Πώς ο όμιλος ΤΙΤΑΝ παραμένει προσηλωμένος στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προστασία των εργαζομένων και τη στήριξη της κοινωνίας

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που εστιάζει στις ελληνικές δραστηριότητες για το 2020 δημοσιεύει ο Επιχειρηματικός Τομέας Ελλάδας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, συμπληρώνοντας τη διαχρονική επικοινωνία οικονομικών και μη-οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου. Σε μία χρονιά γεμάτη προκλήσεις, ο ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα σημείωσε βελτιωμένες επιδόσεις, επιτυγχάνοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του, δίνοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα στην προστασία των εργαζομένων του και τη στήριξη σε τοπικές κοινότητες, συνεργάτες και πελάτες.

Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιριών ΤΙΤΑΝ και ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, της εταιρικής διακυβέρνησης και των επιδόσεων βιώσιμης ανάπτυξης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο για το 2020, καθώς και το όραμα και τις δεσμεύσεις του Τομέα Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Την πλήρη Έκθεση μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Κύρια στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 του Επιχειρηματικού Τομέα Ελλάδας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ:

 • Ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2020 διαμορφώθηκε σε €246,6 εκατ. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €17,2 εκατ.. Τα αποτελέσματα της Εταιρίας ενισχύθηκαν από τις υψηλότερες εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου, τα υψηλά επίπεδα εξαγωγών, την αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις που οφείλονται στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών.
 • Σταθερή προσήλωση στα θέματα Ασφάλειας, με ενίσχυση άνω του 23% των δράσεων ελέγχου, καθώς επίσης και ολοκλήρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων οδικής ασφάλειας για εργαζόμενους και συνεργάτες ΤΙΤΑΝ και ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ.
 • Έμφαση στην Υγεία με τη λήψη δράσεων για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σωματικής, πνευματικής και ψυχικής ευεξίας για τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της πανδημίας.
 • Αύξηση αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στις δραστηριότητές μας και πολλαπλασιασμός των έργων που είχαν ως αποτέλεσμα την αποδοτικότερη λειτουργία των παραγωγικών συγκροτημάτων και τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων.
 • Υλοποίηση νέων επενδύσεων στο πλαίσιο των δράσεων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με στόχο την αύξηση αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές και βιομηχανικές δοκιμές για νέους τύπους τσιμέντου και σκυροδέματος χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.
 • Πιστοποίηση με το ανώτατο σήμα Platinum (Μηδενικά απόβλητα) σύμφωνα με το πρότυπο ‘Zero Waste to Landfill’ για όλα τα εργοστάσια τσιμέντου, επιβραβεύοντας την επιτυχημένη πρακτική εκτροπής από την ταφή των αποβλήτων σε ποσοστό που αγγίζει το 100%.
 • Διαχρονικά άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις εντός των εθνικών και ευρωπαϊκών ορίων και επίτευξη αυστηρών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που θέτει η ίδια η Εταιρία. Οι επιδόσεις και αέριες εκπομπές των εργοστασίων τσιμέντου δημοσιεύονται πλέον σε νέα ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρμα.
 • Επικαιροποίηση της αξιολόγησης κινδύνου βιοποικιλότητας για τα εργοστάσια τσιμέντου και τα λατομεία της Εταιρίας. Έχουν ήδη εκπονηθεί σχέδια διαχείρισης της βιοποικιλότητας για πέντε από τις έξι εγκαταστάσεις, ενώ η έκτη μελέτη πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα.
 • Διατήρηση υψηλού ποσοστού εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες (98%) και πλήθος κοινωνικών δράσεων που εστιάζουν στη σύμπραξη με τις κοινότητες.
 • Συνεχής υποστήριξη των νέων, με πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχολησιμότητάς τους, όπως η ανανέωση 10 Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το 2020 ο ΤΙΤΑΝ προσέφερε 50 θέσεις πρακτικής άσκησης στα κέντρα δραστηριότητας στην Ελλάδα.

«Συνέργειες που πιάνουν τόπο»: Ο όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προάγει τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία

Αναγνωρίζοντας ότι η συνεργασία και η συνένωση δυνάμεων είναι το κλειδί για να πολλαπλασιάζει το θετικό του αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ υλοποιεί την πρωτοβουλία «Συνέργειες που πιάνουν τόπο», με τομείς προτεραιότητας τον άνθρωπο, τις τοπικές κοινότητες και τη φύση. Αυτή τη φορά, το Εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ενώνει τις δυνάμεις του με το Εργοστάσιο της ΕΨΑ στο Βόλο με στόχο να βελτιώνουν διαρκώς το υδάτινο αποτύπωμά τους και να συνεισφέρουν από κοινού στη δημιουργία ενός κόσμου πιο φιλικού και πιο πράσινου για όλους.

Με κορυφαία προτεραιότητα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την τοπική κοινωνία του Βόλου, οι δύο βιομηχανίες υιοθετούν καλή πρακτική που έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση και προστασία των υδάτινων πόρων και την αναβάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των δύο Εργοστασίων. Πιο συγκεκριμένα, το Εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο παραλαμβάνει μέσω σωληνογραμμών το βιολογικά επεξεργασμένο νερό που αποβάλλεται από την παραγωγή της ΕΨΑ για την επαναχρησιμοποίησή του κατά τη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση φρέσκου νερού που αγγίζει τα 30.000 μ3 το χρόνο, προστατεύοντας έτσι το πολύτιμο αυτό αγαθό προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέργεια του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με την ΕΨΑ έρχεται να προστεθεί στην πρώτη «Συνέργεια που πιάνει τόπο» με την KNAUF AQUAPANEL, σε μια από κοινού προσπάθεια των μεγαλύτερων βιομηχανιών της περιοχής της Μαγνησίας να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Επέκταση δικτύου φυσικού αεριού στην κεντρική Μακεδονία

Τα τελευταία χρόνια, το φυσικό αέριο πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή όλων μας, καθώς κάθε χρονιά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες αλλά και οικιακοί χρήστες στρέφονται σε αυτό.

Η αυξανόμενη ζήτηση για αυτή την εναλλακτική φυσική πηγή ενέργειας έχει ως φυσικό επακόλουθο την επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής του φυσικού αερίου στους τελικούς καταναλωτές, γεγονός που οδηγεί και στην αλλαγή του εθνικού ενεργειακού χάρτη. Η Κεντρική Μακεδονία είναι μια από τις περιφέρειες στις οποίες θα επεκταθεί το δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου. Δεν είναι τυχαίο που τόσο η ΕΔΑ ΘΕΣΣ όσο και η ΔΕΔΑ την έχουν εντάξει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό τους για την πενταετία 2021-2025.

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, έπειτα από την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, κ. Λεωνίδα Μπακούρα, και τη σύμφωνη γνώμη των μετόχων ΔΕΠΑ Υποδομών και Eni gas e luce, υπέβαλε στη ΡΑΕ το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης & Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2025, ύψους 158,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 96.8 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με αυτό, τα κύρια σημεία του αναπτυξιακού προγράμματος είναι:

 • Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας από το 64% που είναι σήμερα στο 77%.
 • Επενδύσεις ύψους 141,1 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη, ενίσχυση των υποδομών του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, αλλά και για τη σύνδεση 90.350 νέων καταναλωτών.
 • Επενδύσεις ύψους 8,8 εκατ. ευρώ σε πληροφοριακά συστήματα, νέες τεχνολογίες και άλλες επιχειρησιακές απαιτήσεις, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρίας.
 • Επενδύσεις ύψους 8,3 εκατ. ευρώ για να υλοποιηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο εγκατάστασης 136 χιλ. ευφυών μετρητών και να αναπτυχθούν ευφυή συστήματα μέτρησης.
 • Πολιτική μερισμάτων με δίκαιη και σταθερή απόδοση προς τους μετόχους της εταιρίας, η οποία εγγυάται τη διανομή μερίσματος ετησίως.
 • Παροχή προαιρετικών υπηρεσιών προς άλλους διαχειριστές και διάδοση της προηγμένης τεχνογνωσίας.
 • Πρόγραμμα μείωσης εκπομπών μεθανίου, εισάγοντας νέες τεχνολογίες και συνεργασίες με Ευρωπαίους Διαχειριστές, για την προληπτική αντιμετώπιση διαρροών στο δίκτυο διανομής. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται το επίπεδο ασφάλειας του δικτύου διανομής και περιορίζεται το κόστος συντήρησης.
 • Διασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων στις υποδομές φυσικού αερίου, στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικά όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, και με στόχο την ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών των καταναλωτών, το δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου θα επεκταθεί μέχρι το 2025 στις εξής περιοχές: Δήμο Θέρμης (Κάτω Σχολάρι), Δήμο Θερμαϊκού (Μεσημέρι), Δήμο Δέλτα (Ν. Μάλγαρα, Κύμινα, Ανατολικό), Δήμο Βόλβης (Σταυρό, Ασπροβάλτα), Δήμο Χαλκηδόνος (Άγιο Αθανάσιο, Χαλκηδόνα, Γέφυρα, Βαθύλακο), Δήμο Ωραιοκάστρου (Λητή, Δρυμό, Μελισσοχώρι, Πεντάλοφο, Νεοχωρούδα) και Δήμο Λαγκαδά (Λαγυνά, Σοχό, Ζαγκλιβέρι).

