαταστάσεις της στο Κιλκίς έως το τέλος του 2023.

Ο στόχος για τις ΑΠΕ
Σε ό,τι αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο ενδιάμεσος στόχος που θέτει η Alumil είναι αύξηση κατά 38% της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις εγκαταστάσεις της έως το 2025. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι από το 2013 η εταιρεία έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στο χυτήριό της, μέσω των οποίων επιτυγχάνει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 90 τόνους σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο. Επιπλέον, το 2021 η Alumil είχε προχωρήσει στην εγκατάσταση 218 φωτοβολταϊκών πάνελ συνολικής ισχύος 50KW στα γραφεία της στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, βοηθώντας στο να μειωθεί περαιτέρω το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας κατά περίπου 35 τόνους σε ετήσια βάση.

Η συνεισφορά στο πρόγραμμα Flex2Energy
Παράλληλα, η Alumil είναι μία από τις έξι ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν ενεργά στο εμβληματικό για τον τομέα της ενέργειας, ευρωπαϊκό έργο Flex2Energy. Ένα καινοτόμο έργο με προϋπολογισμό 21,2 εκατ., που χρηματοδοτείται με 15,7 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την εγκατάσταση του πρώτου εργοστασίου παραγωγής εύκαμπτων διάφανων φωτοβολταϊκών, το οποίο αποτελεί το μέλλον της Ευρώπης για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και ενεργειακά αυτόνομων κτιρίων, αλλά και για την δημιουργία της πράσινης βιομηχανίας. Η συμβολή της Alumil στην εκπλήρωση των στόχων του Flex2Energy είναι κομβικής σημασίας, καθώς έχει αναλάβει τον σχεδιασμό νέου συστήματος υαλοπετάσματος το οποίο θα φιλοξενεί καινοτόμα οργανικά φωτοβολταϊκά συστήματα και τη δοκιμαστική εφαρμογή της συνολικής λύσης σε κτίριο στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κιλκίς.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

«ΟΚ» για τους περιβαλλοντικούς όρους του νέου retail park των Ten Brinke και Trade Estates στην Πάτρα

Εγκρίθηκαν, όπως ανακοινώθηκε επίσηµα, οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία νέου εµπορικού πάρκου κοντά στο λιµάνι της Πάτρας, το οποίο αποτελεί επένδυση σπουδαίων ελληνικών εταιρειών του real estate. Μετά και από αυτήν την εξέλιξη θα προχωρήσει η διαδικασία της αδειοδότησης και, έπειτα, η κατασκευή του έργου, το οποίο προτίθεται να αναπτύξει και
να λειτουργήσει η εταιρεία Polikenko Ανάπτυξη και Εκµετάλλευση Ακινήτων, Μονοπρόσωπη Α.Ε. µε τον δ.τ. Polikenco SA. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της, ολλανδικών συµφερόντων, Ten Brinke, ενώ το 50% της ανήκει στον όµιλο Φουρλή. Οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν αφορούν σε νέο ισόγειο κτιριακό συγκρότηµα εµπορικών καταστηµάτων µε υπόγειο σε εξαιρετικό, στρατηγικά, σηµείο και συγκεκριµένα στην συµβολή των οδών Ακτή Δυµαίων και Ανθείας, εντός του οικισµού Ιτεών, απέναντι από το νέο λιµάνι της πρωτεύουσας της Αχαΐας. Το οικόπεδο, στο οποίο υπήρχε εργοστάσιο συγκολλητής ξυλείας της, πτωχευµένης πια, βιοµηχανίας ξύλου ΑΒΕΞ που έχει κατεδαφιστεί, αποκτήθηκε από την Polikenko το 2020.

Το retail park
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Ten Brinke και η Trade Estates, η
νέα εταιρεία real estate του οµίλου Φουρλή, σχεδιάζουν να δηµιουργήσουν εµπορικό πάρκο στο ακίνητο και ότι ήδη υπάρχει συµφωνία ο όµιλος Φουρλή να λειτουργήσει εκεί ένα µεσαίου µεγέθους κατάστηµα ΙΚΕΑ. Εκτός από το κατάστηµα ΙΚΕΑ, στο νέο εµπορικό πάρκο θα αναπτυχθούν ακόµη τέσσερα καταστήµατα. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται ότι θα φθάσει τα 20 εκατοµµύρια ευρώ περίπου.

Ο χώρος
Σύµφωνα µε τα δηµοσιευθέντα στοιχεία, το υπό εξέταση συγκρότηµα χωρίζεται σε δύο ισόγεια κτίρια καταστηµάτων µε ενοποιηµένα υπόγεια και ένα τρίτο µικρότερο όγκο ανάµεσά τους. Τα δύο κτίρια τοποθετούνται παράλληλα σε απόσταση µεταξύ τους, δηµιουργώντας µια υπαίθρια εµπορική στοά, όπου προβλέπονται οι είσοδοι των καταστηµάτων. Το συνολικό εµβαδόν της δραστηριότητας διαµορφώνεται στα 21.186,96 m2 (το εµβαδόν δόµησης της δραστηριότητας διαµορφώνεται στα 9.151,99 m2 , ενώ αντίστοιχα το εµβαδόν των υπόγειων χώρων συνολικά διαµορφώνεται στα 12.034,97 m2 συµπεριλαµβανοµένων και των βοηθητικών χώρων). Επίσης, θα διαµορφωθούν και 361 θέσεις πάρκινγκ.

Ο κύριος χώρος στάθµευσης προτείνεται στο δώµα των κτιρίων που ενοποιούνται µε ζεύξεις περάσµατα πεζών και τροχοφόρων, δηµιουργώντας µία ενδιαφέρουσα οροφή της στοάς, µε µεγάλα ανοίγµατα καλυµµένα µε ηµιδιάφανες ελαφρές κατασκευές και φωτοβολταϊκές διατάξεις. Η σύνδεση του δώµατος µε το ισόγειο της στοάς πραγµατοποιείται µέσω δύο ανελκυστήρων και δύο κυλιόµενων κλιµάκων. Προβλέπονται εξωτερικά µεταλλικά κλιµακοστάσια για την άµεση εκκένωση του δώµατος και περιµετρικά φραγµένοι χώροι µε Η/Μ εγκαταστάσεις. Ο υπόλοιπος ακάλυπτος χώρος περιλαµβάνει ράµπα ανόδου-καθόδου προς τον κυρίως χώρο στάθµευσης του δώµατος, δρόµους κυκλοφορίας, αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης, φυτεµένες επιφάνειες, επιπλέον θέσεις στάθµευσης, 1 θέση παραλαβής ογκωδών αντικειµένων και θέσεις φορτηγών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build