Σύμφωνα με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό, για την επέκταση του δικτύου διανομής θα κατασκευαστούν 279 km δικτύων χαμηλής πίεσης (4 bar) και 51,8 km δικτύων μέσης πίεσης (19 bar) μέχρι το 2025. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των δικτύων διανομής και τις ενέργειες προώθησης, ο αριθμός των νέων συνδέσεων στην περιοχή αναμένεται να φτάσει τις 60.100.

Με την υλοποίηση αυτού τού του σχεδιασμού, ο οποίος έχει μεγάλο κατασκευαστικό ενδιαφέρον, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στοχεύει στην ενίσχυση της συμβολής της εταιρίας στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΕΔΑ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ σε ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, το δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την ακρίβεια, και η ΔΕΔΑ θα προβεί σε επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρόγραμμά της εταιρίας, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, όπου αναμένεται ότι θα τροφοδοτηθούν πάνω από 68.000 νέοι καταναλωτές φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η τροφοδοσία 34 πόλεων στις εν λόγω Περιφέρειες εκ των οποίων οι 6 βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία.

Ο κ. Μάριος Τσάκας, CEO της ΔΕΔΑ, αναφερόμενος στην επέκταση του φυσικού αερίου στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στο αναπτυξιακό πλάνο της ΔΕΔΑ, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2025, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει ξεχωριστή θέση. Τα μεγάλα έργα υποδομών, που θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται το καλοκαίρι του 2021, θα φέρουν το φυσικό αέριο στην Αλεξάνδρεια, τη Βέροια, τα Γιαννιτσά, την Κατερίνη, το Κιλκίς και τις Σέρρες, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού ύψους 46,6 εκατ. ευρώ (από ίδια και δανειακά κεφάλαια, καθώς και από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας) που θα τονώσουν την τοπική οικονομία και θα ενισχύσουν σημαντικά την απασχόληση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο σχεδιασμός μας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι φιλόδοξος: προβλέπει την κατασκευή συνολικά 338 χιλιομέτρων δικτύου διανομής φυσικού αερίου και τουλάχιστον 12.500 συνδέσεις καταναλωτών που θα καλύψουν σε μεγάλο ποσοστό τις ενεργειακές ανάγκες που έχουν τα νοικοκυριά, οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, αλλά και τα νοσοκομεία όπως και τα σχολεία. Η επιλογή τόσο των πόλεων όσο και των δρόμων όπου θα κατασκευαστούν τα δίκτυα της ΔΕΔΑ, δεν γίνεται αυστηρά με οικονομοτεχνικά κριτήρια, αλλά και με κριτήρια κοινωνικά. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθούν όλες οι εναλλακτικές δυνατότητες τροφοδοσίας ώστε το φυσικό αέριο να φθάσει με ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμη και σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες από τα δίκτυα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, όπως είναι η Βέροια και τα Γιαννιτσά όπου η τροφοδοσία θα γίνει μέσω μεταφοράς Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG). Είναι ένα έργο που η τοπική κοινωνία περίμενε χρόνια και, επιτέλους, γίνεται πραγματικότητα».

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη «τρέχουν» οι διαγωνισμοί για την επέκταση του δικτύου διανομής σε Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη και Αλεξάνδρεια, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης για τη Βέροια και τα Γιαννιτσά.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ο κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στάθηκε στο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη σημασία της επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Κεντρική Μακεδονία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι στρατηγικές μας επιλογές στα θέματα που αφορούν την ενέργεια είναι απόλυτα συνυφασμένες με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης που έχουμε εκπονήσει για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ένα πρωτοποριακό, ολοκληρωμένο Σχέδιο βασισμένο στις αρχές της περιβαλλοντικής αειφορίας, που προτείνει έξυπνες πολιτικές και συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και της ποιότητας των πολιτών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Βασικοί άξονες του που αποτελούν κομβικές μας προτεραιότητες είναι η ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων, αλλά και η αντικατάσταση των κεντρικών συστημάτων θέρμανσης. Επομένως δεν θα ήταν δυνατόν να μην υποστηρίζουμε ένθερμα την ευρεία χρήση μιας καθαρής, φιλικής προς το περιβάλλον και φθηνής πηγής ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο. Ο προγραμματισμός μας έχει ισχυρά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι εξασφαλίζοντας σημαντικούς πόρους για την κατασκευή και την επέκταση του δικτύου παροχής φυσικού αερίου στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύουμε παράλληλα την οικονομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κινούμαστε γρήγορα, ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να είναι ανάμεσα στις τρεις πρώτες Περιφέρειες που τα αστικά κέντρα τους θα αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο».

Λιμάνι Θες/Νικης: Στην τελική ευθεία η επέκταση του 6ου προβλήτα

Λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής του θέσης και των πολύ καλών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι διαμετακομιστικού εμπορίου της Ελλάδας, ενώ εξυπηρετεί τις ανάγκες περίπου 15 εκατ. κατοίκων της διεθνούς ενδοχώρας του. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει είναι 1,5 εκατ. m2, ενώ εκτείνεται σε μήκος 3,5 km. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του, σε αυτές περιλαμβάνονται 6 προβλήτες, κρηπιδώματα μήκους 6.200 m, με βύθισμα της θάλασσας έμπροσθεν αυτών έως 12 m, καθώς και ανοικτοί και κλειστοί αποθηκευτικοί χώροι συνολικής επιφάνειας 600.000 m2, οι οποίες εξυπηρετούν όλα τα είδη των φορτίων και την επιβατική κίνηση. Επίσης, διαθέτει και εγκαταστάσεις για τη διακίνηση υγρών καυσίμων και συνδέεται με τον διασυνοριακό αγωγό μεταφοράς υγρών καυσίμων, ενώ βρίσκεται κοντά στον διεθνή αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου.

Μέχρι σήμερα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι εφικτή η αγκυροβόληση μόνο πλοίων τροφοδοτικών γραμμών, εξαιτίας του μικρού βάθους που έχει ο λιμένας στο δυτικό τμήμα του 6ου προβλήτα (κρηπίδωμα 26), όπου και λειτουργεί ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ). Αυτό όμως πρόκειται να αλλάξει με την επέκταση του 6ου προβλήτα, η οποία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο ώστε να μπορεί το λιμάνι να «υποδέχεται» και πλοία μεγαλύτερου βυθίσματος και χωρητικότητας, τύπου «Super Post New Panamax», ενώ θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό ο χώρος για την εναπόθεση κοντέινερ τα οποία θα φορτοκεκφορτώνονται από τα μεγάλα πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΟΛΘ θα τοποθετηθεί στον χάρτη των κύριων γραμμών.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επέκταση της λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής εργασίες:

 • Κατασκευή ενός νέου επιπρόσθετου κρηπιδότοιχου, ως ευθεία προέκταση του υπάρχοντος κρηπιδότοιχου 26, μήκους 513 m, εκ των οποίων τα 470 m θα παρέχουν ελάχιστο βάθος 17,7 m από τη Μέση Στάθμη Θαλάσσης (ΜΣΘ), από τα 12 m που είναι σήμερα.
 • Κατασκευή επιπρόσθετου χερσαίας ζώνης, πλάτους 306.5 m, κατά μήκους του νέου πρόσθετου κρηπιδότοιχου.
 • Κατασκευή όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργικότητα του νέου κρηπιδότοιχου και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης.

Το εν λόγω έργο αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε., βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Ανεξάρτητοι μηχανικοί στο έργο είναι το εταιρικό σχήμα Salfo & Associates, Aecom Limited, Σαμαράς & Συνεργάτες-Σύμβουλοι Μηχανικοί, ενώ Project Manager του έργου είναι η Hill International με τη Rogan and Associates στο ρόλο του μελετητή. Ο κ. Δημήτρης Σαμαράς, Πρόεδρος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», στάθηκε στην ευκαιρία της ανάπτυξης του λιμένα Θεσσαλονίκης αλλά και στη σημασία του ρόλου του ανεξάρτητου μηχανικού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης μετά την ιδιωτικοποίησή του έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί σ’ έναν από τους πλέον ισχυρούς “παίκτες” στα Βαλκάνια, αλλά και στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας δεδομένης όχι μόνο της πλεονεκτικής γεωγραφικής του θέσης, αλλά και λόγω του Έργου της επέκτασης της λιμενικής υποδομής του 6ου Προβλήτα.

Η “Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ” συμμετέχει στον ιδιαίτερης σημασίας ρόλο του Ανεξάρτητου Μηχανικού, με παροχή τεχνικών συμβουλευτικών καθηκόντων και υπηρεσιών, ελέγχου της πληρότητας και έγκρισης των μελετών, καθώς και της προόδου και της απόδοσης του Έργου, με το εταιρικό σχήμα “Salfo & Associates”, “Aecom Limited” και “Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί”, εξετάζοντας και εγκρίνοντας τις μελέτες, διαπιστώνοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα και τους νόμους, επιθεωρώντας το Έργο, επιβλέποντας την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τόσο για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου όσο και του παραχωρησιούχου του Λιμανιού. Ο ρόλος του Ανεξάρτητου Μηχανικού (Independent Engineer) -απαραίτητος σ’ όλα τα έργα παραχώρησης- είναι καταλυτικής σημασίας τόσο για τις μελέτες (η πληρότητα και ορθότητα των οποίων θα αποτελέσει βάση για την ορθή υλοποίηση του Έργου), όσο και για την πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμένου κόστους, η διαχείριση, του οποίου συμβάλλει καθοριστικά σε άμεσα και ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης υψηλής κερδοφορίας, χαμηλών αναγκών κεφαλαίου κίνησης και μηδενικού δανεισμού του Λιμένα».

ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ 5 ΣΧΗΜΑΤΑ
Ο διαγωνισμός για την επέκταση του 6ου προβλήτα, ένα έργο προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019, όποτε και προκηρύχθηκε το 1ο στάδιο, αυτό της προεπιλογής για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου. Στις 5 Φεβρουαρίου του 2021 ολοκληρώθηκε και το 2ο στάδιο του διαγωνισμού με την υποβολή δεσμευτικών τεχνικών και οικονομικών προσφορών από προεπιλεγμένους υποψήφιους. Τα επιχειρηματικά σχήματα που κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΟΛΘ Α.Ε., είναι τα εξής:

1. ARCHIRODON GROUP NV
2. Σύμπραξη INTRAKAT CONSTRUCTIONS SA – INTERCANTIERI VITTADELLO SPA–SALES SPA
3. Κοινοπραξία MYTILINAIOS SA – ROVER MARITIME SL – HDK SA
4. Κοινοπραξία AVAX SA – ETERMAR SA – NV BESIX SA
5. Κοινοπραξία ACCIONA CONSTRUCCION SA – DREDGING INTERNATIONAL NV.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, οι εργασίες κατασκευής για την επέκταση του 6ου προβλήτα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 36 μηνών από την έναρξή τους. Αν οι διαδικασίες προχωρήσουν χωρίς να υπάρξουν τυχόν κωλύματα, τότε οι εργασίες για την επέκταση του 6ου προβλήτα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2024.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος μίλησε για τα οφέλη της επέκτασης του 6ου προβλήτα για τη Θεσσαλονίκη και το λιμάνι, σε συνδυασμό με το νέο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και το μετρό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η ολοκλήρωση αυτών των υποδομών (σ.σ.: επέκταση 6ου προβλήτα, αεροδρόμιο, μετρό) αναβαθμίζει τις δυνατότητες αλλά και τον ρόλο της Θεσσαλονίκης, καθώς την εντάσσει σε νέα δίκτυα ή ενισχύει τη θέση της στα υπάρχοντα. Μέσα από αυτά τα έργα παίρνει σάρκα και οστά το όραμα μιας πόλης που αξιοποιεί στο έπακρο τη γεωγραφική της θέση και με νέα αισιοδοξία σχεδιάζει το μέλλον. Ένα μέλλον που περνά μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς διεθνώς εμπορεύσιμους –τουρισμός, ναυτιλιακά, εξαγωγές, βιομηχανία, καινοτομία και τεχνολογία.

Τη μετατρέπει σε αυτό που ήταν για πολλούς αιώνες, έναν κόμβο με ιδιαίτερη σημασία που ξέφευγε από τα στενά τοπικά όρια. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε πρωταγωνιστή της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών. Η επέκταση του 6ου προβλήτα τριπλασιάζει σχεδόν τη χωρητικότητα σε κοντέινερ και τα υπόλοιπα έργα στον χώρο θα δώσουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων μεγαλύτερου μεγέθους και την προσέλκυση κύριων γραμμών. Μια τέτοια εξέλιξη συμπαρασύρει θετικά όλες τις συναφείς δραστηριότητες: logistics, μεταφορές κ.ο.κ.».

Στη σημασία της επέκτασης και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που απορρέουν από αυτή, τόσο για το ίδιο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης όσο και για την οικονομία και την κοινωνία, στάθηκε και ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΛΘ Α.Ε. Όπως υπογράμμισε: «Το συγκριτικό πλεονέκτημα του Λιμένα της Θεσσαλονίκης είναι η στρατηγική του θέση καθώς αποτελεί την κύρια θαλάσσια πύλη της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του λιμένα και την εδραίωση του σε κόμβο Συνδυασμένων Μεταφορών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί η επέκταση του 6ου Προβλήτα.

Η ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης του 6ου Προβλήτα επιτρέπει στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης να αξιοποιήσει στο έπακρο το συγκριτικό του πλεονέκτημα, υπερδιπλασιάζει τη χωρητικότητα του Λιμανιού και του δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί απευθείας πλοία κύριων γραμμών χωρητικότητας έως 24,000 TEUs. Η υλοποίηση της Επέκτασης του 6ου Προβλήτα έχει ποικίλα οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Λιμανιού και η ενίσχυση της θέσης του στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και τον κλάδο της εφοδιαστικής.

Παράλληλα δημιουργεί ισχυρά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας όχι μόνο στο λιμάνι αλλά και σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τις λιμενικές δραστηριότητες και προσελκύει το ενδιαφέρον εταιρειών παροχής συναφών υπηρεσιών που ενισχύουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα της τοπικής και εθνικής οικονομίας».

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο, υπερδιπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη

Αύξηση του κύκλου εργασιών, των λειτουργικών κερδών (EBITDA) το πρώτο εξάμηνο του 2021, με σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών, ανακοίνωσε ο όμιλος Titan Cement International SA για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, ο όγκος των πωλήσεων κινήθηκε ανοδικά σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις τσιμέντου και κλίνκερ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 11% χάρη λόγω αύξησης της ζήτησης στις περισσότερες αγορές. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 4% και 5% αντίστοιχα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €821,1εκ., παρουσιάζοντας άνοδο 4,4% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, χάρη στη βελτίωση όγκων και τιμών. Η εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου και των συνδεδεμένων με αυτό νομισμάτων περιόρισαν την αύξηση του κύκλου εργασιών σε ευρώ. Σε τοπικά νομίσματα η αύξηση ήταν 11,7%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €142,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% (και 10,3% σε τοπικά νομίσματα), καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας και ναύλων λειτούργησε ανασταλτικά.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα €58,0 εκ. έναντι €22,4 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, υποβοηθούμενα από τη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Αξίζει να σημειωθεί ώστε να δοθεί μια πληρέστερη εικόνα, ότι οι περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος δεν ήταν μεταξύ των περιοχών που είχαν δεχτεί ισχυρό πλήγμα στις αρχές της πανδημίας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2020 είχαν επιδείξει ανθεκτικότητα και είχαν βελτιωθεί σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων το Α’ εξάμηνο 2021

ΗΠΑ
Τα θεμελιώδη μεγέθη στις αγορές των ΗΠΑ διατήρησαν τη δυναμική τους το πρώτο εξάμηνο του έτους. Εν μέσω ενός θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η ζήτηση ενισχύεται αφενός μεν λόγω των ισχυρών τάσεων της αγοράς κατοικιών, η οποία ευνοείται από τα χαμηλά επιτόκια και την έλλειψη διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών, αφετέρου δε λόγω των αυξανόμενων έργων υποδομής. Η ανάπτυξη στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και η ζήτηση εξακολούθησε να κινείται ανοδικά στη Φλόριντα, με τις τάσεις να διαφοροποιούνται στις κατά τόπους περιοχές. Η αγορά στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τις θετικές ενδείξεις που παρατηρήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους. Συνολικά, η στενότητα της αγοράς αποτυπώθηκε στην αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και γενικά της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε 10,2% σε δολάρια ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αλλά σε ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (+0,8%) στα €479,3 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €81,2 εκ. (αύξηση 1,9% σε δολάρια ΗΠΑ), ενώ σε Ευρώ μειώθηκαν κατά 6,8% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Αυτή η απόκλιση οφείλεται στο υψηλότερο κόστος συντήρησης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς επίσης στα αυξημένα κόστη μεταφορών και εργασίας.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη
Στην Ελλάδα οι ενθαρρυντικές τάσεις της ζήτησης που παρατηρήθηκαν το 2020 συνεχίστηκαν και το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενισχύοντας την άποψη ότι ο κλάδος εισέρχεται σε αναπτυξιακό κύκλο. Έπειτα από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, η ζήτηση εξακολούθησε να αυξάνεται. Ο κλάδος κατοικιών κινήθηκε ανοδικά στα κύρια αστικά κέντρα, ενώ πολλά περιφερειακά κατασκευαστικά έργα και ιδιωτικές επενδύσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, γεγονός που αντισταθμίζει την ήπια κάμψη που παρατηρείται στα έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό. Η θετική πορεία της αγοράς επέτρεψε αύξηση των τιμών, περιορίζοντας τις συνέπειες των υψηλότερων τιμών ενέργειας και ναύλων. Οι εξαγωγές του Ομίλου επίσης αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη της ζήτησης στις αγορές που εξυπηρετεί το δίκτυο του Ομίλου. Ωστόσο, τα περιθώρια των εξαγωγών επλήγησαν λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ και λόγω αύξησης των ναύλων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 17,4% και ανήλθε σε €133,5 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €17 εκ. έναντι €8,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Νοτιοανατολική Ευρώπη
Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα με τις πωλήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε όλες τις αγορές της περιοχής. Αν και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, ιδιαίτερα της ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν τα περιθώρια κέρδους, οι συνολικές επιδόσεις διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα χάρη στη μεγαλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των εργοστασίων. Η κατασκευαστική δραστηριότητα τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορικά ακίνητα, που αποτελούν τις κύριες πηγές ζήτησης, διατήρησαν τη δυναμική τους στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Ο κύκλος εργασιών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά αυξήθηκε κατά 14,1% και ανήλθε σε €132,3 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,5% στα €42 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ανατολική Μεσόγειος
Η κατανάλωση τσιμέντου στην Αίγυπτο παρέμεινε αμετάβλητη το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, την περίοδο Μαρτίου και Απριλίου, πριν ξεκινήσει το Ραμαζάνι η αγορά κατέγραψε ήπια αύξηση. Οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών και τα έργα ανάπτυξης των Νέων Πόλεων συνέχισαν να στηρίζουν την ζήτηση. Από τις αρχές του έτους σημειώθηκε σημαντική βελτίωση των τιμών, οι οποίες βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών αντιστάθμισε εν μέρει τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η Αίγυπτος κατέγραψε περιορισμένα θετικά λειτουργικά κέρδη (EBITDA) το Α’ εξάμηνο του έτους.

Στην Τουρκία, οι εγχώριες πωλήσεις της Adocim αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι με παράλληλη αύξηση και των τιμών, γεγονός που αντανακλά την πλήρη κάλυψη της προσφοράς από την αυξημένη ζήτηση. Οι επενδύσεις στις κατασκευές νέων κατοικιών εξακολουθούν να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τις αποταμιεύσεις, να εξυπηρετούν τις ανάγκες στέγασης του αυξανόμενου πληθυσμού και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων αντισεισμικών κανονισμών. Επιπλέον, το πλήθος των ιδιωτικών επενδύσεων σε μικρής κλίμακας έργα στους κλάδους της μεταποίησης και της βιομηχανίας ενισχύει τη ζήτηση.

Η εξασθένηση όμως του τοπικού νομίσματος και η έκθεση της χώρας σε κόστη που τιμολογούνται σε ξένο νόμισμα περιόρισαν την κερδοφορία της Τουρκίας και τη συνεισφορά της στα αποτελέσματα της Ανατ. Μεσογείου.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο διαμορφώθηκε στα €75,9 εκ., σημειώνοντας πτώση 6,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, αν και σε τοπικό νόμισμα υπήρξε άνοδος 8,6%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €2,4 εκ., αύξηση 1,4% έναντι του Α’ εξαμήνου του 2020.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)
Η αγορά στο βορειοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας εξακολούθησε να κινείται ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση 15% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, διατηρώντας την πορεία ανάκαμψης που παρατηρείται τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα. Οι πωλήσεις της κοινοπραξίας Apodi αυξήθηκαν χάρη στην ισχυρότερη ζήτηση του κλάδου κατοικιών και εμπορικών ακινήτων. Το πρώτο εξάμηνο του έτους η Apodi κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών στα €36,7 εκ. (έναντι €29,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020) και των λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα €8,8 εκ. (έναντι €3,5 εκ. το 2020), ενισχύοντας τη συνεισφορά της στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου.

Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €60,5 εκ., χαμηλότερες κατά €8,4 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα επίπεδα των λειτουργικών κερδών (EBITDA), αλλά περιορίστηκαν από τις υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες που ανήλθαν σε €54,3 εκ., σημειώνοντας αύξηση ύψους €13,8 εκ. σε σύγκριση με τις περιορισμένες λόγω κορονοϊού επενδυτικές δαπάνες το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν κατά €16,4 εκ. χαμηλότερα και ανήλθαν σε €15,7 εκ., αντανακλώντας εν μέρει τις χαμηλότερες δανειακές υποχρεώσεις, τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού, καθώς και τη θετική διαφορά από το περσινό κόστος ύψους €7εκ. από την αποτίμηση συμβάσεων hedging σταθερού επιτοκίου σε δολάρια.

Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2021 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €691,4 εκ., υψηλότερος κατά €7 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν σε €93,7 εκ., μετά την αποπληρωμή ομολογιών ύψους €166 εκ. που έληξαν τον Ιούνιο του 2021.

Στις 23 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,40 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας στις 29 Απριλίου 2021. Tο αντίστοιχο ποσό καταβλήθηκε στις 2 Ιουλίου 2021.

Στις 22 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ακύρωσης ποσοστού 5% των μετοχών της TCI. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται σε €1.159.347.807,86 κατανέμεται σε 78.325.475 μετοχές. Στις 30 Ιουνίου 2021 η TITAN Cement Group κατείχε 1.307.520 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,67% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Οικονομικά Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2021

Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου κατέδειξαν περαιτέρω τη θετική επίδραση από τα βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη των αγορών, την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης και τη συσσωρευμένη ζήτηση. Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2021, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του δεύτερου τριμήνου του 2021 θα ήταν κατά περίπου €10 εκ. υψηλότερα εάν το εκτιμώμενο κόστος συντήρησης δεν είχε μετατεθεί στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Tο δεύτερο τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε αύξηση 12,2% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και διαμορφώθηκε στα €450,3 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 10,1%, κυρίως λόγω της αναβολής της αναστολής λειτουργίας του εργοστασίου στο Pennsuco στις ΗΠΑ και της μετάθεσης των συναφών δαπανών στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 αντί του πρώτου τριμήνου το 2020, αλλά και λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας και ναύλων που είχαν αντίκτυπο σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €42,7 εκ., σε σύγκριση με €38,2 εκ. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Επιδόσεις ESG

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ήδη μια καλή εκκίνηση για την επίτευξη των νέων στόχων που έχει θέσει για το 2025 και μετά, σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), οι οποίοι ανακοινώθηκαν νωρίτερα φέτος και εστιάζουν σε τέσσερις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ουσιώδεις από τους συμ-μετόχους του: ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός· εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη· θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιείται· υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα. Όλα τα παραπάνω διέπονται από τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της επιχειρηματικής ηθικής.

Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) επικύρωσε τους στόχους του Ομίλου για τη μείωση των εκπομπών CO2 (Scope 1 και 2) για το 2030 ως εναρμονισμένους με τα επίπεδα που προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων (COP21) όσον αφορά τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά χαμηλότερα από τους 2°C. O Όμιλος TITAΝ είναι μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς της οποίας οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), η οποία αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ του οργανισμού Carbon Disclosure Project (CDP), του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων (World Resources Institute – WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). Επιπλέον, ο Όμιλος παρακολουθεί πλέον τις εκπομπές CO2 της εφοδιαστικής αλυσίδας (Scope 3) σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου. Οι εκπομπές από τη μεταφορά και διανομή των προϊόντων του Ομίλου το 2020 επαληθεύτηκαν από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εξακολούθησε να αναπτύσσει συστήματα διαχείρισης ενεργειακής απόδοσης και μηδενικών αποβλήτων προς ταφή σε όλες τις δραστηριότητές του. Μετά την πιστοποίηση των δύο εργοστασίων στην Αίγυπτο, ποσοστό 82% της παραγωγής του Ομίλου καλύπτεται πλέον με πιστοποίηση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 ή με ενεργειακούς ελέγχους. Επιπλέον, όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα έλαβαν το σήμα Platinum, τον υψηλότερο βαθμό που προβλέπεται σύμφωνα με το πρότυπο “Zero Waste to Landfill” της Eurocert για την αποτροπή των αποβλήτων από την ταφή. Καθώς τα εργοστάσια στις ΗΠΑ και στην Τουρκία έχουν λάβει παρόμοιες πιστοποιήσεις, ποσοστό άνω του 50% της παραγωγής το Ομίλου διαθέτει πλέον σχετική πιστοποίηση μηδενικών αποβλήτων για ταφή.

Το θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιείται και η σύμπραξη με τις τοπικές κοινωνίες εξακολούθησαν να αποτελούν προτεραιότητα για τον Όμιλο. Η θυγατρική του Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία έλαβε έπαινο στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων “Sustainable Development Goals (SDG) Pioneer”, που
διοργανώθηκε από το Δίκτυο UN Global Compact και την Oργάνωση της κοινωνίας των πολιτών Konekt, ως αναγνώριση των πρωτοβουλιών που ανέλαβε με στόχο την υγεία και την ευημερία (ΣΒΑ 3), την ποιοτική εκπαίδευση (ΣΒΑ 4), και την κλιματική αλλαγή (ΣΒΑ 13). Στην Ελλάδα, ο ΤΙΤΑΝ γιόρτασε τη φύτευση άνω των 2.000.000 δέντρων από το 1971, τη χρονιά που ξεκίνησε το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης και δενδροφύτευσης. Οι προσπάθειες του Ομίλου σε θέματα βιοποικιλότητας, διατήρησης των φυσικών πόρων και βιώσιμης ανάπτυξης αναγνωρίστηκαν επίσης στο πλαίσιο των Βραβείων Bravo Sustainability 2021 που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα QualityNet. Ο ΤΙΤΑΝ έλαβε δύο βραβεία, ένα για τους νέους στόχους ESG που έθεσε και ένα για τη δημιουργία του πρώτου φαινολογικού κήπου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αναγνωρίζοντας τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του Τιτάνα σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, η MSCI αναβάθμισε την αξιολόγηση ESG του Ομίλου σε ΑΑ.

Η προτεινομένη δέσμη μέτρων “Fit for 55” σχετικά με τη μείωση των εκπομπών της ΕΕ κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030, παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Ιουλίου και τέθηκε σε διαβούλευση από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2022. Η τελική μορφή αυτής της δέσμης μέτρων δεν είναι ακόμα καθορισμένη και δεν αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες μας στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, Ελλάδα και Βουλγαρία, για τα αμέσως επόμενα
έτη.

Προοπτικές

H κατασκευαστική δραστηριότητα αποδείχτηκε ανθεκτική παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Με την παραδοχή ότι η χειρότερη φάση της παγκόσμιας πανδημίας έχει περάσει, οι προοπτικές των αγορών και η δυναμική της ζήτησης είναι σε θέση να στηρίξουν την ανάπτυξη το 2021 κι έπειτα. Συγχρόνως όμως η λειτουργική κερδοφορία περιορίζεται από την εκτίναξη των ναύλων και των τιμών ενέργειας όπως επίσης και από τις δυσκολίες που παρατηρούνται στην εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της απότομης ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

Στις ΗΠΑ οι δαπάνες για αγορά κατοικίας και έργα υποδομών εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης. Τα προς εκτέλεση έργα της TITAN America είναι ήδη πολυπληθή και αυξάνονται περαιτέρω.

Παράλληλα όμως, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, οι δυσκολίες εφοδιασμού και το αυξανόμενο κόστος επηρεάζουν όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας του κλάδου.

Στην Ελλάδα η ζήτηση είναι σε αναπτυξιακή πορεία, χάρη στην ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας στα κύρια αστικά κέντρα, σε συνδυασμό με πολλά περιφερειακά έργα υποδομών σε όλη την χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς συντελείται μέχρι στιγμής χωρίς τη συμβολή των μεγάλων έργων υποδομής που έχουν προγραμματιστεί. Τα εν λόγω έργα εκτιμάται ότι θα τονώσουν τη ζήτηση δομικών υλικών προς τα τέλη του έτους – αρχές του 2022, θέτοντας τα θεμέλια για ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να αξιοποιεί το διεθνές εμπορικό δίκτυο που διαθέτει προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της δυναμικής που διαμορφώνεται από την προσφορά και τη ζήτηση σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Ωστόσο, η στενότητα που παρατηρείται σήμερα στην αγορά διακίνησης εμπορευμάτων και η εκτίναξη των ναύλων, θα επηρεάσουν την κερδοφορία των εξαγωγών, για όσο διάστημα διαρκέσουν αυτές οι συνθήκες.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η δυναμική του κλάδου αναμένεται να διατηρηθεί. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας, τα ιδιωτικά έργα σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα, όπως και τα έργα υποδομής συνθέτουν συνδυαστικά το πλαίσιο της ζήτησης που ποικίλλει ανά χώρα. Οι μακροοικονομικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές, με συνεχή εισροή επενδύσεων στην περιοχή.

Στην Αίγυπτο οι αρχές θέσπισαν πρόσφατα (με ισχύ από την 1η Ιουλίου) ποσοστώσεις παραγωγής για όλες τις τσιμεντοβιομηχανίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μακροχρόνιες διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς.

Παρόλο που είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος αυτού του μέτρου, η επίτευξη μιας ευνοϊκότερης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των τιμών. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις καλύτερες μακροοικονομικές προοπτικές και την ανάκαμψη της ζήτησης τσιμέντου αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Στην Τουρκία, η κυβερνητική πολιτική θα συνεχίσει να ενισχύει την κατασκευαστική δραστηριότητα, παρά την εύθραυστη οικονομική κατάσταση.

Στην Βραζιλία η Εθνική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (SNIC) εκτιμά ότι το 2021 η κατανάλωση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 6% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 με τις ανακαινίσεις κατοικιών και τα νέα κατασκευαστικά έργα να οδηγούν την αύξηση της ζήτησης. Οι δείκτες εμπιστοσύνης καταναλωτή αλλά και κατασκευών κινούνται ανοδικά αποτυπώνοντας τη δραστηριότητα της αγοράς κατοικιών και τις δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομών, με θετικές προοπτικές για τον κλάδο το 2022.

Fastighets AB Balder: Ο στρατηγικός επενδυτής της Premia Properties με 17,22%

Παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση των στρατηγικών και αναπτυξιακών της στόχων, η Διοίκηση της PREMIA PROPERTIES ολοκλήρωσε πρόσφατα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με την εταιρεία FASTIGHETS AB BALDER  να αποκτά ποσοστό 17,22% στο μετοχικό κεφάλαιο της. Ο Σουηδικός κολοσσός του real estate, κάνει έτσι δυναμική είσοδο για πρώτη φορά στην αγορά της Ελλάδας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του στρατηγικού επενδυτή στην PREMIA PROPERTIES.

Η FASTIGHETS AB BALDER εδρεύει στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην εξαγορά, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων. Διαθέτει παρουσία σε όλες τις Σκανδιναβικές χώρες καθώς και σε Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία. Το χαρτοφυλάκιό της, αξίας €16,3 δις περίπου, αποτελείται από οικιστικά κυρίως αλλά και εμπορικά ακίνητα, σε αναλογία 60% – 40% περίπου. Στις 30/06/2021 είχε υπό την ιδιοκτησία της 1.458 επενδυτικά ακίνητα, με συνολική ενοικιαζόμενη επιφάνεια 4,8 εκ. τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, η FASTIGHETS AB BALDER είναι ιδιοκτήτης και 60 περίπου ξενοδοχείων, όντας ένας από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους στην Σουηδία.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της FASTIGHETS AB BALDER επικεντρώνεται στην μακροπρόθεσμη ιδιοκτησία, στην δημιουργία σταθερών επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών καθώς και στην ικανοποίηση πελατών αλλά και εργαζομένων. Η επενδυτική της στρατηγική στοχεύει τα μεγάλα αστικά κέντρα αφού το 80% περίπου του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου βρίσκεται σε πρωτεύουσες και μεγαλουπόλεις.

H εταιρεία απασχολεί παραπάνω από 800 εργαζομένους και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης. Είναι άξιo αναφοράς η σταθερά ανοδική πορεία που ακολουθεί από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά περίπου 30%.

Ιδρυτής, βασικός μέτοχος και CEO της FASTIGHETS AB BALDER είναι ο κ. Erik Selin. Ο κ. Selin διαθέτει επιτυχημένη διαδρομή περίπου 30 χρόνων στον τομέα του Real Estate. Θεωρείται αυθεντία του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκαταλέγεται στην λίστα του περιοδικού Forbes.

Ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA PROPERTIES δήλωσε: ‘’Αποτελεί μεγάλη μας τιμή αλλά και παράλληλα τεράστια ευκαιρία, η ένταξη ενός στρατηγικού επενδυτή, ενός κολοσσού του ευρωπαϊκού Real Estate όπως η εταιρία FASTIGHETS AB BALDER, στην PREMIA PROPERTIES. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία αλλά και η δυναμική της FASTIGHETS AB BALDER αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην εταιρεία μας αλλά και να επιταχύνουν την υλοποίηση των στόχων μας. Ανυπομονούμε με χαρά να ξεκινήσει αυτή η νέα συνεργασία, και εγώ προσωπικά ευχαριστώ τον Erik Selin για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε. ‘’

Ο κ. Erik Selin δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη νέα επένδυσή μας στην PREMIA PROPERTIES. Γνωρίζοντας τον Ηλία Γεωργίαδη, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά από τον χώρο του Real Estate στην Σουηδία, εμπιστευόμαστε το όραμα του και την επιτυχημένη στρατηγική που ακολουθεί τόσα χρόνια στις επιχειρήσεις του. Με γνώμονα αυτό, επιλέξαμε την PREMIA PROPERTIES, μια εταιρεία με μεγάλη δυναμική και εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία, αλλά και μια αγορά όπως η Ελλάδα, η οποία σήμερα διαθέτει εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης.‘’

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Ισχυρά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2021 – Στα 13,8 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα καθαρά κέρδη

Δυναμική η ανάπτυξη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατά το α’ εξάμηνο του 2021, καθώς υπέγράφησαν 9.970 νέες συβάσεις σύνδεσης, αυξημένες κατά 20,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, με αποτέλεσμα η διείσδυση του φυσικού αερίου να ξεπεράσει το 64% του πληθυσμού στις περιοχές της Αδείας. Σημαντική ήταν η αύξηση στους διανεμηθέντες όγκους φυσικού αερίου, οι οποίοι ανήλθαν σε 313,2 εκατ. Nm3, αυξημένοι κατά 12,7% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της καταναλωτικής βάσης και της σύνδεσης μεγάλων καταναλωτών και ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Οι αλματώδεις ρυθμοί ανάπτυξης της Εταιρείας είναι απόρροια του στοχευμένου αναπτυξιακού της σχεδιασμού, με γνώμονα τη συνεχή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τελικούς καταναλωτές και χρήστες διανομής, αλλά και της ραγδαίας πτώσης των τιμολογίων χρήσης του δικτύου, η οποία για το 2021 άγγιξε το 21% στην οικιακή χρήση και το 56% στη βιομηχανική, προσφέροντας πολλαπλά οικονομικά πλεονεκτήματα στους καταναλωτές. Εξίσου σημαντικά ήταν και τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας, καθώς μόνο κατά το α’ εξάμηνο του 2021 εξοικονομήθηκαν περισσότεροι από 365,5 χιλ. τόνοι διοξειδίου του άνθρακα και πάνω από 2,1 χιλ. τόνοι διοξειδίου του θείου. Η αυξανόμενη διείσδυση του φυσικού αερίου σε μια μεταβατική περίοδο για την εθνική οικονομία, την ενέργεια και το περιβάλλον, παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για την ανάκαμψη και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Πολιτείας.

Η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού, σεβόμενη το νομικό, ρυθμιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις της Αρχής, με συνεπή και πλήρη εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που βασίζεται στην αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Κατά το α΄ εξάμηνο του έτους, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ τήρησε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, κατασκευάζοντας δίκτυα υψηλών προδιαγραφών, με γνώμονα την ασφάλεια και την τεχνική αρτιότητα. Παράλληλα πέτυχε εξορθολογισμό στα κόστη, πάντοτε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τη ΡΑΕ δαπάνες χωρίς να επιβαρύνει την τιμή διανομής για τους τελικούς καταναλωτές. Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε και η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η οποία εγγυάται την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου διανομής.

Οι επενδύσεις του α’ εξαμήνου υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον ετήσιο σχεδιασμό, ξεπερνώντας τα 14,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένεται η πλήρης υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών φυσικού αερίου και σε καινοτόμες τεχνολογίες υποστηρίζοντας παράλληλα την εν εξελίξει διαδικασία προς τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Μια διαδικασία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενεργειακή μετάβαση, καθώς πέραν της αύξησης της αποδοτικότητας, η ψηφιοποίηση – αυτοματοποίηση των λειτουργιών και η ευελιξία των υποδομών και του δικτύου θα επιτρέψει τη μελλοντική ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων. Αναδεικνύεται έτσι ο κρίσιμος ρόλος των δικτύων διανομής ανοίγοντας το δρόμο προς την απανθρακοποίηση του τελικού ενεργειακού μίγματος συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων βιωσιμότητας για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Οι ισχυρές επιδόσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ αντικατοπτρίζονται και στα οικονομικά της αποτελέσματα, καθώς ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 36,8 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τον προϋπολογισμό κατά 7,9%, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο άγγιξαν τα 26,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,3% σε σχέση με τον προϋπολογισμό.  Τέλος, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 13,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,9% συγκριτικά με τα επίπεδα του προϋπολογισμού.

Ολοκληρώνοντας τη Συνεδρίαση, προγραμματίστηκε η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση της διάθεσης των μερισμάτων για τη χρήση του 2020 προς τους μετόχους.

Νέα εποχή για την Premia Properties – Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ – Τα ποσοστά των βασικών μετόχων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA PROPERTIES, συνολικής αξίας €75.000.000, εν μέρει με εισφορά σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με την έκδοση συνολικά 52.083.331 νέων μετοχών, σε τιμή διάθεσης €1,44 ανά νέα μετοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, €27,5 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος. Οι υπόλοιπες νέες μετοχές ποσού €47,5 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές με καταβολή μετρητών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο τμήμα της συνδυασμένης προσφοράς που αφορούσε την καταβολή μετρητών, σημειώθηκε υπερκάλυψη κατά 1,36 φορές.

Μετά την ΑΜΚ τα ποσοστά των βασικών μετόχων διαμορφώθηκαν ως εξής: Sterner Stenhus Greece AB 40,87%, Νequiter Invest AB 10,70%, ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί ΑΕ 7,86% και Elias Tsiklos Holdings (συνδεδεμένη εταιρεία με τη ΝΟΕ) 1,95%. Το συνολικό ποσοστό του επενδυτικού κοινού (<5%) ανέρχεται σε 21,4%.

Σημειώνεται ότι στο μετοχικό σχήμα της PREMIA PROPERTIES, εισήλθε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης η Fastighets AB Balder, αποκτώντας μερίδιο 17,22%. Η Balder, με έδρα τη Σουηδία είναι εισηγμένη εταιρεία ακινήτων με κεφαλαιοποίηση που ανέρχεται σήμερα σε περίπου €11 δισ. Ευρώ και έχει παρουσία σε Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η PREMIA PROPERTIES διαθέτει όλα τα εχέγγυα για μία ακόμα πιο δυναμική αναπτυξιακή πορεία υλοποιώντας όλους τους φιλόδοξους στόχους της. Συγκεκριμένα, μέσω της εισφοράς σε είδος ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της καθώς και την κεφαλαιακή της βάση. Πλέον, διαθέτει 16 ακίνητα συν 10 ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία) μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ, συνολικής επιφάνειας 216.000 τ.μ. ενώ η  αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων διαμορφώνεται στο επίπεδο των €170 εκ. περίπου.

Ταυτόχρονα, μέσω της καταβολής μετρητών η PREMIA PROPERTIES έχει στην διάθεσή της κεφάλαια ύψους περίπου €46,0 εκ. τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA PROPERTIES και βασικός μέτοχος της Sterner Stenhus Holding κ. Ηλίας Γεωργιάδης δήλωσε: «Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA PROPERTIES, ένα φιλόδοξο εγχείρημα, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων επενδυτών που μας τίμησε με τη συμμετοχή του, δίνοντας μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα, τους στόχους και τη διοίκηση της εταιρείας μας. Θα δώσουμε  τον καλύτερο μας εαυτό ούτως ώστε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών των επενδυτών μας. Ταυτόχρονα, τα κεφάλαια που συγκεντρώσαμε, διασφαλίζουν την απρόσκοπτη υλοποίηση του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της PREMIA PROPERTIES.  Σε συνδυασμό μάλιστα με τις εξαιρετικές προοπτικές του κλάδου ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων στην Ελλάδα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την είσοδο ενός γίγαντα στο χώρο των ακινήτων όπως  Fastighets AB Balder, είμαστε αισιόδοξοι και έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουμε στον κλάδο του realestate

Ο CEO της PREMIA PROPERTIES κ. Κωνσταντίνος Μαρκάζος με τη σειρά του δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, επιβεβαιώνει τη στήριξη στο στρατηγικό πλάνο της PREMIA PROPERTIES και αναγνωρίζει τη δυναμική των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους μετόχους μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για την υποστήριξη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στην εταιρεία για τη συνεχή αφοσίωσή τους στην επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων. Τώρα, είμαστε σε ακόμη καλύτερη θέση να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους με την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε επενδυτικά ακίνητα και να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει οι μέτοχοι μας

ΟΛΘ: Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στην Αθήνα

Στον στρατηγικό ρόλο του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως λιμάνι – πύλη για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και τα έργα ανάπτυξης του λιμένα, επικεντρώθηκε η συζήτηση κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Επιτροπής Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στην Αθήνα (ASEAN Committee in Athens, ACAT) με μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε. στο Κτίριο Διοίκησης της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η αντιπροσωπεία περιελάμβανε εκπροσώπους από τις πρεσβείες της Ινδονησίας (τον κ. Ferry Adamhar, Πρέσβη και Πρόεδρο της ACAT), των Φιλιππίνων (τον κ. Giovanni E. Palec, Πρέσβη), του Βιετνάμ (τον κ. Le Hong Truong Πρέσβη) και της Ταϊλάνδης (τον κ. Pornsith Pibulnakarintr, υπεύθυνο Εξωτερικών Υποθέσεων) και συνεργάτες των Πρεσβειών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ACAT για τον ρόλο του Λιμένα της Θεσσαλονίκης ως κύρια θαλάσσια πύλη για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής του θέσης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς βρίσκεται κοντά στα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων με άμεση πρόσβαση στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη συνέχεια, ο κ. Franco Nicola Cupolo, Διευθύνων Σύμβουλος – Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., παρουσίασε την εξέλιξη των αναπτυξιακών έργων του Λιμένα, όπως την πορεία του επενδυτικού πλάνου, την πρόοδο των έργων υποδομής, με επίκεντρο το έργο επέκτασης του 6ου Προβλήτα, καθώς και την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης εξοπλισμού και παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα.

Tέλος, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη διατήρηση της μεταξύ τους επικοινωνίας με στόχο την προώθηση της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της Επιτροπής Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στην Αθήνα.

Mytilineos: Οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021 – Στον “δρόμο” για την επίτευξη νέου ιστορικού κερδοφορίας

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Mytilineos, ο Όμιλος σημείωσε αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του 2021, επισημαίνοντας ότι “βαδίζει” προς την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού επιπέδου κερδοφορίας.

Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +11% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2020, ενώ, αν εξαιρεθούν οι επιδράσεις των μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων (one-off), η αύξηση των καθαρών κερδών θα ανέρχονταν σε +51% στα 81 εκατ. ευρώ, έναντι 53 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020.

O Κύκλος Εργασιών και τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 994 εκατ. ευρώ και 156 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το α΄ εξάμηνο του 2021, επίσης αυξημένα κατά 7%. Αντίστοιχα με τα καθαρά κέρδη, αν εξαιρεθούν οι επιδράσεις των μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων (one off), η αύξηση του EBITDA θα ανέρχονταν σε +29% στα 161 εκατ. ευρώ έναντι 125 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 652 εκατ. ευρώ, με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να διαμορφώνεται στο 2,00, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: “Οι οικονομικές επιδόσεις της MYTLINEOS στο α’ εξάμηνο του 2021 επιβεβαιώνουν ότι η Εταιρεία βρίσκεται σταθερά σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού υψηλού επιπέδου κερδοφορίας στο σύνολο του έτους, ενώ παράλληλα προχωρά η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, σε ευθυγράμμιση με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουμε θέσει.

Στα επόμενα τρίμηνα, παρά το αβέβαιο περιβάλλον εξαιτίας της πανδημίας, οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, καθώς η ζήτηση και οι τιμές του αλουμινίου και τα premiums διαμορφώνονται σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα, ενώ το περιβάλλον τιμών και η κατανάλωση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσονται ικανοποιητικά. Παράλληλα, προχωρά χωρίς καθυστερήσεις η εκτέλεση των συμβάσεων των Τομέων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, ενώ σύντομα αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν οι σημαντικές επενδύσεις που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης (αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (project new era 250), ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW, σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό)”.

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2021, η Mytilineos σε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά αλλά και διεθνή δεδομένα εκδήλωση, ανέλαβε ισχυρές δεσμεύσεις για μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2019 και επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Σε αυτή την κατεύθυνση, εν όψει των σημαντικών επενδύσεων που ήδη υλοποιούνται και άλλων που έχουν δρομολογηθεί και προωθούν την ενεργειακή μετάβαση και αειφορία, η Mytilineos ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση του πρώτου “πράσινου” ομολόγου της, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,25% και λήξη το 2026, βελτιώνοντας περαιτέρω το ήδη εξαιρετικό της πιστωτικό προφίλ.

Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα η Mytilineos πέτυχε την ολοκλήρωση δύο σημαντικών συμφωνιών που θέτουν τις βάσεις για ισχυρή κερδοφορία τα επόμενα έτη, με τη ΔΕΗ αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και με τη Glencore για την πώληση αλουμίνας και αλουμινίου.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο 2020, σε ενοποιημένη βάση:

κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 994 εκατ. ευρώ, έναντι 927 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση +7%.  Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 156 εκατ. ευρώ, έναντι 145 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2020 (ενώ αν εξαιρεθούν οι επιδράσεις των μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων η αύξηση του EBITDA θα ανέρχονταν σε +29% στα 161 εκατ. ευρώ, έναντι 125 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020), επωφελούμενα από τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που επανήλθε σε κερδοφορία μετά και την ανάληψη νέων συμβάσεων το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα της Μεταλλουργίας. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις των Τομέων Μεταλλουργίας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης αντιστάθμισαν πλήρως την αναμενόμενα μειωμένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου που οφείλεται κυρίως στην προγραμματισμένη συντήρηση της μονάδας KORINTHOS POWER διάρκειας 3 μηνών.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε  77 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 11% σε σύγκριση με τα 69 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή για το α’ εξάμηνο του 2021 παρουσιάζονται αυξημένα κατά 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ αν εξαιρεθούν οι επιδράσεις των μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων η αύξηση των καθαρών κερδών θα ανέρχονταν σε +51% στα 81 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020.

Η σύγκριση μεταξύ β’ τριμήνου 2020 και β’ τριμήνου 2021, έχει ως εξής:

κύκλος εργασιών και τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 19% και 16% αντίστοιχα, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αντίστοιχα αύξηση +21% παρά και τη μειωμένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου. 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Στο α’ εξάμηνο του 2021, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών 387 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 39% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 444 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση κατά 13%.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα στο α’ εξάμηνο του έτους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, καθώς μετά τη μείωση κατά 5,4% στο α’ τρίμηνο του έτους λόγω της πανδημίας, η ζήτηση ανέκαμψε δυναμικά (+7,6%) στο 2ο  τρίμηνο του έτους.

Το κύριο χαρακτηριστικό στο α’ εξάμηνο του 2021 ήταν η σημαντική αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και των ρύπων (CO2) που είχαν ως συνέπεια να διαμορφωθούν  συνθήκες εξαιρετικά ισχυρών ανοδικών κοστολογικών πιέσεων, στην ηλεκτροπαραγωγή και εν συνεχεία στη χονδρεμπορική αγορά (+49.7% για το σύνολο του α’ εξαμήνου και +117% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο 2020).

Η παραγωγή των θερμικών μονάδων της Mytilineos ήταν μειωμένη στις 2,13 TWh από 2,55 TWh στο α΄ εξάμηνο του 2020, καθώς η Εταιρεία προχώρησε στην προγραμματισμένη τρίμηνη “Μεγάλη Συντήρηση” του σταθμού της Korinthos Power κατά το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2021. Η μονάδα λειτουργεί κανονικά από τις αρχές Ιουνίου, συνεισφέροντας στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Η παραγωγή των θερμικών μονάδων της Mytilineos στο α΄ εξάμηνο του 2021 αντιστοιχεί στο 8,8% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 23,6% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου.

Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας (211MW) ανήλθε σε 2,39 TWh, που αντιστοιχεί στο 9,8% της συνολικής ζήτησης.

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia ενδυναμώνει την πρωτοκαθεδρία της στη λιανική, ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος προμηθευτής, εκπροσωπώντας περίπου 315.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ενώ το μερίδιο της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 8,2% στο τέλος του Α’ εξαμήνου.

Η Mytilineos, προσηλωμένη στο στόχο της για ισχυροποίηση της παρουσίας της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ανακοίνωσε στα μέσα Φεβρουαρίου 2021, την απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48 GW και 25 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα. Η απόκτηση αυτή θα διευκολύνει την αύξηση του μεριδίου αγοράς στη λιανική ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ τα έργα αποθήκευσης ενέργειας θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ΑΠΕ υπό το πρίσμα της ενεργειακής διαχείρισης. Σημειώνεται ότι ήδη 600 MW από το παραπάνω χαρτοφυλάκιο πλησιάζουν το RTB (Ready to Build) Status, ενώ στο διαγωνισμό ΑΠΕ του Μαΐου, η Mytilineos κατοχύρωσε Feed In Premium για 140 MW φωτοβολταϊκών έργων.

Την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών πάρκων και των έργων αποθήκευσης ενέργειας έχει αναλάβει ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, αξιοποιώντας τις ισχυρές συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των Τομέων Δραστηριότητας της Εταιρείας.

Τέλος, συνεχίζεται απρόσκοπτα και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW. Η ημερομηνία έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής τοποθετείται στο τέλος του τέταρτου τρίμηνου του 2021, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μίγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Το έργο εκτελείται από τον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας με αξιοσημείωτες συνέργειες, εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος επένδυσης.

Η Mytilineos, με την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας, θα διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ ~2,3 GW από θερμικούς σταθμούς και μονάδες ΑΠΕ, καθώς και την 1η θέση μεταξύ των ιδιωτών παραγωγών, εδραιώνοντας τη θέση της ως η μεγαλύτερη ιδιωτική καθετοποιημένη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού, αποκτώντας σταδιακά το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία στο πλαίσιο του Target Model που είναι σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2020, όσο και από τη εν γένει πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλλά και την επιβεβλημένη μετάβαση σε ένα ενεργειακό μείγμα χαμηλότερων εκπομπών CO2.

Τομέας Μεταλλουργίας

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, ο Τομέας Μεταλλουργίας συνέχισε απρόσκοπτα τις δραστηριότητές του με τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου να παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, χωρίς προβλήματα, αυξάνοντας τα επίπεδα παραγωγής ιδιαίτερα αναφορικά με το ανακυκλωμένο αλουμίνιο, με στόχο η Εταιρεία να ανταποκριθεί τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση, όσο και στους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας στο Α’ εξάμηνο του 2021 κατέγραψε κύκλο εργασιών €305 εκατ., που αντιστοιχεί σε 31% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €259 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 77 εκατ. έναντι €70 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η τάση αύξησης των τιμών του Αλουμινίου που ξεκίνησε το 2ο εξάμηνο του 2020 επιταχύνθηκε κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, οδηγώντας τη μέση τιμή Αλουμινίου (LME 3Μ) στα επίπεδα των 2.256 $/τόνο, 39,1% αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα μέτρα οικονομικής τόνωσης που εφαρμόζονται στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου αύξησαν τη ζήτηση των προϊόντων αλουμινίου και σε συνδυασμό με την χαμηλή διαθεσιμότητα του μετάλλου, έχουν οδηγήσει την περίοδο που διανύουμε τις τιμές στο LME κυμαίνονται στα επίπεδα των $2.500 $/τόνο.

Οι τιμές των Premia αναμένεται να παραμείνουν στα τωρινά επίπεδα, ενώ η προοπτική επιβολής εξαγωγικού φόρου στη Ρωσία για τα προϊόντα αλουμινίου από την 1η  Αυγούστου, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη μετάλλου στην Ευρωπαϊκή αγορά, αναμένεται να δράσει υποστηρικτικά για τις τιμές το επόμενο διάστημα.

Ο δείκτης API της Αλουμίνας σημείωσε επίσης άνοδο, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 288 $/τόνο, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2020, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό ανόδου των τιμών αλουμινίου. Στον αντίποδα η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας οδήγησε σε αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, της ενέργειας, του μεταφορικού κόστους, καθώς και των τιμών ρύπων με αποτέλεσμα να πιεστεί ανοδικά το κόστος παραγωγής στο Α΄ εξάμηνο του 2021 τόσο για την Αλουμίνα όσο και για το πρωτόχυτο Αλουμίνιο.

Το νέο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας για τη Μεταλλουργία με την ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021. Ήδη στο Α’ εξάμηνο 2021, καταγράφηκε η μεγαλύτερη αθροιστική παραγωγή πρωτόχυτου και ανακυκλωμένου αλουμινίου της MYTILINEOS και ολοκληρώθηκε σημαντικό μέρος των επενδύσεων στην παραγωγή Αλουμίνας.

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Στο α’ εξάμηνο του 2021, ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 117 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 12% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 179 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη προ φόρωντόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 8 εκατ. ευρώ, από  13 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, μέσα στο α’ εξάμηνο συμβασιοποιήθηκε μια σειρά από έργα στη Νότια Αμερική, την Ευρώπη και το Καζακστάν, με τη συνολική τους ισχύ να ξεπερνά τα 700 MW. Πολλά από αυτά τα έργα βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή. Επιπλέον, συνεχίζονται χωρίς προβλήματα οι εργασίες σε χώρες όπως η Χιλή, η Ισπανία, το Ουζμπεκιστάν και η Ελλάδα. Το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο για έργα για τρίτους ανέρχεται στα 367 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ εξαμήνου, 160% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο στο τέλος του 2020, ενώ άλλα 102 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης.

Αναφορικά με τα έργα Build, Operate & Transfer (BOT), το α΄ Εξάμηνο του 2021 ο Τομέας  πραγματοποίησε σημαντικές εξαγορές έργων στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη με τη συνολική ισχύ να ξεπερνά τα 600 MW, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή περίπου 400 MW έργων. Ακόμη, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και ηλεκτροδότηση του πρώτου χαρτοφυλακίου έργων στην Αυστραλία με συνολική ισχύ 118 MW.

Η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου πλησιάζει τα 4,3 GW, συμπεριλαμβανομένων έργων που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης – από τα πρώιμα στάδια έως και έτοιμα για κατασκευή.

 Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2021 αποτυπώνουν την επανεκκίνηση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, μετά από μία χρονιά που επηρεάσθηκε σημαντικά από την πανδημία του Covid-19. O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 185 εκατ. ευρώ, έναντι 45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 25 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών €-6 εκατ. στο α’ Εξάμηνο του 2020.

Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην ανωτέρω πορεία του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι:

α) Η επανεκκίνηση του έργου “Μελέτη Προμήθεια και Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 650 ΜW” στο Τομπρούκ της Λιβύης ,συμβατικού τιμήματος 398 εκ. δολαρίων,

β) Η συνέχιση του έργου Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility) στο Cheshire της Αγγλίας, δυναμικότητας 400.000 τόνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά έτος, συμβατικού τιμήματος για την Mytilineos  182 εκατ. ευρώ, και

γ) Η συνέχιση του έργου “Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή μιας νέας Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (CHP) στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας”, συμβατικού τιμήματος  118 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική ανάκαμψη του Τομέα έχει ξεκινήσει από το δ’ τρίμηνο του 2020, με αφετηρία  την αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου εντός του 2020, την εκτέλεση των υπαρχόντων συμβολαίων, καθώς και την ανάληψη νέων έργων. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται σε 898 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2021, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο φτάνει τα 1,65 δισ. ευρώ.

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης με σημαντική διεθνή παρουσία, εξαιρετικό ιστορικό ολοκλήρωσης έργων  και ισχυρές συνεργασίες με προμηθευτές τεχνολογίας και  εξοπλισμού, είναι τοποθετημένος κατάλληλα για να διεκδικήσει έργα σε νέους τομείς ανάπτυξης,  εστιάζοντας στην Ενεργειακή Μετάβαση και τη Βιωσιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να προσφέρει  σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τις εταιρείες που  διαθέτουν τη δυνατότητα και τη τεχνογνωσία  να συμμετέχουν σε έργα που προωθούν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης (πχ. έργα  διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,  υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, έργα  ενεργειακής αναβάθμισης και εκτέλεση  καινοτόμων first-of-kind ενεργειακών έργων).

Προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους 

Μετά την ιστορική κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2020 εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, το 2021 ξεκίνησε με την προοπτική της ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης στηριζόμενη στα σημαντικά νομισματικά και δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Το ευρύτερο περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό, καθώς υπάρχουν ακόμα σημαντικές αβεβαιότητες, τόσο για την ταχύτητα των εμβολιασμών, όσο και για τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις ή αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί ενδεχομένως να επιφέρει κάποια νέα μετάλλαξη του ιού.

Ωστόσο,

 • το ισχυρό περιβάλλον τιμών του αλουμινίου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής,
 • η ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
 • η ωρίμανση νέων σημαντικών έργων στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • και η σταδιακή ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων

θέτουν ισχυρές βάσεις για την επίτευξή ιστορικά υψηλών οικονομικών επιδόσεων για τη Mytilineos στο σύνολο του έτους.